Giáo án điện tử bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án điện tử môn Lịch Sử lớp 10 bài Các quốc gia cổ đại phương Đông mà hệ thống giáo án VnDoc.com giới thiệu trước đây giúp học sinh trình bày được của điều kiện tự nhiên của các quốc gia phương Đông và sự phát triển ban đầu của ngành kinh tế, biết được thời gian xuất hiện của các quốc gia phương Đông.

BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

I. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, học sinh sẽ:

1. Kiến thức:

 • Trình bày được những đặc điểm của điều kiện tự nhiên của các quốc gia phương Đông và sự phát triển ban đầu của các ngành kinh tế; từ đó thấy được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và nền tảng kinh tế đến quá trình hình thành Nhà nước, cơ cấu xã hội, thể chế chính trị... ở phương Đông.
 • Biết được cơ sở hình thành, thời gian xuất hiện của các quốc gia cổ đại phương Đông. Các tầng lớp chính trong xã hội cổ đại phương Đông.
 • Thông qua việc tìm hiểu cơ cấu bộ máy Nhà nước và quyền lực của nhà vua, học sinh phải giải thích được thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại.
 • Liệt kê được những thành tựu lớn về văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông. Giải thích được nguyên nhân ra đời của các thành tựu này cũng như tác dụng của nó đối với đời sống con người.

2. Tư tưởng

 • Thông qua bài học bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống lịch sử, những thành tựu văn hóa của các dân tộc phương Đông, trong đó có Việt Nam.

3. Về kỹ năng

 • Biết sử dụng bản đồ để phân tích những thuận lợi, khó khăn và vai trò của các điều kiện địa lý ở các quốc gia cổ đại phương Đông.
 • Quan sát, nhận xét, đánh giá các bức tranh.

II. Thiết bị, tài liệu dạy học

 • Bản đồ các quốc gia cổ đại.
 • Bản đồ thế giới hiện nay.
 • Tranh ảnh nói về những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông để minh họa.

III. Tiến trình tổ chức dạy học

Bài này dạy trong 2 tiết: Tiết 1 giảng mục 1,2,3. Tiết 2 giảng mục 4,5.

Tiết 1

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

 • Câu 1: Trình bày thời gian ra đời của các kim khí, vai trò của công cụ kim khí đối với loài người?
 • Câu 2: Trình bày sự xuất hiện của tư hữu và sự thay đổi của xã hội loại người trước những hiện tượng đó.

3. Dẫn dắt bài mới

Trong xã hội nguyên thủy, quan hệ xã hội là cùng làm cùng hưởng rất bình đẳng nhưng khi tư hữu xuất hiện, xã hội bắt đầu có sự thay đổi, có sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội tan rã những chỗ cho một xã hội có giai cấp, có nhà nước.

Trong tiến trình lịch sử ấy, ở phương Đông, trên lưu vực các con sông lớn, những nhà nước đầu tiên đã ra đời. Không chỉ xuất hiện nhà nước, phương Đông là cái nôi của văn minh nhân loại, nơi mà lần đầu tiên con người phát minh ra chữ viết, văn học, nghệ thuật và nhiều tri thức khoa học khác. Để tìm hiểu rõ hơn về các quốc gia cổ đại phương Đông cũng như các thành tựu của nó, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

4. Tổ chức các hoạt động trên lớp

Hoạt động của giáo viên và học sinhKiến thức học sinh cần đạt

GV dẫn ý: Điều kiện tự nhiên và kinh tế đóng vai trò rất quan trọng đối với sự ra đời của các quốc gia cổ đại nói chung và các quốc gia cổ đại Phương Đông nói riêng để tìm hiểu chúng ta tìm hiểu mục 1.

- GV treo bản đồ “Các quốc gia cổ đại” trên bảng, yêu cầu HS quan sát, kết hợp với SGK, GV giới thiệu cho HS khu vực của các quốc gia cổ đại phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc,...).

- GV phát vấn: Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông có những thuận lợi và khó khăn gì?

- Gọi một HS trả lời, các HS khác có thể bổ sung cho bạn.

- GV dẫn dắt HS tìm ra vấn đề: Muốn khắc phục khó khăn cư dân phương Đông đã phải làm gì?
HS suy nghĩ trả lời

- GV nhận xét và chốt ý.

1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế

a. Điều kiện tự nhiên

Tài liệu liên quan:

Đánh giá bài viết
26 13.096
Sắp xếp theo
  Giáo án Lịch sử lớp 10 Xem thêm