Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh. Nhằm giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập kiến thức môn Lịch sử, luyện tập nhằm chuẩn bị cho thi học kì 2, thi cuối kì, VnDoc.com xin giới thiệu đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ để các em cùng tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt điểm cao trong các kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết.

Lưu ý: Do đây là đề thi học kì 2 lớp 10 môn lịch sử trường THPT Lý Thái Tổ đã cũ, VnDoc mời bạn tham khảo mẫu đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 10 mới nhất 2018:

Đề thi học kỳ II môn lịch sử lớp 10 2018

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

Câu 1. Trước khi Cô - lôm - bô phát hiện ra châu Mỹ đây vốn là vùng đất của bộ phận dân tộc người:

 1. da đen
 2. da trắng
 3. da vàng
 4. da đỏ

Câu 2. Đặc điểm kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đến giữa thế kỉ XVIII là :

 1. Miền Nam phát triển nền kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển nền kinh tế thương nghiệp
 2. Cả hai miền Nam - Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp
 3. Miền Nam phát triển nền kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp
 4. Cả hai miềnNam – Bắc đều phát triển nền kinh tế đồn điền dựa vào sự bóc lột đối với nô lệ da đen

Câu 3. Đại hội nào tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ?

 1. Đại hội đại biểu Phi - la - đen - phi - a lần thứ nhất
 2. Đại hội đại biểu Phi - la - đen - phi - a lần thứ hai
 3. Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập
 4. Đại hội đại biệu Phi - la - đen - phi - a lần thứ ba

Câu 4. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là:

 1. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc, phong kiến cấu kết với Tăng Lữ
 2. Tầng lớp có quyền chính trị gắn với phong kiến quý tộc và kinh tế gắn với tư sản
 3. Tầng lớp gần gũi với nhân dân, có nguồn gốc quý tộc
 4. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ với nhân dân

Câu 5. Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra

 1. Từ năm 1642 - 1648 B. Từ năm 1640 - 1648
 2. Từ năm 1642 - 1649 D. Từ năm 1640 - 1688

Câu 6. Xác định năm 1649 cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao từ khi:

 1. Vua Sac - lơ bị xử tử, nền cộng hòa được thiết lập
 2. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình là lật đổ giai cấp tử sản
 3. Ngay sau khi nội chiến kết thúc chế độ độc tài được thiết lập
 4. Sau cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến

Câu 7. Xác định vị trí mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

 1. Ven bờ Đại Tây Dương B. Ven bờ Thái Bình Dương
 2. Ven bờ Ấn Độ Dương D. Ven bờ Bắc Băng Dương

Câu 8. Khái quát điểm nổi bật tình hình xã hội nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là:

 1. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tư sản và nông dân
 2. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và nông dân
 3. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, phong kiến và nông dân
 4. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 3 ( nông dân, tư sản, bình dân thành thị)

Câu 9. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu Triết học ánh sáng Pháp là:

 1. Mông - tex - ki - ơ, Ô - oen và Phu - ri - ê
 2. Ô - oen, Phu - ri - ê và Xanh - xi- mông
 3. Mông - tex - ki - ơ, Vôn - te và Rút - xô
 4. Xanh - xi - mông, Rút - xô và Vôn - te

Câu 10. Nội dung tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng Pháp là:

 1. Lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước tư bản chủ nghĩa
 2. Lên án chế độ tư bản,đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa
 3. Lên án chế độ phong kiến, nhà thờ Ki – tô, đưa ra lí thuyết xây dựngNhà nước xã hội chủ nghĩa
 4. Lên án chế độ phng kiến, đưa ra í thuyết xây dựng Nhà nước quân chủ lập hiến

Câu 11. Xác định tình hình chính trị nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là :

 1. Quân chủ lập hiến
 2. phong kiến phân tán
 3. quân chủ chuyên chế
 4. tiền pong kiến

Câu 12. Điểm giống nha cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp

 1. Nguyên nhân trực tiếp đều xoay quanh vấn đề tài chính
 2. Xã hội đều phân chia thành đẳng cấp
 3. Đều có sự xâm nhập kinh tế tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp
 4. Đều do quý tộc mới lãnh đạo

Câu 13. Phái Gi – rông – đanh nắm quyền cách mạng kể từ

 1. Sau ngày 14 – 07 – 1789
 2. Sau ngày 10 – 08 – 1792
 3. Sau ngày 21 – 01 – 1793

D Sau ngày 02 – 06 – 1793

Câu 14. Chính sách của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp được xem là tiến bộ nhất vì :

 1. Thông qua bảng tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
 2. Đánh bại liên quân phong kiến Áo – Phổ
 3. Đã xử tử vua Lu – y XVI
 4. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới từ 21 tuổi

Câu 15. Ý nào dưới đây là chính sách tích cực nhất của phái Gi – rông – đanh

 1. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
 2. Xử tử vua Lu – y XVI, thiết lập nền cộng hòa
 3. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân tích cực
 4. Thắng thủ trong giặc ngoài

Câu 16. Ngày 02 – 06 – 1793 đánh dấu sự kiện:

 1. Vua Lu – y XVI bị xử tử
 2. Cách mạng Phápđạt ở đỉnh cao
 3. Phái Ga – cô – banh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng
 4. Hiến pháp mới thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa

Câu 17. Vì sao Rô – bex – pi – e và phái Gia – cô – banh bị lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính ?

 1. Sau khi cách mạng đạt ở đỉnh cao, đã tiến hành nhiều biện pháp phản động
 2. Giai cấp tư sản không muốn cách mạng phát triển
 3. Rô – bex – pi – e đã thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Pháp
 4. Phái Ga – cô – banh có nhiều chính sách kìm hãm kinh tế công thương nghiệp

Câu 18. Tại sao ngày 14 - 07 được coi là ngày quốc khánh của nước Pháp?

 1. Đó là ngày phái Ga - cô - banh lên nắm chính quyền
 2. Đó là ngày cách mạng bùng nổ, quần chúng tấn công ngục Ba - xta
 3. Đó là ngày Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập
 4. Đó là ngày Đại tư sản tài chính cầm quyền

Câu 19. Xác định mốc thời gian cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu:

 1. Từ giữa thế kỉ XVII
 2. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII
 3. Từ đầu thế kỉ XVII
 4. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII

Câu 20. Tên gọi máy Gien - ni xuất phát từ:

 1. Tên một nhà khoa học Gien - ni
 2. Tên người vợ của Giêm - ha - gri - vơ
 3. Tên cậu con trai Gien - ni
 4. Tên cô con gái Gien - ni

Câu 21. Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là

 1. Sự bốc lột tàn bạo của giai cấp tư sản
 2. Sự thống trị của đế quốc Áo
 3. Bị chia cắt thành nhiều vương quốc
 4. Giai cấp thống trị không đầu tư phát triển sản xuất

Câu 22. Nêu lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức

 1. Giai cấp tư sản
 2. Giai cấp vô sản
 3. Tư sản và quý tộc phong kiến
 4. Quý tộc và quân phiệt

Câu 23. Giải thích Gioong - ke; trong xã hội nước Đức là khái niệm dùng để chỉ

 1. Tầng lớp tư sản mới xuất hiện
 2. Tầng lớp quý tộc phong kiến
 3. Tầng lớp lãnh đạo chúa phong kiến
 4. Tầng lớp quý tộc tư sản hóa

Câu 24. Quá trình thống nhất nước Đức thông qua ba cuộc chiến tranh lớn, đó là:

 1. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Áo, Phố - Pháp
 2. Phổ - Hunggari, Phổ - Áo, Phổ - Pháp
 3. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Áo, Phổ - Hunggari
 4. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Hunggari, Phổ - Pháp

Câu 25. Máy dệt may chạy bằng sức nước của Ét - mơn Các - rai đem lại hệ quả gì?

 1. Năng suất của người thợ dệt tăng gấp 40 lần so với dệt tay
 2. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ở ven sông nước chảy xiết
 3. Lao động bằng tay dần được thay thế bằng máy móc
 4. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

Câu 26. Sự kiện nào không nằm trong nội dung cách mạng công nghiệp ở Anh

 1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước
 2. Xiphenxơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa
 3. Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên
 4. Nghành hàng không ra đời

Câu 27. Ý nào dưới đây không nằm trong cuộc nội chiến ở Mĩ

 1. Lin - côn trúng cử tổng thống
 2. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành
 3. Bix - mac được sự ủng hộ của giai cấp tư sản
 4. Nô lệ tham gia quân đội

Câu 28. Xác định đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh được nối

 1. Từ Luân Đôn đến Man - chet - xtơ
 2. Từ Luân Đôn đến Li - vơ - pun
 3. Từ Luân Đôn đến Boc - min - ham
 4. Từ Man - chet - xtơ đến Li - vơ - pun

TỰ LUẬN: (3 ĐIỂM)

Nêu nguyên nhân chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Xác định sự kiện trực tiếp bùng nổ cách mạng.

Đáp án đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn lịch sử 2018

1D

2C

3C

4B

5A

6A

7A

8D

9C

10A

11C

12A

13B

14

15A

16C

17B

18B

19B

20D

21C

22D

23D

24A

25A

26D

27C

28A

Đề thi giữa học kỳ II môn lịch sử lớp 10 THPT Lý Thái Tổ 2018

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

MÔN THI: LỊCH SỬ 10

Ngày thi: 29/3/2018

Thời gian làm bài: 50phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (5.0 điểm)

Khái quát những thành tựu của nền văn hóa dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV. Theo em, chúng ta cần kế thừa, phát huy những thành tựu văn hóa nào của nền văn hóa đó trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

Câu 2: (3.5 điểm)

Thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa trong lịch sử phong kiến (X đến thế kỉ XVIII) theo mẫu sau:

TT

Cuộc kháng chiến, khởi nghĩa

Triều đại

Thời gian

Người lãnh đạo

Kết quả

...

...............

............

......................

.............

............

Câu 3: (1.5 điểm)

Bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết đóng góp của vương triều Lý đối với lịch sử dân tộc.

......................................................Hết.............................................................

(Đề thi gồm 01 trang)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 THPT Lý Thái Tổ 2018

Câu

Gợi ý kiến thức cần đạt

Điểm

Câu 1

5.0

Khái quát những thành tựu của nền văn hóa dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV. Theo em, chúng ta cần kế thừa, phát huy những thành tựu văn hóa nào của nền văn hóa đó trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

1. Khái quát những thành tựu văn hoá:

*Tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng

- Tư tưởng: Nho giáo được du nhập từ thời Bắc thuộc, thời Lê sơ phát triển

- Tôn giáo:

+ Phật giáo du nhập vào nước ta từ sớm; có vị trí quan trọng trong nhân dân và triều đình phong kiến...

+ Đạo giáo hoà với các tín ngưỡng dân gian...

- Tín ngưỡng: thờ cúng tổ tiên, thờ các vị anh hùng có công với làng, nước...

0,5

*Giáo dục:

- 1070 vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu

- 1075 nhà Lý tổ chức khoa thi đầu tiên...

- 1484 nhà nước quyết định dựng bia ghi tên Tiến sĩ...

0,25

*Văn học:

- Văn học chữ Hán với các tác tác phẩm tiêu biểu: Nam quốc sơn hà; Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng giang phú; Bình Ngô đại cáo...

- Nội dung: thể hiện niềm tự hào dân tộc và yêu nước sâu sắc...

0,25

*Nghệ thuật:

- Kiến trúc: nghệ thuật Phật giáo xây dựng nhiều nơi với những ngôi chùa (chùa Một Cột; Phật Tích; ...).

- Điêu khắc: hoạ tiết hoa văn độc đáo...

- Sân khấu: chèo, tuồng, âm nhạc với nhiều nhạc cụ như trống cơm, tiêu, đàn...

Ca múa nhạc được tổ chức trong các lễ hội....

0,5

*Khoa học - kĩ thuật:

- Khoa học:

+ Sử học: Bộ Đại Việt sử kí (Lê Văn Hưu)...

+ Địa lí: Dư địa chí; Hồng Đức bản đồ..

+ Toán học: Đại hành toán pháp của Lương Thế Vinh.....

+ Thiết chế chính trị: Thiên Nam dư hạ...

+ Quân sự: Binh thư yếu lược...

- Kĩ thuật:

Chế tạo súng thần cơ và thuyền chiến có lầu (dưới sự chỉ đạo của Hồ Nguyên Trừng); thành nhà Hồ (Thanh Hoá)...

1,0

0,5

2. Nhận xét: Những thành tựu văn hoá cần tiếp tục kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay:

- Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; thờ cúng các vị anh hùng có công với dân tộc...

- Coi trọng giáo dục và đào tạo người hiền tài cho đất nước...

Học sinh có thể lựa chọn yếu tố văn hoá và phân tích phù hợp với thực tiễn...

Câu 2

3.5

TT

Tên cuộc K/c – K/n

Triều đại

T/gian

Lãnh đạo

K/quả

1

K/c chống Tống

Tiền Lê

981

Lê Hoàn

T/lợi

2

K/c chống Tống

1075 - 77

Lý Thường Kiệt

T/lợi

3

K/c chống

Nguyên - Mông

Trần

1258

1285

1288

Vua Trần và các vị tướng

T/lợi

4

K/c chống Minh

Hồ

1400

Hồ Quý Ly

Thất bại

5

K/n Lam Sơn

1418 - 27

Lê Lợi & Nguyễn Trãi

T/lợi

6

K/c chống Xiêm

Tây Sơn

1785

Quang Trung Nguyễn Huệ

T/lợi

7

K/c chống Thanh

1789

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

*Nhận xét:

Hầu hết các cuộc kháng chiến giành thắng lợi

Do:

- Sự lãnh đạo của các vị tướng với nghệ thuật quân sự thiên tài...

- Tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta...

0.5

Câu 3

1.5

Bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết đóng góp của vương triều Lý đối với lịch sử dân tộc.

1.5

1. Xây dựng đất nước

- 1009 Nhà Lý thành lập

- 1010 Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Đại La (Thăng Long)

- 1054 Nhà Lý đổi tên nước Đại Việt

- 1049 xây dựng chùa Một Cột

- 1070 Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu – Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam

- 1075 Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên

1.0

2. Bảo vệ tổ quốc

Kháng chiến chống quân Tống trên sông Như Nguyệt (1075 - 1077) do Lý Thường Kiệt lãnh đạo với nghệ thuật “tiên phát chế nhân”...

0,5

* Lưu ý

HS trình bày đấy đủ cho điểm tối đa

Khuyến khích bài làm sáng tạo và có ý thức liên hệ thực tiễn...

Đề thi học kỳ II môn lịch sử lớp 10 THPT Lý Thái Tổ 2014-2015

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

(Đề chính thức)

THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Lịch sử
Ngày thi: 27/03/2015
Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (4 điểm)

Hoàn thành bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập dân tộc từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII theo mẫu và nêu nhận xét của em.

TT

Thời gian

Tên cuộc KC - KN

Người lãnh đạo

Trận tiêu biểu

Kết quả

1

2

3

Câu 2: (4 điểm)

Trình bày những thành tựu văn hóa (tôn giáo, tín ngưỡng; giáo dục; nghệ thuật) trong các thế kỉ X đến XV. Em có suy nghĩ gì về việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay?

Câu 3: (2 điểm)

Nêu những đóng góp tiêu biểu của vương triều Lý đối với lịch sử dân tộc?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 năm học 2014-2015

Câu 1 (4 điểm)

Hoàn thành bảng (3,5 điểm)

Thời gian

Tên K/c hay K/n

Người lãnh đạo

Trận đánh tiêu biểu

Kết quả

980

K/c chống Tống lần 1

Lê Hoàn

Đông Bắc

Thắng lợi

1075-1077

K/c chống Tống lần 2

Lý Thường Kiệt

Sông Như Nguyệt

Thắng lợi

1258-1288

K/c chống Nguyên – Mông

Trần Quốc Tuấn và các vị vua Trần

Đông Bộ Đầu, hàm Tử... Sông Bạch Đằng

Thắng lợi

1407

K/c chống quân Minh

Hồ Quý Ly

Thất bại

1418-1427

KN

Lam Sơn

Lê Lợi & Nguyễn Trãi

Chi Lăng, Xương Giang

Thắng lợi

1785

K/c chống quân Xiêm

Nguyễn Huệ

Rạch Gầm, Xoài Mút

Thắng lợi

1789

K/c chống quânThanh

Nguyễn Huệ

Ngọc Hồi Đống Đa

Thắng lợi

Nêu nhận xét (0,5 điểm)

 • Hầu hết các cuộc k/c giành thắng lợi
 • Nguyên nhân thắng lợi:
  • Do truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết chống giặc ...
  • Do sự chỉ huy của các vị tướng tài giỏi...

Câu 2 (4 điểm)

1. Trình bày những thành tựu văn hóa (tôn giáo, tín ngưỡng; giáo dục; nghệ thuật) trong các thế kỉ X đến XV. (3 điểm)

 • Tôn giáo, tín ngưỡng: (1,0đ)
  • Phật giáo giữ vị trí quan trọng và rất phổ biến...đặc biệt dưới triều Lý, Trần...
  • Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống...chi phối nội dung thi cử có vị trí độc tôn dưới thời Lê sơ
  • Đạo giáo hòa lẫn với tín ngưỡng dân gian
  • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tiếp tục được lưu truyền và phát huy
 • Giáo dục (1,0đ)
  • 1070 nhà Lý cho lập Văn Miếu Quốc Tử Giám
  • 1075 nhà Lý mở khoa thi đầu tiên
  • 1484 nhà Lê lập bia ghi tên Tiến sỹ

=> Giáo dục được quan tâm và tạo điều kiện cho tuyển chọn quan lại giúp việc cho đất nước...

 • Nghệ thuật (1,0đ)
  • Kiến trúc: nhiều ngôi chùa được xây dựng như Chùa Diên Hựu, chùa Phật Tích...
  • Điêu khắc: Lan can trạm rồng...
  • Sân khấu dân gian: các loại hình như chèo, tuồng, múa rối nước…các trò chơi trong lễ hội mùa xuân

2. Em có suy nghĩ gì về việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay? (1,0 điểm)

 • Tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống như thờ cúng tổ tiên, hay những yếu tố văn hóa phù hợp với thời đại... (0,5đ)
 • Mặt khác cần điều chỉnh, loại bỏ những yếu tố văn hóa không phù hợp như lễ hội chém lợn, đâm trâu, cướp hoa tre... (0,5đ)

Câu 3 (2 điểm)

 • Sự thành lập nhà Lý 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi lập lên nhà Lý, nhà Lý tồn tại qua 9 đời vua (0,25đ)
 • Đóng góp trong xây dựng đất nước: (1,5đ)
  • Chính trị:
   • 1010 Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long
   • 1042 ban hành bộ luật Hình thư bộ luật hành văn đầu tiên
   • 1054 Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt
   • Kinh tế phát triển toàn diện (NN, TCN,TN)
  • Văn hóa: 1070 Lập Văn Miếu; 1075 mở khoa thi đầu tiên...xây chùa Diên Hựu...
 • Đóng góp của nhà Lý trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc: (0,25đ)
  • Nhà Lý tiến hành kháng chiến chống quân Tống lần 2 (1075-1077)

Lưu ý: Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau, yêu cầu phải lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, nếu đủ ý sẽ cho điểm tối đa tương ứng với mỗi phần. Điểm khuyến khích cho bài làm sáng tạo và có liên hệ thực tế.

Trên đây VnDoc.co, vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Đề thi được tổng hợp gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Ngữ văn lớp 10, Tiếng Anh lớp 10...

Tài liệu ôn tập môn lịch sử lớp 10

Giải bài tập Lịch Sử 10

Giải Vở BT Lịch Sử 10

Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất

Giải tập bản đồ Lịch Sử 10

Đánh giá bài viết
37 82.941
Sắp xếp theo
  Lịch sử lớp 10 Xem thêm