Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào được VnDoc sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10 về bài Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9

1. Vương quốc Cam-pu-chia

 • Là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông nam Á.
 • Tộc người Khơ me (thuộc nhóm Môn c), sống ở phía bắc Cam-pu-chia, giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước, biết khắc chữ Phạn ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.
 • VI đến VIII lập nước Chân Lạp.
 • Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Cam pu chia (Ăng co huy hoàng):
  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.
  • Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai
  • Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.
 • Cuối thế kỷ XIII suy yếu, sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơ me bỏ kinh đô Ang co, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh).
 • Năm 1863 bị Pháp xâm lược.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Lược đồ vương quốc Cam pu chia thế kỷ XII

* Văn hóa: rất độc đáo

 • Có chữ viết riêng từ chữ Phạn.
 • Văn học dân gian và văn học viết phản ảnh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.
 • Kiến trúc Hin đu giáo và kiến trúc Phật giáo: quần thể Ang co Vát và Ang co Thom.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Chữ Khơ me

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Đền Ang-co–vát

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Người Lào Thơng

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Người Lào Lùm

2. Vương quốc Lào

 • Người Lào Thơng tạo ra chum đá (cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng).
 • Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm
 • Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lan Xang - Triệu Voi
 • Vua -Lan Xang (XV – XVII): chia đất nước thành các mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.Cương quyết chống xâm lược Miến Điện.
 • Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa của Chậu A Nụ chống Xiêm năm 1827).
 • Thế kỷ XIX là thuộc địa của Pháp.
 • Người Lào thích ca hát
 • Thế kỷ XIII, đạo phật truyền vào theo một dòng mới.
 • Kiến trúc có Thát Luổng.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Cánh đồng Chum

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Thát Luổng

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 9

Câu 1. Vương quốc Cam-pu-chia hình thành vào thế kỉ

 1. V.
 2. VI.
 3. IX.
 4. XIII.

Câu 2. Cam-pu-chia trở thành một trong những vương quốc hùng mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á vào khoảng thế kỉ

 1. X- XI.
 2. X- XII.
 3. XI- XII.
 4. XIII.

Câu 3. Nguyên nhân chính khiến các vua Cam-pu-chia thời Ăng-co đã không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài là

 1. Triều đình xây dựng được một đội quân hùng hậu nhất khu vực.
 2. Các vua  ham chiến trận.
 3. Sự ổn định vững chắc về kinh tế, xã hội.
 4. Các nước trong khu vực còn non yếu.

Câu 4. Năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ăng-co rời về phía nam Biển Hồ vì

 1. Phía nam Biển Hồ là vùng đất trù phú.
 2. Ăng-co nhiều lần bị người Thái xâm chiếm.
 3. Ăng-co là vùng đất của người Thái nên phải trả lại.
 4. Ăng-co nhiều lần bị người Mã Lai xâm chiếm.

Câu 5. Quần thể kiến trúc Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu trưng của sự tiếp thu văn hóa

 1. Phật giáo của Ấn Độ.
 2. Nho giáo của Trung Quốc.
 3. Ấn Độ giáo.
 4. Phật giáo của Trung Quốc.

Câu 6. Vương quốc Cam-pu-chia phát triển thịnh đạt nhất dưới thời vua nào?

 1. Giây-a-vác-man IV.
 2. Giây-a-vác-man V.
 3. Giây-a-vac-man VI.
 4. Giây-a-vác-man VII.

Câu 7. Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng nhất dưới thời

 1. Pha Ngừm (từ cuối thế kỉ XIV- đầu thế kỉ XV).
 2. Xu-li-nha Vông-xa (từ cuối thế kỉ XVII- đầu TK XVIII).
 3. Lan Xang (từ thế kỉ XV-XVII).
 4. Chậu A Nụ (từ thế kỉ XV-XVI).

Câu 8. Công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng của Lào là

 1. Chùa vàng.
 2. Thạt Luổng.
 3. Đền Bay-on.
 4. Đền tháp Bu-rô-bu-đu.

Câu 9. Việc cải cách hành chính và quân đội dưới thời vua Xu-li-nha Vông-xa đã thể hiện

 1. Tính chuyên chế của nhà vua.
 2. Khả năng chống xâm lược của Lào.
 3. Sự vững mạnh của đất nước.
 4. Sự tài giỏi và sáng suốt của vua.

Câu 10. Chính sách đối ngoại của vương quốc Lan Xang có nét tiêu biểu là

 1. Quan hệ hòa hiếu, mềm dẻo với các nước trong khu vực.
 2. Phát động chiến tranh xâm lược, thôn tính các nước láng giềng.
 3. Vừa mềm dẻo vừa kiên quyết với các nước láng giềng.
 4. Kiên quyết đấu tranh chống xâm lược để bảo vệ độc lập.

