Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng giúp học sinh nắm biết được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen.

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: Lê-Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

BÀI 39: QUỐC TẾ THỨ HAI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: giúp học sinh nhận thức:

  • Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong những năm cuối thế kỷ XIX.
  • Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế hai và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào công nhân quốc tế, đặc biệt trong thời gian Engels còn sống.
  • Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế thứ hai phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng: mác-xít và phi mác xít trong phong trào công nhân quốc tế.

2. Tư tưởng, tình cảm: Thấy được công lao to lớn của F. Engels và người kế tục là V.I. Lenin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

3. Kỹ năng: Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, nhận định các sự kiện và vai trò của cá nhân trong tiến trình lịch sử.

II. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC:

1. Giáo viên:

  • Giáo trình lịch sử thế giới Cận đại, ĐHSP, 2003
  • Tranh ảnh chân dung những đại biểu nổi tiếng của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

2. Học sinh:

- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi trong SGK, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

  • Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế I những năm 60 – 70 của thế kỷ XIX?
  • CMR: Công xã Paris là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Paris?

2. Giảng bài mới:

a. Mở bài: Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong những thập niên 70 – 80 của thế kỷ XIX với sự ra đời của các chính đảng công nhân có tính chất quần chúng ở nhiều nước đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế mới. Trên cơ sở đó, Quốc tế thứ hai thành lập.

b. Các bước thực hiện bài học:

Đánh giá bài viết
1 1.866
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 10 Xem thêm