Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân với nội dung được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm nhằm hỗ trợ các thầy cô trong việc xây dựng bài học cũng như giúp các em hiểu được cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản lớn mạnh dần.

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871

BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản:

  • Cùng với sự phát triển của CNTB, giai cấp vô sản lớn mạnh dần. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản đã nảy sinh và ngày càng gay gắt, dẫn đến những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản bóc lột dưới nhiều hình thức.
  • Sự ra đời của CNXH không tưởng, những mặt tích cực và hạn chế của nó.
  • Khái niệm: CNXH không tưởng.

2. Tư tưởng, tình cảm: Nhận thức được quy luật: "Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh", song những cuộc đấu tranh chống áp bức chỉ giành được thắng lợi khi có tổ chức và hướng đi đúng đắn.

3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích sự kiện lịch sử

II. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC

1. Giáo viên:

  • Giáo trình lịch sử thế giới Cận đại, ĐHSP, 2003
  • Chân dung, tiểu sử của các nhà không tưởng: S. Simon, C. Furie, R. Owen

2. Học sinh:

- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

  • Những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Đức cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX?
  • Đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị của nước Mỹ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX?

2. Giảng bài mới:

a. Mở bài: Cùng với sự hình thành và phát triển của CNTB, giai cấp công nhân ra đời và lớn mạnh. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư sản với công nhân nảy sinh ngày càng gay gắt dẫn đến các cuộc đấu tranh giai cấp. CNXH không tưởng ra đời, mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng đã phản ảnh tâm tư nguyện vọng của những nhà tư tưởng tiến bộ thời bấy giờ: mong muốn xây dựng một chế độ xã hội mới tốt đẹp, bình đẳng và không có áp bức bóc lột.

b. Các bước thực hiện bài học:

Đánh giá bài viết
9 2.894
Sắp xếp theo
    Giáo án Lịch sử lớp 10 Xem thêm