Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

A. Tiên Dung – Chử Đổng Tử

B. Mỵ Châu – Trọng Thủy

C. Lạc Long Quân – Âu cơ

D. Thánh Gióng

Câu 2. Vị trí của thời kì Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là

A. Định hình bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

B. Mở đầu thời kì dựng nước, định hình bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

C. Mở đầu thời kì dựng nước, phát triển bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

D. Giữ vững bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

Câu 3. Đánh bại quân xâm lược Tần, nhà nước Âu Lạc đã đánh dấu

A. Bước phát triển mới của lòng yêu nước

B. Lòng yêu nước của dân tộc ta hình thành

C. Tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc được hình thành

D. Nhân dân ta bước vào thời kì độc lập lâu dài

Câu 4. Trong tâm thức của dân tộc Việt, vấn đề dân tộc thống nhất thể hiện đầu tiên và cụ thể nhất qua sự kiện nào?

A. Thống nhất 12 quân của Đinh Bộ Lĩnh

B. Chiến tranh Nam – Bắc triều thời Lê – Mạc

C. Sự phân chia đất nước giữa hai họ Trịnh – Nguyễn

D. Sự thống nhất hai bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt thành lập nước Âu Lạc

Câu 5. Hai chữ “đồng bào” nói lên truyền thống nào của dân tộc ta

A. Lao động sáng tạo

B. Thương yêu, đùm bọc lẫn nhau

C. Yêu nước và dung cảm

D. Kiên cường, bất khuất

Câu 6. Ý không phản ánh đúng yếu tố hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là

A. Sự nảy sinh và phát triển tình cảm yêu thương, gắn bó của cư dân Văn Lang - Âu Lạc

B. Các mối quan hệ kinh tế – chính trị của quốc gia cổ trên đất nước ta

C. Cuộc đầu tranh chống ngoại xâm đê giữ nước Âu Lạc, nhất là các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc

D. Cuộc chiến đấu chống quân Mông – Nguyên xâm lược

Câu 7. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược trong lịch sử dân tộc là

A. Sự lãnh đạo tài giỏi của người chỉ huy

B. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của dân tộc

C. Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân

D. Địa hình, khí hậu nước ta bất lợi cho địch

Câu 8. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện rõ nét nhất trong việc

A. Xây dựng nền kinh tế tự chủ

B. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

C. Kháng chiến chống ngoại xâm

D. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng

Câu 9. Nét nổi bật nhất của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là

A. Xây dựng, phát triển một nền kinh tế tự chủ

B. Phát triển nền văn minh Đại Việt

C. Chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc

D. Giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc: đoàn kết, thương dân,….

Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng bài học về thượng sách giữ nước của Trần Hưng Đạo?

A. “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục”

B. Đoàn kết toàn dân, cả nước góp sức, vạn người như một

C. “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc”

D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 28

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

B

A

D

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

C

C

D

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đánh giá bài viết
1 675
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm