Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa với nội dung được biên soạn dựa trên các hoạt động chuẩn kiến thức nhằm giúp cho học sinh thầm phần sôi nổi hơn cũng như tiếp thu bài học nhanh hơn.

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức khái quát về tình hình kinh tế chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; những nét chung và đặc điểm riêng. Đây cũng là thời kỳ các nước đế quốc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, phân chia lại thị trường thế giới làm cho mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc và đế quốc với thuộc địa ngày càng gay gắt.

2. Tư tưởng, tình cảm: Nâng cao nhận thức về bản chất của CNĐQ, ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực gây chiến, bảo vệ hòa bình.

3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích sự kiện lịch sử

II. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC:

1. Giáo viên:

  • Giáo trình lịch sử thế giới Cận đại, ĐHSP, 2003
  • Các bảng thống kê biểu thị sự thay đổi về sản lượng công nghiệp của Anh, Pháp, Đức.
  • Sơ đồ sự thay đổi vị trí kinh tế của các nước đế quốc và thuộc địa của chúng đầu thế kỷ XX.

2. Học sinh:

- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

  • Trình bày những thành tựu chủ yếu về KH-KT vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và vai trò của nó?
  • Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh chấp thuộc địa?
  • Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt?

2. Giảng bài mới:

a. Mở bài: Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là thời kỳphát triển mạnh mẽ của các nước tư bản tiên tiến Anh, Pháp, Đức, Mỹ.

Việc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, phân chia lại thị trường thế giới làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trở nên gay gắt.

b. Các bước thực hiện bài học

Đánh giá bài viết
2 4.829
Sắp xếp theo
    Giáo án Lịch sử lớp 10 Xem thêm