Giáo án Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng. Giáo án điện tử lịch sử 10 bài 31 này sẽ giúp học sinh biết cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất thời kì lịch sử thế giới cận đại.

BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản sau:

 • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng xã hội sâu rộng. Nó đã tiêu diệt chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển ở Pháp, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống phong kiến ở châu Âu.
 • Quần chúng nhân dân là động lực chủ yếu thúc đẩy cách mạng tiến lên.
 • Những hạn chế của cách mạng tư sản: chỉ thay đổi hình thức bóc lột phong kiến bằng sự bóc lột TBCN, không xóa bỏ triệt để mọi hình thức người bóc lột người.

2. Tư tưởng, tình cảm:

 • Biết trân trọng những quan điểm tiến bộ của triết học khai sáng trong cuộc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng xã hội bùng nổ.
 • Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.

3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích sự kiện và kỹ năng sử dụng bản đồ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC:

1. Giáo viên:

 • Bản đồ nước Pháp cuối thế kỷ XVIII
 • Sơ đồ tiến trình cách mạng
 • Tư liệu, tranh ảnh có liên quan

2. Học sinh:

- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

 • Hãy trình bày diễn biến chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
 • Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

2. Giảng bài mới:

a. Mở bài: GV giới thiệu khái quát về tình hình nước Pháp trước cánh mạng.

b. Các bước thực hiện bài học:

Đánh giá bài viết
8 13.156
Sắp xếp theo
  Giáo án Lịch sử lớp 10 Xem thêm