Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào. Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1. Ý không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia là

A. Nằm trên một cao nguyên rộng lớn

B. Địa hình giống như một lòng chảo khổng lồ

C. Xung quanh là rừng và cao nguyên

D. Giữa là Biển Hồ với vùng phụ cận là những cánh đồng phì nhiêu

Câu 2. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

A. Người Môn

B. Người Khơme

C. Người Chăm

D. Người Thái

Câu 3. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

A. Việt

B. Ấn Độ

C. Trung Quốc

D. Thái

Câu 4. Vương quốc Campuchia được hình thành từ

A. Thế kỉ V

B. Thế kỉ VI

C. Thế kỉ IX

D. Thế kỉ XIII

Câu 5. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của Campuchia thời kì phát triển nhất (thế kỉ IX – XV) là

A. Kinh tế phát triển mạnh, xã hội ổn định

B. Đạt được nhiều thành tựu về văn hóa (xây dựng đền, tháp,…)

C. Chuyển kinh đô về Phnôm Pênh

D. Không ngừng mở rộng quyền lực, lãnh thổ của vương quốc.

Câu 6. Thời kì phát triển nhất của Campuchia được gọi là

A. Thời kì Ăngco

B. Thời kì vàng

C. Thời kì hoàng kim

D. Thời kì Phnôm Pênh

Câu 7. Thế kỉ X – XII, ở khu vực Đông Nam Á, Campuchia được gọi là

A. Vương quốc phát triển nhất

B. Vương quốc hung mạnh nhất

C. Vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất

D. Vương quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của văn hóa Ấn Độ

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng tình hình Campuchia từ cuối thế kỉ XIII đến cuối thế kỉ XIX?

A. Phải đương đầu với các cuộc xâm chiếm của người Thái, chuyển kinh đô từ Ăngco về khu vực Phnôm Pênh ngày nay

B. Xây dựng hai quần thể Ăng co Vát và Ăng co Thom

C. Xảy ra những cuộc mưu sát và tranh giành nội bộ

D. Đất nước hầu như suy kiệt

Câu 9. Nền văn hóa của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ

A. Sớm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ

B. Xây dựng những cung điện nguy nga, lộng lẫy

C. Xây dựng kiến trúc đền, tháp nổi tiếng gắn chặt với tôn giáo

D. Sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú

Câu 10. Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào là gì?

A. Sông Mê Công

B. Dải đồng bằng hẹp nhưng màu mỡ

C. Dãy Trường Sơn

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Câu 11. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của sông Mê Công đối với nước Lào

A. Là nguồn thủy văn dồi dào

B. Là trục giao thông của đất nước

C. Là yếu tố của sự thống nhất nước Lào về địa lí

D. Là biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam.

Câu 12. Chủ nhân đầu tiên của Lào là

A. Người Khơme

B. Người Lào Lùm

C. Người Lào Thơng

D. Người Môn cổ

Câu 13. Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người này là

A. Các đền, tháp

B. Những chiếc khum đá khổng lồ

C. Các công cụ bằng đá

D. Các công cụ bằng đồng

Câu 14. Thế kỉ XIII, một bộ phận cư dân di cư đến Lào là

A. Người Khơme

B. Người Thái

C. Người Việt

D. Người Mường

Câu 15. Địa bàn sinh sống của người Lào Lùm có điểm gì khác so với người Lào Thơng?

A. Sống ở vùng đồi núi

B. Sống ở những vùng thấp

C. Sống trên sông nước

D. Du canh du cư

Câu 16. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là?

A. Khún Bolom

B. Pha Ngừm

C. Xulinha Vôngxa

D. Chậu A Nụ

Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng tình hình vương quốc Lan Xang giai đoạn phát triển thịnh đạt (từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII)

A. Là quốc gia cường thịnh nhất trong khu vực Đông Nam Á

B. Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh

C. Nhân dân có cuộc sống thanh bình, đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người Châu Âu

D. Luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược

Câu 18. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là

A. Mâu thuẫn trong hoành tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch

B. Xiêm xâm lược và cai trị Lào

C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào

D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát

Câu 19. Chậu A Nụ là lãnh tụ của phong trào nào ở Lào?

A. Khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến

B. Khởi nghĩa chống ách thống trị của Xiêm

C. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

D. Cải cách – duy tân phát triển đất nước

Câu 20. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào?

A. Đều trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của nước ngoài

B. Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược

C. Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị

D. Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực

Câu 21. Văn hóa Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa nào?

A. Văn hóa Thái

B. Văn hóa Khơme

C. Văn hóa Trung Quốc

D. Văn hóa Ấn Độ

Câu 22. Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn giáo nào?

A Hinđu giáo

B. Phật giáo

C. Hồi giáo

D. Bà Là Môn giáo

Câu 23. Nét đặc sắc của văn hóa lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

A. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ

B. Đều có hệ thống chữ viết riêng

C. Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc

D. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng

Câu 24: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ I đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì gì?

