Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

VnDoc xin trân trọng giới thiệu bài Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân được chúng tôi sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 36

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Lao động ở mỏ than.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Thợ mỏ than

1. Sự ra đời và tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên

 • Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản.
 • Nguồn gốc giai cấp vô sản: Nông dân mất ruộng đất đi làm thuê, thợ thủ công phá sản trở thành công nhân. Giai cấp vô sản ra đời cuối thế kỷ XVIII trước tiên ở Anh
 • Đời sống của giai cấp công nhân:
  • Không có đủ tư liệu sản xuất, làm thuê bán sức lao động của mình.
  • Lao động vất vả nhưng lương chết đói luôn bị đe dọa sa thải.
  • Chẳng hạn ở Anh, mỗi công nhân trong các xí nghiệp dệt (Kể cả phụ nữ và trẻ em) phải lao động từ 14 - 15 giờ, thậm chí có nơi 16 - 18 giờ. Điều kiện làm việc tồi tệ bởi môi trường ẩm thấp, nóng nực, bụi bông phủ đầy những căn phòng chật hẹp. Trong khi đó tiền lương rất thấp, lương của phụ nữ, trẻ em còn rẻ mạt hơn.
 • Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản ngày càng gay gắt, dẫn đến các cuộc đấu tranh.
 • Hình thức đấu tranh: Đập phá máy móc, đốt công xưởng, hình thành đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp công nhân. Phong trào đấu tranh diễn ra từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX. Đầu tiên ở Anh rồi lan sang các nước khác.
 • Kết quả: Phong trào đập phá máy móc không đem lại kết quả gì; mặt khác giai cấp tư sản lại càng tăng cường đàn áp.
 • Hạn chế: Nhầm tưởng máy móc là kẻ thù.
 • Tác dụng
  • Phá hoại cơ sở vật chất của tư sản.
  • Công nhân tích lũy thêm được kinh nghiệm đấu tranh.
  • Thành lập được tổ chức công đoàn.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Lao động của trẻ em ở Anh

2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân hồi nửa đầu thế kỷ XIX

 • Ở Pháp năm 1831 công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giờ làm. Quân khởi nghĩa đã làm chủ được thành phố trong 10 ngày. Họ chiến đấu với khẩu hiệu "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu".
 • Năm 1834 thợ tơ ở Liông khởi nghĩa đòi thiết lập nền Cộng hòa. Cuộc chiến đấu ác liệt đã diễn ra suốt 4 ngày cuối cùng bị dập tắt.
 • Ở Anh từ năm 1836 - 1848 diễn ra phong trào "Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm giờ làm".

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Công nhân Anh đưa hiến chương đến Quốc hội.

Mô tả: do bị áp bức, không có quyền chính trị, hàng triệu chữ ký vào bản kiến nghị. Tháng 2-1842, trên 20 công nhân khiêng chiếc hòm chứa trên 3 triệu chữ ký của công nhân đưa đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương , giảm giờ làm…..

Theo sau có hàng nghìn người đi bộ giương cờ, đi xe, cưỡi ngựa.

Nhân dân hai bên đường vui mừng.

Mang tính chất quần chúng.

Ở Đức, năm 1844 công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa.

* Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh của công nhân đều thất bại.

* Nguyên nhân: Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường lối chính sách rõ ràng.

* Ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, quần chúng lao động chịu nhiều tầng áp bức và bóc lột

3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

 • Hoàn cảnh ra đời: Chủ nghĩa tư bản ra đời với những mặt trái của nó.
  • Bóc lột tàn nhẫn người lao động.
  • Những người tư sản tiến bộ thông cảm với nỗi khổ của những người lao động mong muốn xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn không có tư hữu bóc lột.
 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời mà đại diện là Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.
 • Tích cực
  • Nhận thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột người lao động.
  • Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán tương lai.
 • Hạn chế:
  • Không vạch ra được lối thoát, không giải thích được bản chất của chế độ đó.
  • Không thấy được vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân.
 • Ý nghĩa: Là tư tưởng tiến bộ trong xã hội lúc đó. Cổ vũ nguồn lao động đấu tranh, là tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Giai cấp tư sản trong xã hội tư bản bóc lột xương máu của nhân dân lao động.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Giai cấp tư sản dùng mọi quyền thống trị để đàn áp quần chúng lao động

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 36

Câu 1. Hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản là phong trào nào?

