Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh giúp giáo viên có thể truyền đạt những kiến thức chính của bài để học sinh biết được cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan lật đổ vương triều Tây Ban Nha từ giữa thế kỷ XVI là một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thời lịch sử cận đại thế giới.

Giáo án Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Giáo án Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Bài 29: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản sau:

 • CMTS là một hiện tượng xã hội hợp quy luật, là kết quả của sự xung đột giữa LLSX mới (TBCN) với quan hệ sản xuất lạc hậu (phong kiến). Cách mạng bùng nổ nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến, mở đường cho CNTB đi lên.
 • Quần chúng nhân dân, chủ yếu là nông dân, là động lực của cách mạng nhưng không phải đồng minh của giai cấp tư sản. Sau khi giành chính quyền, giai cấp tư sản tiếp tục đàn áp, bóc lột nhân dân lao động nặng nề và tinh vi hơn.
 • CMTS không thủ tiêu áp bức, bóc lột mà chỉ thay thế sự bóc lột của chế độ phong kiến bằng sự bóc lột của chế độ tư bản.

2. Tư tưởng, tình cảm: Giúp học sinh có nhận thức đúng đắn về mặt tích cực và hạn chế của cách mạng tư sản

3. Kỹ năng: Biết phân tích để hiểu sâu nội dung những khái niệm mới: khái niệm CMTS, động lực cách mạng, quý tộc mới, rào đất cướp ruộng, "cừu ăn thịt người"

II. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC:

1. Giáo viên:

 • Bản đồ cách mạng tư sản Anh.
 • Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài giảng.

2. Học sinh:

- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

 • Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào?
 • Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiên độc lập?
 • Hãy sưu tầm những câu ca dao về lòng yêu nước của dân tộc ta.
 • Tại sao có thể xem nét đặc trưng cơ bản của tryền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc?

2. Giảng bài mới:

a. Mở bài: Sự phát triển kinh tế TBCN thời hậu kỳ trung đại tạo bước chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, mở đầu với các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan và đặc biệt là cách mạng tư sản Anh. Các cuộc CMTS đã tấn công vào thành trì của chế độ cũ, lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, mở đường cho lực lượng sản xuất TBCN phát triển.

b. Các bước thực hiện bài học:

Đánh giá bài viết
6 7.770
Sắp xếp theo

  Giáo án Lịch sử lớp 10

  Xem thêm