Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

(trang 144 sgk Lịch Sử 10): Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đec-lan trước cách mạng?

Trả lời:

Tình hình kinh tế: Đầu thế kỉ XVI, Nê-đec-lan là một trong những vùng kinh tế phát triển nhất châu Âu: Nhiều thành phố, hải cảng xuất hiện và trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng như U-trếch, Am-xtec-dam,... Nhiều ngân hàng được hành lập có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.

Tình hình xã hội: Cùng với sự phát triển công thương nghiệp, giai cấp tư sản Nê-dec-lan sớm hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế nhưng bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân Tây Ba Nha.

(trang 144 sgk Lịch Sử 10): Trình bày diễn biến chính của cách mạng Hà Lan?

Trả lời:

 • 8/1566, nhân dân miền Bắc Nê-đec-lan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.
 • 8/1567, Tây Ban Nha đưa quân sang đàn áp khởi nghĩa nhưng không ngăn trở được sự phản kháng của quần chúng.
 • 4/576, quân khởi nghĩa giải phóng nhiều vùng rộng lớn.
 • 4/11/1579, Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại.
 • 23/1/1579, Hội nghị U-trech gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập “Các tỉnh Liên Hiệp”.
 • 1648, Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của “Các tỉnh Liên Hiệp”

(trang 145 sgk Lịch Sử 10): Hãy nêu đặc điểm tình hình Anh trước cách mạng?

Trả lời:

Kinh tế:

 • Nông nghiệp: Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào trong nông nghiệp
 • Thủ công nghiệp: Công trường thủ công chiếm ưu thế so với phường hội
 • Thương nghiệp: Việc buôn bán phát triển nhất là buôn bán len dạ và nô lệ da đen.

Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới. Tư sản và quý tộc mới giàu lên nhanh chóng. Đời sống nông dân cực khổ.

Chính trị: Chế độ quân chủ chuyên chế bảo thủ và lạc hậu kìm chế sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Mâu thuẫn giữa tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động trở nên gay gắt.

Câu 1 (trang 145 sgk Sử 10): Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan?

Lời giải:

Tính chất: Cách mạng Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cách mạng tư sản, bởi vì nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Ý nghĩa:

 • Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
 • Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • Mở ra thời đại mới, thời đại bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản.

Câu 2 (trang 145 sgk Sử 10): Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh?

Lời giải:

Diến biến chính của cách mạng Anh

 • 1642 –1648: Nội chiến ác liệt (vua - Quốc hội)
 • 1645: Trận Nêdơbi, nhà vua thua.
 • 1449: Xử tử vua, nền cộng hoà ra đời, cách mạng đạt đỉnh cao.
 • 1653: Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi)
 • 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.

Kết quả của Cách mạng Anh: Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Đánh giá bài viết
1 1.139
Sắp xếp theo

  Giải bài tập Lịch Sử 10

  Xem thêm