Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 32

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu hướng dẫn giải vở bài tập Sử 10, là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 10 nhanh chóng và chính xác.

Bài tập 1 trang 138 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh được bắt đầu

A. từ đẩu thế kỉ XVII. C. từ những năm 60 của thế kỉ XVIII.

B. từ giữa thế kỉ XVII. D. từ những năm 70 của thế kỉ XVIII.

Trả lời: C

2. Máy Gienni được sáng chế vào năm

A. 1754. C. 1767.

B. 1764. D. 1776.

Trả lời: B

3. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả

A. nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết.

B. năng suất của người thợ dệt tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay.

C. lao động bằng tay dần dần được thay thế bằng máy móc

D. khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở nước Anh.

Trả lời: B

4. Năm 1784, đã xảy ra sự kiện lịch sử

A. cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở nước Anh.

B. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

C. Xtiphenxơn chế tạo thành công đẩu máy xe lửa.

D. nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.

Trả lời: B

5. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra trong hoàn cảnh

A. nền kinh tế TBCN phát triển mạnh mẽ.

B. hoàn thành cách mạng tư sản dưới hình thức thống nhất đất nước.

C. đất nước bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc và giai cấp tư sản chưa cầm quyến.

D. giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc lên cầm quyến.

Trả lời: C

6. Đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh được nối

A. từ Luân Đôn đến Manchétxtơ. C. từ Manchétxtơ đến Livơpun.

B. từ Luân Đôn đến Livơpun. D. từ Luân Đôn đến Bớcminham.

Trả lời: C

Bài tập 2 trang 139 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau:

□ Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

□ Máy Gienni do Giêm Hagrivơ sáng chế ra.

□ Máy hơi nước ra đời khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở Anh.

□ Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

□ Máy dệt đầu tiên ở Anh được chế tạo bởi Étmơn Cácrai.

□ Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

□ Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

Trả lời:

Đ Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

Đ Máy Gienni do Giêm Hagrivơ sáng chế ra.

Đ Máy hơi nước ra đời khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở Anh.

Đ Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

S Máy dệt đầu tiên ở Anh được chế tạo bởi Étmơn Cácrai.

Đ Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

Đ Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

Bài tập 3 trang 139 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng dưới đây:

Thời gian

Nội dung lịch sử

Chế tạo ra máy kéo sợi.

Chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước

Phát minh ra máy hơi nước.

Phát minh về phương pháp luyện than cốc.

Chế tạo thành công đầu máy xe lửa đầu tiên

Trả lời:

Thời gian

Nội dung lịch sử

1764

Chế tạo ra máy kéo sợi.

1769

Chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

1758

Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước

1784

Phát minh ra máy hơi nước.

1735

Phát minh về phương pháp luyện than cốc.

1814

Chế tạo thành công đầu máy xe lửa đầu tiên

Bài tập 4 trang 139 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy nối các phát minh lớn phù hợp với nhân vật lịch sử.

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Trả lời:

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Bài tập 5 trang 140 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền dấu X vào cột dọc sao cho đúng với cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp và Đức thế kỉ XVIII – XIX

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 60 của thế kỉ XVIII.

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 30 của thế kỉ XIX.

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XIX.

Lò luyện gang đầu tiên được xây dựng ở nước này.

Được coi là công xưởng của thế giới.

Trả lời:

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 60 của thế kỉ XVIII.

X

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 30 của thế kỉ XIX.

X

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XIX.

X

Lò luyện gang đầu tiên được xây dựng ở nước này.

X

Được coi là công xưởng của thế giới.

X

Bài tập 6 trang 140 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Sự kiện nào chứng tỏ xã hội loài người chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp? Vì sao?

Trả lời:

Sự kiện chứng tỏ xã hội loài người chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp đó là cuộc cách mạng công nghiệp ở Châu Âu mà đi đầu là Anh.

Vì cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế-xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới. Trong thời kỳ này, nền kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động chân tay được thay thế bằng công nghiệp và chế tạo máy móc quy mô lớn. Tên gọi "Cách mạng công nghiệp" thường dùng để chỉ giai đoạn thứ nhất của nó diễn ra ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Giai đoạn hai hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ hai tiếp tục ngay sau đó từ nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

Đánh giá bài viết
1 2.487
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Lịch Sử 10

    Xem thêm