Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại được chúng tôi sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây nhé.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 12

1. Xã hội nguyên thủy

 • Thời kì xã hội nguyên thủy là bước đi đầu tiên chập chững của loài người, dân tộc nào cũng trải qua.
 • Con người tìm ra lửa, chế tác công cụ lao động từ thô sơ đến chính xác, đa dạng, sử dụng có hiệu quả, luôn luôn cải tiến công cụ lao động, không ngừng cải thiện đời sống.
 • Sản xuất phát triển, con người chủ động với cuộc sống hơn, biết trồng trọt và chăn nuôi, dựng lều làm nhà để ở.
 • Thời kì này trình độ loài người thấp kém…

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Rìu tay vạn năng

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Đồ đá mới: mài đục, khoan đá

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Dựng lều làm nhà để ở

2. Xã hội cổ đại

a. Phương Đông cổ đại

 • Điều kiện thiên nhiên thuận lợi: đất ven sông phì nhiêu, xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành sớm.
 • Kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán trao đổi.
 • Xã hội: quý tộc (vua là quý tộc lớn nhất), nông dân công xã, nô lệ.
 • Chính trị: chế độ quân chủ chuyên chế.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Nông nghiệp ở phương đông

b. Phương Tây cổ đại

 • Điều kiện thiên nhiên: vùng ven biển,…
 • Kinh tế: thủ công nghiệp, thương nghiệp biển phát triển…, tiền tệ xuất hiện, thị quốc ra đời.
 • Xã hội chiếm nô: chủ nô, nô lệ và bình dân.
 • Chính trị: thể chế dân chủ của chủ nô.

3. Xã hội phong kiến (trung đại)

 • Các quốc gia phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến từ những thế kỉ cuối trước Công nguyên, đến thế kỉ XVII-XIX rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
 • Tây Âu bước vào thời phong kiến muộn hơn chừng 5 thế kỉ, đến thế kỉ XV - XVI chế độ phong kiến suy vong.
 • Sau các cuộc phát kiến địa lý, tại Tây Âu bắt đầu quá trình hình thành mầm mống của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Nông nô làm ruộng.

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 12

Câu 1. Con người sử dụng công cụ bằng đá thời kì xã hội

 1. Nguyên thuỷ.
 2. Cổ đại phương Đông.
 3. Chiếm nô.
 4. Phong kiến.

Câu 2. Công cụ lao động tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất thời kì xã hội nguyên thuỷ là

 1. Đá.
 2. Đồng đỏ.
 3. Đồng thau.
 4. Sắt.

Câu 3. Các nhà khảo cổ học coi thời đá mới là một "Cuộc cách mạng" vì thời kỳ này, con người

 1. Biết thuần dưỡng thú hoang nhỏ thành gia súc.
 2. Biết chế tạo cung tên.
 3. Từ săn bắt, hái lượm đã tiến tới biết trồng trọt, chăn nuôi.
 4. Đã biết khai thác từ thiên nhiên cái cần thiết cho cuộc sống của mình, chứ không chỉ thu lượm những cái sẵn có trong thiên nhiên.

Câu 4. Xã hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên xuất hiện ở đâu?

 1. Ai Cập.
 2. Trung Quốc.
 3. Lưỡng Hà.
 4. Ấn Độ.

Câu 5. Ngành kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong xã hội cổ đại phương Đông?

 1. Thủ công nghiệp.
 2. Nông nghiệp.
 3. Thương nghiệp.
 4. Thương nghiệp và thủ công nghiệp.

Câu 6. Nhà nước cổ đại phương Đông mang tính chất gì?

 1. Chuyên chế trung ương tập quyền.
 2. Chuyên chế cổ đại.
 3. Độc tài quân sự.
 4. Dân chủ chủ nô.

Câu 7. Giai cấp nào chiếm số lượng đông đảo và là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Đông?

 1. Nông nô.
 2. Nông dân công xã.
 3. Nông dân tự do.
 4. Nô lệ.

Câu 8. Hai giai cấp chính trong xã hội cổ đại phương Tây là

 1. Chủ nô và nông nô.
 2. Quý tộc và nô lệ.
 3. Nông dân và chủ nô.
 4. Chủ nô và nô lệ.

Câu 9. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Tây là

 1. Nông nô.
 2. Thợ thủ công.
 3. Nô lệ.
 4. Chủ nô.

Câu 10. Xã hội có giai cấp xuất hiện đầu tiên ở đâu?

 1. Sông Nin và Lưỡng Hà.
 2. Sông Hằng và sông Ấn.
 3. Sông Hoàng Hà.
 4. Sông Hồng.

Câu 11. Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là giai cấp nào!

 1. Lãnh chúa phong kiến và nông dân.
 2. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
 3. Địa chủ và nông dân
 4. Chủ nô và nô lệ.

Câu 12. Con người đã biết chế tác công cụ lao động từ thời kì nào?

 1. Vượn cổ
 2. Người tối cổ
 3. Người tinh khôi giai đoạn đầu
 4. Người tinh khôn giai đoạn đá mới

Câu 13. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện tư hữu là

 1. Một số người có chức phận đã chiếm đoạt của chung làm của riêng
 2. Sự xuất hiện gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc
 3. Sự xuất hiện công cụ kim loại
 4. Sự xuất hiện sản phẩm thừa thường xuyên

Câu 14. Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào?

 1. Chủ nô và nô lệ.
 2. Địa chủ và nông dân tự canh.
 3. Chủ nô và nông nô.
 4. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.

Câu 15. Con người bước vào ngưỡng cửa thời đại văn minh khi

 1. Khi biết tạo ra lửa
 2. Biết làm nhà để ở, may quần áo để mặc
 3. Con người biết thưởng thức nghệ thuật và sáng tạo thơ ca
 4. Xã hội hình thành giai cấp và nhà nước

Câu 16. Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực các dòng sông lớn?

 1. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy
 2. Điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, tạo ra được sản phẩm thừa thường xuyên dù trình độ kĩ thuật còn thấp
 3. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại
 4. Dân cư sớm tập trung đông đúc

Câu 17. Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời trung đại là

 1. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa
 2. Thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát triển
 3. Mang không khí tự do, dân chủ, mở mang tri thức cho mọi người
 4. Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

Đáp án

1A

2D

3D

4C

5B

6B

7B

8D

9C

10A

11B

12B

13A

14D

15D

16B

17D

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững kiến thức nội dung của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về sự hình thành, tình hình phát triển, đặc điểm của xã hội nguyên thủy và cổ đại, các nước phong kiến được hình thành và phát triển... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại. Mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể học tập tốt hơn nhé. Và để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc nhé. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 10

  Xem thêm