Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

(trang 54 sgk Lịch Sử 10): Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

Trả lời:

Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thanh các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

Đối ngoại: Các vua Lan Xang giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giếng đồng thời cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma.

Câu 1 (trang 54 sgk Sử 10): Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?

Lời giải:

Thời gian

Các giai đoạn phát triển

Đầu thế kỉ VI

Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia

Thế kỉ X – thế kỉ XV

Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia

Thế kỉ XV

Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái

Thế kỉ XIX

Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược

Câu 2 (trang 54 sgk Sử 10): Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Lời giải:

Thời gian

Các giai đoạn phát triển

Đầu thế kỉ XIII

Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ

Thế kỉ XIV

Pha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lan Xang

Thế kỉ XV - XVII

Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng

Thế kỉ XVIII

Lan Xang suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân Pháp xâm lược

Câu 3 (trang 54 sgk Sử 10): Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào?

Lời giải:

Văn hóa Cam-pu-chia

  • Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết phát triển
  • Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát, Ăng-co Thom

Văn hóa Lào

  • Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết cảu Cam-pu-chia và Mi-an-ma
  • Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú, hồn nhiên
  • Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo, điển hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Lịch Sử 10

    Xem thêm