Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Bài tập Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại được VnDoc.com sưu tầm đăng tải và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là

A. Sự bùng nổ về dân số

B. Đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất phát triển

C. Thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của con người

D. Con đường giao thương từ Tây Âu sang phương Đông qua Tây Á bị độc chiếm

Câu 2. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Thổ Nhĩ Kì độc chiếm

B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,

C. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa

D. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

Câu 3. Việc tìm con đường thông thương giữa châu Âu và phương Đông đặt ra cấp thiết từ khi nào?

A. Thế kỉ XI

B. Thế kỉ XIV

C. Thế kỉ XV

D. Thế kỉ XVI

Câu 4. Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

C. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Câu 5. Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

B. Hi Lạp, Italia

C. Anh, Hà Lan

D. Tây Ban Nha, Anh

Câu 6. Người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới là

A. Ph.Magienlan

B. C.Côlômbô

C. B.Điaxơ

D. Vaxco đơ Gama

Câu 7. Người tìm ra châu lục mới – Châu Mĩ là

A. Vexpuchi

B. Hoàng tử Henri

C. Vaxco đơ Gama

D. C.Côlômbô

Câu 8. Hướng đi của C.Côlômbô có điểm gì khác với các nhà phát kiến địa lí khác

A. Đi xuống hướng nam

B. Đi sang hướng đông

C. Đi về hướng tây

D. Ngược lên hướng bắc

Câu 9. Hãy kết nối tên nhà phát kiến địa lí ở cột bên trái với hành trình phát kiến địa lí ở cột bên phải cho phù hợp

1. Điaxơ

2. C.Côlômbô

3. Vaxcođơ Gama

4. Ph.Magienlan

a) Đi sang hướng tây, đặt chân đến một số đảo thuộc vùng biển Caribê ngày nay

b) Đi qua mũi Hảo Vọng, đền Calicut ở miền Nam Ấn Độ

c) Đến cực Nam châu Phi (mũi Hảo Vọng)

d) Lần đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển

A. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d

D. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d

Câu 10. Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. Tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất

B. Đem lại những hiểu biết về các vùng đất mới, dân tộc mới

C. Mở mang nhận thức khoa học cho con người

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Câu 11. Hậu quả của các cuộc phát kiến địa lí là

A. Thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến tập quyền

B. Bắt đầu thời kì đẩy mạnh xâm lược cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da đen

C. Nhiều người đã bỏ mạng trong các cuộc hành trình phát kiến địa lí

D. Các nước châu Âu thời đó chỉ quan tâm đến phát kiến địa lí mà không quan tâm đến phát triển kinh tế trong nước, nền sản xuất bị kéo lùi đến mấy trục năm

Câu 12. Tầng lớp quý tộc, thương nhân châu Âu đã tích lũy số vốn ban đầu bằng nhiều thủ đoạn, ngoại trừ

A. Dùng bạo lực cướp đoạt ruộng đất của nông dân, tước đoạt tư liệu sản xuất của thợ thủ công

B. Cướp bóc thực dân đối với các nước Châu Mĩ, châu Phi và châu Á

C. Đầu tư vốn vào các thuộc địa để phát triển sản xuất, thu lợi nhuận

D. Bóc lột nhân dân lao động trong nước

Câu 13. Để tích lũy vốn, ở Anh đã diễn ra phong trào

A. “Rào đất cướp ruộng”

B. “cừu ăn thịt người”

C. Cải cách tôn giáo

D. Văn hóa Phục hung

Câu 14. Đến đầu thế kỉ XVI, nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới xuất hiện ở Tây Âu, ngoại trừ

A. Phường hội

B. Công trường thủ công

C. Công ti thương mại

D. Đồn điện, trang trại

Câu 15. Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là

A. Lãnh chúa giao đất cho nông nô cày cấy để thu tô, thuế

B. Thợ thủ công lao động trong các xưởng thủ công của lãnh chúa và nộp hiện vật

C. Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa phải nộp nhiều thứ thuế

D. Nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương

Câu 16. Quan hệ sản xuất được xác lập ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. Quan hệ giữa chủ đất và nông nô

B. Quan hệ giữa lãnh chúa và nộp hiện vật

C. Quan hệ “phong quân – bồi thần”

D. Quan hệ giữa chủ và thợ, giữa chủ ruộng đất và công nhân nông nghiệp

Câu 17. Các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại

A. Lãnh chúa , nông nô

B. Tư sản và vô sản

C. Chủ nô và nô lệ

D. Tư sản và chủ ruộng đất

Câu 18. Ý không phản ánh đúng điểm khác trong quan hệ sản xuất của công trường thủ công so với phường hội là

A. Có quan hệ giữa thợ cả, thợ bạn và thợ học việc

B. Có phân công lao đông

C. Quy trình sản xuất được chuyên môn hóa

D. Hình thành quan hệ sản xuất giữa chủ và thợ

Câu 19. Hãy kết nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp về nguồn gốc hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản

1. Giai cấp vô sản

2. Giai cấp tư sản

a) Chủ xưởng

b) Nông dân bị mất đất

c) Chủ đất

d) Thợ thủ công bị phá sản

e) Thương nhân

A. 1 – b, d; 2 – a, c, e.

B. 1 – b, c; 2 – a, d, e

C. 1 – b, b; 2 – c, d, e

D. 1 – d, e; 2 – a, b, c

Câu 20. Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức là

A. Không nộp thuế cho nhà vua

B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế

C. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

D. Làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến

Câu 21. Ý không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Nền tư tưởng của chế độ phong kiến là giáo lí đạo Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời

B. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng

C. Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới

D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng đã tạo tiền đề cho phong trào

Câu 22. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng nhất là

A. Khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại

B. Lấy lại những giá trị văn hóa đã bị Giáo hội Kitô và chế độ phong kiến vùi lập

C. Đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân và tri thức khoa học – kĩ thuật

D. Xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản

Câu 23. Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Hi Lạp B. Italia

C. Anh D. Pháp

Câu 24. Các nhà Văn hóa Phục hưng tiêu biểu là

A. Rabơle, Đêcáchính trịơ, Lêôna đơ Vanhxi, Sếchxpia

B. Hôme, Talét, Pitago, Ơcơlít,..

C. Vieecsghin, Lucrexơ, Bandắc, Vichsto Huygô,…

D. La Phôngiá trịen, Bétư tưởngôven, Lép Tônxtôi,…

Câu 25. Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hung?

A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến

B. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc

D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

Câu 26. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

A. Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến lỗi thời

B. Cố vũ, mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển

C. Tạo ra sự phát triển vượt bậc của khoa học – kĩ thuật

D. Tạo ra “những người khổng lồ”

Câu 27. Nguyên nhân khiến giai cấp tư sản chống lại Giáo hội thời hậu kì trung đại là

A. Giáo hội chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội

B. Giáo hội cũng là một thế lực phong kiến thực sự

C. Giáo hội là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của chế độ phong kiến

D. Giáo hội ngày càng có xu hướng ngăn cản, chống lại các phong trào của giai cấp tư sản

Câu 28. Các nước đi đầu trong phong trào cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thụy Sĩ

B. Anh, Pháp

C. Bỉ, Hà Lan

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

Câu 29. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào nông dân Đức là

A. Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến

B. Minh chứng cho khí phách anh hung của nông dân Đức

C. Chứng tỏ nông dân là lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến ở Đức

D. Phủ nhận vai trò của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến

Đáp án rắc nghiệm Lịch Sử 10 bài 11

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

A

C

C

A

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

D

D

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

A

A

D

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

D

B

A

A

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Đáp án

D

D

B

A

C

A

D

A

D

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Toán lớp 10, Ngữ văn lớp 10...

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
1 4.887
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm