Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Giải bài tập SBTK Lịch sử lớp 10 bài 29

Giải bài tập SBTK Lịch sử lớp 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh hướng dẫn giải vở bài tập Sử 10, là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 10 nhanh chóng và chính xác.

Bài tập 1 trang 127 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 7 - 1565. C. Tháng 7 - 1566.

B. Tháng 8 - 1565. D. Tháng 8 - 1566.

Trả lời: D

2. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân.

B. tầng lớp có quyền chính trị gắn với giai cấp phong kiến quý tộc, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản.

C. tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân.

D. tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đồi với nhân dân.

Trả lời: B

3. Nội chiến giữa Quốc hội Anh với nhà vua diễn ra

A. từ năm 1640 đến năm 1648. C. từ năm 1642 đến năm 1653.

B. từ năm 1642 đến năm 1648. D. từ năm 1640 đến năm 1688.

Trả lời: B

4. Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

A. đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

B. vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hoà được thiết lập.

C. ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến - một chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó.

Trả lời: B

Bài tập 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau.

□ Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

□ Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

□ Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh vấn đề nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

□ Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc.

□ Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649.

□ Sau khi thiết lập chế độ độc tài quân sự năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

□ Khi cách mạng kết thúc, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

□ Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo hội Anh.

□ Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn bởi vì đã đánh dấu sự thắng lợ của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới.

Trả lời:

S. Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

Đ. Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Đ. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh vấn đề nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

Đ. Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc.

Đ. Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649.

S. Sau khi thiết lập chế độ độc tài quân sự năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

Đ. Khi cách mạng kết thúc, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

Đ. Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo hội Anh.

Đ. Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn bởi vì đã đánh dấu sự thắng lợi của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới.

Bài tập 3 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền các nội dung sự kiện lịch sử phù hợp với các mốc thời gian của cuộc Cách mạng tư sản Anh trong bảng dưới đây.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Tháng 4-1640

Năm 1642

1642- 1648

Năm 1649

Năm 1653

Năm 1658

Năm 1688

Trả lời

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Tháng 4-1640

Vua Sac lơ I triệu tập quốc hội để tăng thuế nhằm đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt- len.

Năm 1642

Vua Sac lơ I tuyên chiến vói Quốc hội

1642- 1648

Nội chiến ác liệt (Vua - Quốc hội)

Năm 1649

Xử tử vua Sac lơ I nước cộng hòa ra đời -> cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Năm 1653

Crôm -oen lập nền độc tài quân sự

Năm 1658

Nước Anh lâm vào tình trạng không ổn định về chính trị dẫn đến sự thoả hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ

Năm 1688

Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.

Bài tập 4 trang 129 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền X vào cột dọc để xác định những nội dung lịch sử sau đây gắn liền hoặc thuộc về Cách mạng Hà Lan hay Cách mạng tư sản Anh.

Nội dung

Cách mạng Hà Lan

Cách mạng tư sản Anh

Công nghiệp len dạ phát triển

Đấu tranh giải phóng dân tộc

Vùng đất thấp

Mục tiêu tấn công là Giáo hội Kitô

Các tỉnh liên hiệp

Quý tộc mới

Quân chủ lập hiến

Cộng hoà

Nội chiến

Xoay quanh vấn đé tài chính

Thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa

Mở đầu thời đại tư bản chủ nghĩa

Xử tử vua Sáclơ I

Giành được độc lập năm 1648

Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

Chưa tiêu diệt tận gốc chế độ phong kiến

Rào đất cướp ruộng

Từng lệ thuộc Áo

Chịu ảnh hưởng của cải cách tôn giáo

Liên quan tới Tây Ban Nha

Trả lời:

