Giáo án Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ với nội dung chi tiết được trình bày khoa học. Giáo án điện tử mẫu môn Lịch Sử lớp 10 này sẽ giúp học sinh biết được cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản.

Giải bài tập SBT Lịch sử 10 lớp bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Giáo án Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản sau:

 • Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, về thực chất là một cuộc CMTS diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc (lật đổ sự thống trị của chính quyền thực dân Anh, mở d9ường cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ).
 • Kết quả của chiến tranh: khai sinh một dân tộc mới – dân tộc tư sản Mỹ, phát triển theo con đường TBCN.

2. Tư tưởng, tình cảm: Giúp học sinh có nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.

3. Kỹ năng: Củng cố cho học sinh khả năng sử dụng bản đồ để nắm vững diễn biến chính của các sự kiện trong bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC:

1. Giáo viên:

 • Bản đồ: "Chiến tranh giành dộc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ".
 • Tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học.

2. Học sinh:

- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

 • Tính chất và ý nghĩa cách mạng Hà Lan (1566).
 • Trình bày diễn biến và kết quả cách mạng tư sản Anh.

2. Giảng bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒNỘI DUNG BÀI

Hoạt động 1: Toàn thể lớp và giáo viên

- Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định trên bản đồ vị trí 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, trình bày quá trình hình thành các thuộc địa ở Bắc Mỹ:

- 1607 Virginia → 1732 Georgia, là khu đất mới, ven bờ biển ĐTD, rộng và giàu tài nguyên, gồm có:

 • Bắc: Massachusette, New Ham-sai, Connecticut, Rhodes Island, phát triển công thương nghiệp và ngư nghiệp, là bộ phận quan trọng của nước Mỹ sau này về kinh tế, chính trị và văn hoá.
 • Trung: NewYork, New Jersey, Delaware, Pensylvania, giàu khoáng sản ,gỗ...phục vụ cho công nghiệp và ngành đóng tàu.
 • Nam: Virginia, Maryland, Carolina Bắc, Carolina Nam, Georgia phát triển kinh tế đồn điền, sử lao động nô lệ da đen sản xuất và phát triển cây công nghiệp.

- GV nêu vấn đề cho HS thảo luận: Sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa đặt ra những yêu cầu gì?

- HS theo dõi SGK trả lời, chốt ý: yêu cầu bức thiết của 13 thuộc đại là được phát triển sản xuất, buôn bán, mở mang kinh tế về phía Tây nhu nhưng bị chính phủ Anh nhưng bị chính phủ Anh kìm hãm.. Tại sao chính phủ Anh kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa? Những điều luật chính phủ Anh áp dụng ở thuộc địa và hậu quả?

- HS theo dõi SGK, thảo luận và trả lời. GV chốt ý: Sự phát triển kinh tế TBCN ở thuộc địa mâu thuẫn với quyền lợi kinh tế chính quốc → Anh kiềm hãm bằng nhiều đạo luật, đặc biệt là thuế tem, thuế chè và luật cấm khai hoang miền Tây.

1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

- Đầu thế kỷ XVIII, người Anh lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

- Kinh tế: phát triển nhanh theo hướng TBCN, thị trường và ngôn ngữ cũng dần được thống nhất.

- Chính phủ Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển của Bắc Mỹ bằng chế độ thuế khóa nặng nề và các điều luật vô lý khác.

→ Mâu thuẩn gay gắt giữa toàn thể nhân dân Bắc Mỹ với thực dân anh, dẫn đến bùng nổ chiến tranh.

Đánh giá bài viết
19 16.613
Sắp xếp theo
  Giáo án Lịch sử lớp 10 Xem thêm