Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 33

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX hướng dẫn giải vở bài tập Sử 10, là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 10 nhanh chóng và chính xác.

Bài tập 1 trang 140 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là

A. sự bóc lột tàn bạo của giai cấp tư sản.

B. bị sự thống trị của đế quốc Áo.

C. đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc.

D. giai cấp thống trị không đầu tư phát triển sản xuất.

Trả lời: C

2. Lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là

A. giai cấp vô sản. C. quý tộc quân phiệt.

B. giai cấp tư sản. D. tư sản và quý tộc phong kiến

Trả lời: C

3. Liên bang Bắc Đức ra đời năm 1867, bao gồm:

A. 8 quốc gia ở Bắc Đức và 4 thành phố tự do.

B. 18 quốc gia ở Bắc Đức và 4 thành phố tự do.

C. 28 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do.

D. 18 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do.

Trả lời: D

4. Sau khi đế chế được thành lập, Bixmác đã giữ chức vụ

A. vua nước Đức thống nhất.

B. Hoàng đế nước Đức thống nhất.

C. Thủ tướng nước Đức thống nhất.

D. Tổng thống nước Đức thống nhất.

Trả lời: C

5. Năm 1870, Phổ tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp, vì

A. Phổ muốn sáp nhập Pháp vào lãnh thổ của mình.

B. Phổ muốn Pháp suy yếu về kinh tế.

C. Pháp cản trở quá trình thống nhất đất nước của Phổ.

D. Pháp có những hành động khiêu khích, xâm lấn đất đai của Phổ.

Trả lời: D

6. Giữa thế kỉ XIX, Italia có đặc điểm giống nước Đức là

A. bị chia cắt thành nhiều vương quốc.

B. có nến kinh tế lạc hậu, kém phát triển.

C. chịu sự thống trị của đế quốc Áo.

D. tầng lớp quý tộc tu sản hoá nắm chính quyền.

Trả lời: A

7. Năm 1861, ở Mĩ đã diễn ra sự kiện lịch sử

A. nội chiến bắt đầu.

B. Lincôn trúng cử Tổng thống.

C. Lincôn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư.

D. Lincôn kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ.

Trả lời: A

Bài tập 2 trang 141 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng dưới đây

Thời gian

Nội dung lịch sử

Phổ gây chiến với Áo

Phổ gây chiến với Pháp

Phổ gây chiến Đan Mạch

Hiến pháp mới của Đức được thông qua

Liên Bang Bắc Đức ra đời

Trả lời:

Thời gian

Nội dung lịch sử

1866

Phổ gây chiến với Áo

1870

Phổ gây chiến với Pháp

1864

Phổ gây chiến Đan Mạch

1871

Hiến pháp mới của Đức được thông qua

1867

Liên Bang Bắc Đức ra đời

Bài tập 3 trang 142 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau về quá trình thống nhất Đức, hoặc nội chiến ở Mĩ.

1. Người lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là…………………..

2. Năm 1866, Phổ gây chiến với Vương quốc…………………..

3. Lễ thành lập đế chế Đức được tiến hành tại…………………..

4. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và Italia đều mang tính chất……………..

5. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mĩ bao gồm………………….. bang.

6. Người kí sắc lệnh giải phóng nô………đến…………………..

8.Cuộc nội chiến ở Mĩ còn được gọi là…………………..

9. Đảng có chủ trương giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Đảng…………………..

10. Khẩu hiệu thống nhất đất nước của Bixmác là…………………..

Trả lời:

1. Người lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là Bixmac

2. Năm 1866, Phổ gây chiến với Vương quốc Áo

3. Lễ thành lập đế chế Đức được tiến hành tại Cung điện Vecxai (Pháp)

4. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và Italia đều mang tính chất cuộc cách mạng tư sản

5. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mĩ bao gồm 13 bang.

6. Người kí sắc lệnh giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Lin-con

8.Cuộc nội chiến ở Mĩ còn được gọi là chiến tranh li khai

9. Đảng có chủ trương giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Đảng Cộng hoà

10. Khẩu hiệu thống nhất đất nước của Bixmác là thống nhất nước Đức "từ trên xuống" bằng chính sách "sắt và máu".

Bài tập 4 trang 142 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền nội dung lịch sử phù hợp với mốc thời gian trong bảng dưới đây về cuộc nội chiến ở Mĩ.

Nội dung

Nội dung lịch sử

1860

1861

1862

1863

1865

Trả lời:

Nội dung

Nội dung lịch sử

1860

Lincoln thắng cử tổng thống

1861

Nội chiến bùng nổ, ban đầu đội quân Liên bang kiên quyết và không sử dụng biện pháp triệt để nên bị thua liên tiếp.

1862

Lin – côn ký sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư

1863

Ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ nên hàng vạn nô lệ và người dân gia nhập quân đội Liên bang.

1865

Quân đội miền Bắc giành thắng lợi quyết định trong trận đánh thủ phủ Hiệp bang miền Nam (Xa-ra-tô-ga), nội chiến chấm dứt. thắng lợi thuộc về quân Liên bang.

Bài tập 5 trang 142 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Những biểu hiện nào chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế giới vào giữa thế kỉ XIX?

Trả lời:

  • Đầu thế kỉ XIX, hàng loạt quốc gia tư sản ra đời ở khu vực Mĩ La-tinh.
  • Năm 1830, chế độ phong kiến bị lật đổ ờ Pháp rồi cách mạng tư sản lan nhanh ra nhiều nước châu Âu.
  • 1948 — 1849, cách mạng tư sản ờ nhiều nước châu Âu góp phần củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ờ Pháp và làm rung chuyển chế độ phong kiến ở châu Âu.
  • 1859 - 1870 hoàn thành thống nhất I-ta-li-a; 1864 - 1871 hoàn thành thống nhất Đức; 1861 cải cách nông nô ờ Nga đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở những nước này.
  • Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.
Đánh giá bài viết
1 1.656
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Lịch Sử 10

    Xem thêm