 1. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.
 2. Bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.
 3. Bãi công đòi thành lập các nghiệp đoàn.
 4. Đấu tranh đòi tự do dân chủ.

Câu 2. Khẩu hiệu "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu" đã xuất hiện trong sự kiện nào?

 1. Phong trào Hiến chương ở Anh.
 2. Khởi nghĩa của công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) năm 1831.
 3. Khởi nghĩa Sơ-lê-din (Đức).
 4. Phong trào đập phá máy móc.

Câu 3. Năm 1834, công nhân nhà máy tơ ở Li-ông (Pháp) khởi nghĩa với mục tiêu đòi

 1. Thiết lập nền cộng hòa.
 2. Quyền tự do ngôn luận.
 3. Quyền bình đẳng giai cấp.
 4. Tăng lương, giảm giờ làm.

Câu 4. Nội dung nào không phải mục tiêu của phong trào Hiến chương ở Anh?

 1. Đòi quyền phổ thông đầu phiếu.
 2. Đòi tăng lương.
 3. Đòi giảm giờ làm.
 4. Đòi được quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp.

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) diễn ra vào năm nào?

 1. 1834.
 2. 1842.
 3. 1844.
 4. 1846.

Câu 6. Nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

 1. Mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, không có tư hữu, không có bóc lột.
 2. Chủ trương xây dựng một nhà nước kiểu mới theo chế độ quân chủ Lập hiến.
 3. Mong muốn xây dựng một nhà nước cộng hòa theo chế độ dân chủ đại nghị.
 4. Chủ trương xây dựng một nhà nước kiểu mới do giai cấp vô sản lãnh đạo.

Câu 7. Ai không phải là đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

 1. Xanh Xi-mông.
 2. Sắc-lơ Phu-ri-ê.
 3. Rô-bớt Ô-oen.
 4. Ăng-ghen.

Câu 8. Giai cấp vô sản ra đời từ nửa cuối thế ki XVIII, trước tiên ở:

 1. nước Anh
 2. nước Pháp.
 3. nước Đức.
 4. nước Mĩ

Câu 9. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh diễn ra với thời gian dài nhất là

 1. Khởi nghĩa Liông (Pháp)
 2. Phong trào Hiến chương (Anh)
 3. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)
 4. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên

Câu 10. Tiếp theo phong trào đấu tranh đập phá máy móc, đốt công xưởng là phong trào đấu tranh bằng hình thức:

 1. bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn.
 2. biểu tình chống giai cấp tư sản.
 3. bãi thị, bãi khóa đòi tăng lương.
 4. vũ trang chống lại giai cấp tư sản.

Câu 11. Hạn chế lớn nhất của các nhà xã hội không tưởng là

 1. Chưa đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản mà mới chỉ đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản
 2. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân
 3. Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản
 4. Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân

Câu 12. Nguyên nhân thất bại trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là gì?

 1. Giai cấp tư sản đàn áp quyết liệt
 2. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn
 3. Tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này
 4. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng

Câu 13. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt ở nửa đầu thế kỉ XIX là

 1. Khởi nghĩa Liông (Pháp)
 2. Phong trào Hiến chương (Anh)
 3. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)
 4. Cuộc biểu tình của công nhân Sicagô (Mĩ)

Câu 14. Năm 1831 diễn ra sự kiện gì ở Pháp?

 1. Thợ tơ Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập nền cộng hoà.
 2. Công nhân dệt Li-ông khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm.
 3. Công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa, phá huỷ nhà xưởng.
 4. Phong trào “Hiến chương” đòi phố thông đầu phiếu, tăng lương, giảm giờ làm,

Đáp án

1A

2B

3A

4D

5C

6A

7D

8A

9B

10A

11D

12D

13B

14B

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân các nước trên thế giới, sự hình thành của chủ nghĩa xã hội không tưởng...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 13.719
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 10

  Xem thêm