Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871

Giáo án Lịch sử lớp 10

Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871 giúp các em học sinh biết được hoàn cảnh ra đời và nhận thấy sự ra đời của Quốc tế thứ nhất là kết quả tất yếu của sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế và những đóng góp tích cực C.Mác và Ăng-ghen.

Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: Lê-Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

BÀI 38: QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARIS 1871

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: giúp học sinh nhận thức:

 • Sự ra đời của Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) là kết quả tất yếu của sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế và những đóng góp tích cực của Marx và Engels.
 • Đây là tổ chức quốc tế đầu tiên có tính chất quần chúng của giai cấp vô sản, góp phần đưa phong trào cách mạng của giai cấp vô sản thế giới ngày càng lớn mạnh.
 • Sự thành lập công xã Paris và những thành tựu to lớn của Công xã.
 • Ý nghĩa và những bài học lịch sử của Công xã Paris.
 • Các khái niệm: Công xã, Hội đồng Công xã, cách mạng vô sản, phi vô sản...

2. Tư tưởng, tình cảm: Giáo dục tinh thần quốc tế vô sản và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản.

3. Kỹ năng: rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.

II. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC:

1. Giáo viên:

 • Giáo trình lịch sử thế giới Cận đại, ĐHSP, 2003
 • Sơ đồ bộ máy Công xã Paris.
 • Tranh biếm họa Thiers và Bismarck đàn áp công xã
 • Hình bức tường kỷ niệm ở nghĩa trang Père Lachaise

2. Học sinh:

- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi trong SGK, sưu tập tư liệu liên quan...

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ

 • Vai trò của Marx và Engels trong việc thành lập Đồng minh những người cộng sản?
 • Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?

2. Giảng bài mới

a. Mở bài: Trong ttiến trình của phong trào công nhân quốc tế ở thế kỷ XIX, sự ra đời của Hiệp hội công nhân quốc tế và sự thành lập Công xã Paris là những mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân.

b. Các bước thực hiện bài học

Đánh giá bài viết
1 2.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 10 Xem thêm