Câu 11. Nhân tố chủ yếu dẫn đến sự thành lập nước Lan Xang là

 1. Người Lào Thơng đứng lên đánh bại người Lào Lùm.
 2. Người Lào Lùm đánh chiếm vùng trung lưu sông Mê Công.
 3. Sự liên kết giữa các bộ tộc Lào Thơng và Lào Lùm.
 4. Người Thái phía bắc di cư xuống sống hòa hợp với cư dân bản địa.

Câu 12. Tộc người chiếm đa số ở Cam-pu-chia là người

 1. Chăm.
 2. Lào Lùng.
 3. Khơ-me.
 4. Lào Thương.

Câu 13. Tại sao thời kì phát triển nhất của Vương quốc Cam-pu-chia lại gọi là thời kì Ăng-co?

 1. Kinh đô đặt ở Ăng-co.
 2. Xây dựng hệ thống đền tháp Ăng-co đồ sộ.
 3. Ông vua kiệt xuất trong thời kì này có tên là Ăng-co.
 4. Vì Ăng - co trong tiếng Khơ-me có nghĩa là "thịnh vượng".

Câu 14. Vào thời gian nào, Vương quốc Cam-pu-chia bắt đầu suy yếu?

 1. Thế kỉ XII.
 2. Thế kỉ XIII.
 3. Cuối thế kỉ XIII.
 4. Đầu thế kỉ XIV.

Câu 15. Đến thế kỉ XII, tôn giáo nào có ảnh hưởng lớn ở Cam-pu-chia?

 1. Phật giáo Tiểu thừa.
 2. Phật giáo Đại thừa.
 3. Hin-đu giáo.
 4. Hồi giáo.

Câu 16. Lào bị thực dân Pháp xâm lược khi Cam-pu-chia:

 1. Chưa bị Pháp xâm lược.
 2. Đã bị Pháp xâm lược 30 năm.
 3. Đã bị Pháp xâm lược 10 năm.
 4. Vừa bị Pháp xâm lược 2 năm.

Câu 17. Sử sách Trung Quốc gọi Vương quốc của người Khơ-me là gì?

 1. Chăm-pa.
 2. Chân Lạp.
 3. Cam-pu-chia.
 4. Miên.

Câu 18. Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì?

 1. Thời kì thịnh đạt
 2. Thời kì Ăng-co.
 3. Thời kì hoàng kim
 4. Thời kì Bay-on.

Câu 19. Công trình kiến trúc quần thể Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu trưng của tôn giáo nào?

 1. Biểu trưng của Phật giáo.
 2. Biểu trưng của Nho giáo.
 3. Biểu trưng của Án Độ g1áo.
 4. Tất cả các tôn giáo trên hoà quyện lẫn nhau.

Câu 20. Dưới thời Ăng-co, người dân Cam-pu-chia sống chủ yếu bằng nghề gì?

 1. Nông nghiệp
 2. Thủ công nghiệp.
 3. Thương nghiệp.
 4. Tất cả các nghề trên.

Câu 21. Dưới thời vua Giay-a-vác-man (1181 - 1207), quân Cam-pu-chia đã tiến đánh nước nào?

 1. Chăm -pa.
 2. Lan Xang.
 3. Đại Việt.
 4. Xiêm.

Câu 22. Một trong những chính sách đối ngoại của Lào thời các vua Lang Xang là:

 1. Chống các nước Đông Nam Á.
 2. Hòa hiểu với Mi-an-ma.
 3. Chống quân xâm lược Thái Lan.
 4. Giữ quan hệ hoà hiểu với Cam-pu-chia và Đại Việt.

Câu 23. Trước khi Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược, đã bị nước nào tấn công phải di chuyển về phía nam?

 1. Vương quốc Mi-an-ma
 2. Đế quốc Bồ Đào Nha.
 3. Vương quốc Thái.
 4. Phong kiến phương Bắc.

Đáp án

1B

2B

3C

4B

5A

6D

7B

8B

9D

10C

11C

12C

13A

14C

15B

16B

17B

18B

19A

20A

21A

22D

23C

--------------------------------

Với nội dung bài viết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về quá trình hình thành các vương quốc, tiến trình lịch sử của các triều đại phong kiến của vương quốc Campuchia và Lào, bên cạnh đó VnDoc.com còn tổng hợp gồm có 23 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo... Mời các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết bài viết trên nhé.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào. Và để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất nhé

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
10 28.405
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 10

  Xem thêm