Nội dung

Cách mạng Hà Lan

Cách mạng tư sản Anh

Công nghiệp len dạ phát triển

X

Đấu tranh giải phóng dân tộc

X

Vùng đất thấp

X

Mục tiêu tấn công là Giáo hội Kitô

X

Các tỉnh liên hiệp

X

Quý tộc mới

X

Quân chủ lập hiến

X

Cộng hoà

X

Nội chiến

X

Xoay quanh vấn đề tài chính

X

Thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa

X

Mở đầu thời đại tư bản chủ nghĩa

X

Xử tử vua Sáclơ I

X

Giành được độc lập năm 1648

X

Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

X

Chưa tiêu diệt tận gốc chế độ phong kiến

X

Rào đất cướp ruộng

X

Từng lệ thuộc Áo

X

Chịu ảnh hưởng của cải cách tôn giáo

X

Liên quan tới Tây Ban Nha

X

Bài tập 5 trang 129 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Cuộc Cách mạng tư sản Anh đã diễn ra như thế nào?

 • Giai đoạn 1:
 • Giai đoạn 2:

Trả lời:

 • Giai đoạn 1 (1642 - 1648)
  • Năm 1640, Quốc hội (được thành lập từ thế kỉ XIII) - gồm phần lớn là quý tộc mới, được triệu tập. Các đại biểu đã tố cáo chính sách cai trị độc đoán của vua Sác-lơ I và đề ra một số yêu cầu : vua không được tự tiện đặt thuế mới, không được bắt người mà không đưa ra tòa án xét xử.
  • Nhân dân ủng hộ Quốc hội, lên án nhà vua. Sác-lơ I chạy lên phía bắc Luân Đôn, chuẩn bị lực lượng chống lại Quốc hội và nhân dân.
  • Tháng 8 - 1642, cuộc nội chiến bùng nổ. Quân đội của Quốc hội, do Ô-li-vơ Crôm-oen (1599 - 1658) chỉ huy. đánh bại quân đội nhà vua. Giai đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm dứt vào năm 1648.
 • Giai đoạn 2 (1649 - 1688)
  • Trước sức ép của quân đội và nhân dân, Crôm-oen đưa vua ra xét xử.
  • Ngày 30 - 1 - 1649. Sác-lơ I bị xử tử trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng. Nước Anh trở thành nước cộng hòa. Mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản. Nông dân, binh lính không được hưởng một chút quyền lợi gì. Vì vậy, họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh. Crôm- oen thiết lập chế độ đôc tài quân sự.
  • Sự bất mãn của quần chúng ngày càng tăng. Vì vậy, quý tộc mới và tư sản khôi phục lại chế độ quân chủ nhưng vẫn giữ những thành quả của cách mạng. Tháng 12-1688, Quốc hội tiến hành một cuộc đảo chính, phế truất vua Giêm II) lên làm vua. Chế độ quân chủ lập hiến ra đời. Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực quốc gia thuộc về tư sản và quý tộc mới.

Bài tập 6 trang 130 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Theo em, "quý tộc mới" có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?

Trả lời:

Quý tộc mới đã cùng với tư sản lật đổ giai cấp phong kiến đưa nước Anh phát triển theo con đường TBCN. Quý tộc mới vừa lãnh đạo cách mạng vừa hạn chế cách mạng cho phù hợp với lợi ích giai cấp mình. Nó chi phối tiến trình, kết quả, tính chất của cách mạng. Cũng chính vì vậy mà cách mạng mang tính không triệt để.

=> Quý tộc mới đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại chiến thắng của cuôc cách mạng tư sản anh, nếu không có họ làm động lực hỗ trợ giai cấp tư sản, thì cuộc CMTS sẽ không hẳn sẽ thành công, mà có thể bị giai cấp phong kiến đè bẹp

Bài tập 7 trang 130 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Vẽ sơ đồ thể hiện quá trình phát triển của Cách mạng tư sản Anh.

Trả lời:

Giải bài tập SBTK Lịch sử lớp 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Đánh giá bài viết
1 3.731
Sắp xếp theo

  Giải Vở BT Lịch Sử 10

  Xem thêm