A. Thời kì thịnh đạt.

B. Thời kì Ăng-co.

C. Thời kì hoàng kim

D. Thời kì Bay-on

Câu 25: Giay-a-vac-man VII làm vua ở Cam-pu-chia được bao nhiêu năm?

A. 20 năm.

B. 18 năm.

C. 9 năm.

D. 7 năm.

Câu 26: Tôn giáo chính ở Lào là

A. Đạo Phật.

B. Đạo Hin-đu và đạo Phật.

C. Đạo Phật và đạo Thiên chúa.

D. Đạo Hin-đu

Câu 27: Dưới thời Giay-a-vac-man VII, quân Cam-pu-chia đã biến vương quốc nào thành một tỉnh của Ăng-co?

A. Thái Lan.

B. Chăm-pa.

C. Chân Lạp

D. Mã Lai.

Câu 28: Dựa trên cơ sở nào đề Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình?

A. Chữ tượng hình của Trung Quốc.

B. Chữ Quốc ngữ Việt Nam.

C. Chữ La-tinh châu Âu.

D. Chữ Phạn của Ấn Độ.

Câu 29: Vì sao đến năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ăng-co về phía Nam Biển Hồ?

A. Vì phía Nam Biển Hồ là vùng đất trù phú.

B. Vì bị người Thái chiếm phía Tây Biển Hồ.

C. Vì bị người Mã Lai xâm chiếm phía Tây Biển Hồ.

D. Phía Tây Bắc Biển Hồ là vùng đất của Chăm-pa phải trả lại.

Câu 30: Vào năm 1863, Cam-pu-chia bị nước nào xâm lược?

A. Thái Lan.

B. Mã Lai.

C. Anh.

D. Pháp.

Câu 31: Từ thế kỉ XIII, Cam-pu-chia bắt đầu suy yếu do

A. Bị quân Mông — Nguyên tấn công.

B. Thực dân Pháp xâm chiếm.

C. Vương quốc Thái xâm lược nhiều lần.

D. Quân đội Miễn Điện xâm chiếm.

Câu 32: Thế kỉ XII, đạo nào có ảnh hưởng lớn ở Cam-pu-chia?

A. Đạo Phật Đại thừa

B. Đạo Phật Tiểu thừa.

C. Đạo Hin-đu.

D. Đạo Ki-tô.

Câu 33: Trong các thế kỉ X - XI, Cam-pu-chia trở thành một trong những nước mạnh và ham chiến trận nhất ở

A. Đông Nam Á.

B. Châu Á.

C. Đông Dương.

D. Thế giới.

Câu 34: Luông Pha-bang là một tiểu quốc của Lan Xang. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai.

Câu 35: Từ cuối thế kỉ XIX, Cam-pu-chia và Lào bị thực dân nào xâm lược, thống trị?

A. Thực dân Hà Lan.

B. Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

C. Thực dân Mi-an-ma

D. Thực dân Pháp

Câu 36: Điền vào chỗ trồng câu sau đây sao cho đúng?

“Sau khi Xu-li-nha Yông-xa qua đời, nước Lan Xang chia thành ba tiểu quốc đối địch nhau: Luông Pha-bang, ......... và Chăm-pa-xăc”.

A. Xiêng Khoảng.

B. Sê-nô.

C. Mường Sài.

D. Viêng Chăn.

Câu 37: Thời thịnh vượng nhất là cuối thế kỉ XVII đầu thế ki XVII dưới triều vua Xu-li-nha-vông-xa. Với một trong những biểu hiện:

A. Sản vật dồi dào, trao đối, buôn bán với các nước lắng giêng được mở rộng.

B. Kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh nhất Đông Nam Á.

C. Chia đất nước thành các châu, quận.

D. Xây dựng quân đội mạnh về binh khí, giỏi về chiến thuật.

Câu 38: Khu đền tháp Ăng-co là một cống hiến độc đáo của người Khơ-me vào kho tàng văn hóa của:

A. Cam-pu-chia.

B. Đông Nam Á và thế giới.

C. Nhân loại.

D. Châu Á.

Câu 39: Năm 1827, Chậu A Nụ phất cờ khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nào?

A. Quân Xiêm.

B. Quân Cam-pu-chia

C. Quân Mã Lai.

D. Quân Pháp.

Câu 40: Thế kỉ XIII, tôn giáo nào được truyền bá vào nước Lào?

A. Phật giáo Đại thừa.

B. Phật giáo Tiểu thừa

C. Ấn Độ giáo

D. Ki-tô giáo

Đáp án Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 9

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

B

B

B

C

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

B

B

A

Câu

11

12

13

14

15

16

Đáp án

D

C

B

B

B

B

Câu

17

18

19

20

21

22

Đáp án

A

A

B

C

D

B

Câu

23

2425262728

Đáp án

C

BADBB

Câu

29

30

31

32

33

Đáp án

B

D

C

A

A

Câu

34

35

36

37

38

Đáp án

A

D

A

B

A

Câu

39

40

Đáp án

B

C

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại

Đánh giá bài viết
3 6.740
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm