Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Đề thi kì 1 môn Lịch sử lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1 (4 điểm): Bằng hiểu biết của mình em hãy:

1. Nối tên các các quốc gia phong kiến dân tộc với tên các quốc gia hiện đại ở khu vực Đông Nam Á.

Tên quốc gia phong kiến dân tộc

Tên các quốc gia hiện đại

1. Lan Xang

a. Thái Lan

2. Đại Việt

b. Cam pu chia

3. Ăng Ko

c. In đô nê xi a

4. Pa gan

d. Lào

5. Su khô thay

e. Mi an ma

6. Mô giô pa hít

f. Việt Nam

2. Khái quát các giai đoạn phát triển lịch sử của các quốc gia phong kiến dân tộc ở Đông Nam Á. Tại sao nói: “Khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá Ấn”?

Câu 2 (4 điểm): Trình bày nguyên nhân ra đời, tổ chức và vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu thế kỉ XI?

Câu 3 (2 điểm): Hoàn thiện bảng sau:

Nội dung

Châu Á phong kiến

Châu Âu phong kiến

Thời gian (khoảng thời gian)

Chính trị

Kinh tế

Xã hội

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử

Câu

Nội dung cơ bản

Điểm

Câu 1

1. Gợi ý

1-d; 2-f; 3-b; 4-e; 5-a; 6-c

1,5

2.1. Các giai đoạn phát triển

- I-X giai đoạn phát hình thành

- X-XVIII thời kì phát triển thịnh đạt

- Sau XVIII thời kì khủng hoảng suy yếu

1,5

2.2. Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng đến Đông Nam Á

- Lý do: Vị trí địa lí và sự giao lưu kinh tế...

- Biểu hiện: Ảnh hưởng văn hoá: tôn giáo, chữ viết, kiến trúc...

1.0

Câu 2

Trình bày nguyên nhân ra đời, tổ chức và vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu thế kỉ XI?

4 điểm

1. Nguyên nhân xuất hiện các thành thị

+ Sản xuất phát triển và có nhiều biến đổi, xuất hiện tiền đề của kinh tế hàng hoá, sản phẩm xã hội ngày càng nhiều, không bị đóng kín trong lãnh địa.

+ Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hoá mạnh mẽ, nhiều người bỏ ruộng đất, thoát khỏi lãnh địa.

1.0

2. Sự ra đời của thành thị

+ Những người thợ thủ công có nhu cầu tập trung ở nơi thuận tiện (ngã ba, ngã tư đường, bến sông,...) để sản xuất và mua bán ở bên ngoài lãnh địa.

+ Tại những nơi này cư dân ngày càng đông lên, rồi trở thành thị trấn nhỏ, sau này phát triển thành thành thị.

- Hoạt động của thành thị:

+ Cư dân thành thị chủ yếu là những thợ thủ công và thương nhân.

+ Phường hội, thương hội: là một tổ chức của những người lao động thủ công cùng làm một nghề, nhằm giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chống sự áp bức, sách nhiễu của các lãnh chúa; phát triển sản xuất và bảo vệ quyền lợi của thợ thủ công. Người ta đặt ra quy chế riêng gọi là Phường quy.

+ Vai trò của thương nhân: thu mua hàng hoá của nơi sản xuất, bán cho người tiêu thụ và tổ chức các hội chợ để thúc đẩy thương mại.

1.0

3. Vai trò của thành thị

+ Phá vỡ nền kinh tế tự cấp tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá giản đơn phát triển.

+ Tạo ra không khí dân chủ tự do trong các thành thị, hình thành các trường đại học lớn.

+ Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia.

+ Góp phần hình thành giai cấp mới – tiền thân của giai cấp tư sản sau này

2.0

Câu 3

Nội dung

Châu Á phong kiến

Châu Âu phong kiến

Thời gian

TK III TCN - XX

V - XV, XVI

Chính trị

Phong kiến tập quyền

Phong kiến phân quyền

Kinh tế

NN - TCN – TN

Nông nghiệp là chính

Kinh tế khép kín (chủ yếu là NN - TCN)

Xã hội

Địa chủ - ta điền

Lãnh chúa - Nông nô

2.0

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 10 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm