Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (tiếp theo)

(trang 81 sgk Lịch Sử 10): Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Đồng hóa nhận dân ta, dễ cai trị để biến nước ta trở thành quận huyện của Trung Quốc.

(trang 82 sgk Lịch Sử 10): Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình?

Trả lời:

 • Ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa của nhân dân ta
 • Làng xã vẫn do người Việt đứng đầu- đấy là bức thành trị vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

Câu 1 (trang 82 sgk Sử 10): Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?

Lời giải:

 • Về tổ chức bộ máy cai trị: Chia nước ta thành các quận, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.
 • Chính sách bóc lột về kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. Chúng còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt
 • Chính sách đồng hóa về văn hóa: Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán, mở các lớp dạy chữ Nho,...
 • Thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

Câu 2 (trang 82 sgk Sử 10): Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? Tại sao?

Lời giải:

 • Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành nhiều chính sách đô hộ hà khắc tuy nhiên không khống chế được các làng xóm người Việt.
 • Do ý thức giữ gìn văn hóa, đấu tranh chống lại chính sách đô hộ của chính quyền phương Bắc. Do làng xóm-cơ sở xã hội của người Việt vẫn do người Việt đứng đầu.
Đánh giá bài viết
1 1.714
Sắp xếp theo

  Giải bài tập Lịch Sử 10

  Xem thêm