Giáo án Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mỹ giữa thế kỷ XIX

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mỹ giữa thế kỷ XIX với nội dung súc tích. Giáo án điện tử Lịch sử 10 bài 33 này sẽ giúp học sinh hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc dân tộc thống nhất nước Đức, Italia và nội chiến Mĩ.

Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

BÀI 33: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản sau: giữa thế kỷ XIX, cùng với sự phát triển kinh tế TBCN, phong trào dân tộc dân chủ chống chế độ phong kiến diễn ra rộng khắp châu Âu và Mỹ dưới nhiều hình thức, điển hình là cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất Italia, nội chiến ở Mỹ.

2. Tư tưởng, tình cảm: Nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh chống các thế lực phong kiến bảo thủ, đòi quyền tự do dân chủ.

3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ treo tường.

II. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC:

1. Giáo viên:

  • Lược đồ quá trình thống nhất Italia.
  • Lược đồ quá trình thống nhất Đức
  • Lược đồ nội chiến Mỹ
  • Tư liệu giảng dạy lịch sử kinh tế, văn hóa ở trường PTTH (Phần Lịch sử thế giới, NXB Giáo Dục, HN, 1993)
  • Tư liệu, tranh ảnh có liên quan: tiểu sử và chân dung Bismarck, Garibaldi, Lincoln.....
  • Lê Phụng Hoàng, Lịch sử thế giới Cận đại, ĐHSP, 2003.

2. Học sinh:

- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

  • Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp, Đức.
  • Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

2. Giảng bài mới:

a. Mở bài: Nửa sau thế kỷ XIX, nền kinh tế TBCN thâm nhập mạnh vào hầu khắp châu Âu. Trong các thập niên 50. 60 của thế kỷ XIX, nhiều cuộc cách mạng liên tục diễn ra dưới những hình thức khác nhau ở châu Âu, Bắc Mỹ, khẳng định sự toàn thắng của phương thức sản xuất TBCN đối với thế lực phong kiến bảo thủ.

b. Các bước thực hiện bài học:

Đánh giá bài viết
6 6.750
Sắp xếp theo
    Giáo án Lịch sử lớp 10 Xem thêm