Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII vừa được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 22

1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI - XVIII

 • Từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVII, nông nghiệp sa sút, mất mùa đói kém liên miên, bị chiến tranh tàn phá
 • Từ nửa sau thế kỷ XVII, tình hình chính trị ổn định, nông nghiệp ở Đàng Trong và Đàng Ngoài phát triển:
  • Ruộng đất ở cả 2 đàng mở rộng, nhất là ở Đàng Trong.
  • Thủy lợi được củng cố.
  • Giống cây trồng ngày càng phong phú.
  • Kinh nghiệm sản xuất được đúc kết.

Ở Đàng Trong: ruộng đất nhanh chóng mở rộng, đất đai phì nhiêu, thời tiết thuận lợi, trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái. Ở cả 2 Đàng chế độ tư hữu ruộng đất phát triển. Ruộng đất ngày càng tập trung trong tay địa chủ.

2. Sự phát triển của thủ công nghiệp

 • Nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển đạt trình độ cao: dệt, gốm,rèn sắt, đúc đồng, làm đồ trang sức..
 • Một số nghề mới xuất hiện như: khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm tranh sơn mài.
 • Khai mỏ - một ngành quan trọng rất phát triển ở Đàng Trong và Đàng Ngoài.
 • Các làng nghề thủ công xuất hiện ngày càng nhiều như làm giấy, gốm sứ, nhuộm vải …..
 • Nét mới trong kinh doanh: ở các đô thị thợ thủ công đã lập phường hội, vừa sản xuất vừa bán hàng.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

Chân đèn - Gốm hoa lam - Thế kỷ XVI.

3. Sự phát triển của thương nghiệp.

* Nội thương: ở các thế kỷ XVI - XVIII buôn bán trong nước phát triển:

 • Chợ làng, chợ huyện... xuất hiện làng buôn và trung tâm buôn bán
 • Buôn bán lớn (buôn chuyến, buôn thuyền) xuất hiện.
 • Buôn bán giữa miền xuôi và miền ngược phát triển, thóc gạo ở Gia Định được đem ra các dinh miền Trung để bán ….

* Ngoại thương phát triển mạnh.

 • Thuyền buôn các nước Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Anh đến VN buôn bán tấp nập:
  • Bán vũ khí, thuốc súng, len dạ, bạc, đồng…..
  • Mua: tơ lụa, đường gốm, nông lâm sản.
 • Thương nhân nhiều nước đã tụ hội lập phố xá, cửa hàng buôn bán lâu dài.
 • Giữa thế kỉ XVIII ngoại thương suy yếu dần do chế độ thuế khóa của nhà nước ngày càng phức tạp.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

Tranh vẽ thương cảng Hội An vào cuối thế kỷ XVIII

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

Toàn cảnh Thương cảng Hội An, một trong những thương cảng tấp nập nhất của Việt Nam thời xưa.

4. Sự hưng khởi của các đô thị

 • Nhiều đô thị mới hình thành phát triển:
  • Đàng Ngoài: Thăng Long (Kẻ chợ), Phố Hiến (Hưng Yên).
  • Đàng Trong: Hội An (Quảng Nam), Thanh Hà (Phú Xuân - Huế)
 • Đầu thế kỉ XIX đô thị suy tàn dần.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

Kẻ chợ thế kỷ 17

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

Quang cảnh Phố Hiến xưa

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22

Câu 1. Đặc điểm tình hình nông nghiệp nước ta cuối thế kỉ XV, đầu thế kỉ XVI là

 1. Nhà nước quan tâm nhiều đến sản xuất.
 2. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại.
 3. Điều kiện thiên nhiên thuận lợi.
 4. Đời sống nhân dân được cải thiện.

Câu 2. Nét mới trong kinh doanh ở Đàng Trong và Đàng Ngoài là

 1. Nghề thủ công truyền thống phát triển.
 2. Một số ngành nghề mới xuất hiện như: khắc in bản gỗ, làm đường trắng…
 3. Ngành khai mỏ.
 4. Thành lập phường hội vừa sản xuất vừa bán hàng.

Câu 3. Từ giữa thế kỉ XVII, ngoại thương nước ta dần dần suy yếu vì

 1. Giai cấp thống trị chuyển sang ăn chơi, hưởng thụ.
 2. Nhiều thương nhân nước ngoài lấy cớ buôn bán để tìm hiểu tình hình chính trị nên chúa Trịnh và chúa Nguyễn hạn chế ngoại thương.
 3. Chính sách thuế khóa với thương nhân ngày càng phức tạp.
 4. Thương nhân nước ngoài không đến buôn bán.

Câu 4. Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của nước ta trong các thế kỉ XVI – XVII là

 1. Phố Hiến.
 2. Hội An.
 3. Thanh Hà.
 4. Kinh kỳ (Thăng Long).

Câu 5. Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất của Đàng Trong là

 1. Hội An (Quảng Nam).
 2. Nước Mặn (Bình Định).
 3. Gia Định (TP Hồ Chí Minh).
 4. Thanh Hà (Huế).

Câu 6. Từ nửa sau thế kỷ XVII, nông nghiệp ở Đàng Trong và Đàng Ngoài như thế nào?

 1. Tương đối ổn định.
 2. Phát triển.
 3. Phát triển phồn thịnh.
 4. Sa sút, đói kém.

Câu 7. Thế kỷ XVII - XVIII, trên đất nước ta, kiều dân nước nào định cư lâu dài và hoạt động buôn bán?

 1. Trung Quốc, Nhật Bản.
 2. Trung Quốc, Ấn Độ.
 3. Nhật Bản, Ấn Độ.
 4. Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

Câu 8. Thế kỷ XVII-XVIII, ở Đàng Ngoài có hai đô thị tiêu biểu nhất, đó là đô thị nào?

 1. Hội An, Phố Hiến.
 2. Thăng Long, Phố Hiến.
 3. Thanh Hà, Phố Hiến.
 4. Thăng Long, Hội An.

Câu 9. Thế kỷ XVII - XVIII, ở Đàng Trong có hai đô thị tiêu biểu nhất, đó là đô thị nào?

 1. Hội An, Thanh Hà.
 2. Phố Hiến, Gia Định.
 3. Thanh Hà, Gia Định.
 4. Gia Định, Hội An.

Câu 10. Nghề khai mỏ phát triển nhất ở Đàng Trong là khai mỏ

 1. Sắt.
 2. Vàng.
 3. Than.
 4. Thiếc.

Câu 11. Từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI, ruộng đất ngày càng tập trung vào trong tay ai?

 1. Nông dân.
 2. Tầng lớp địa chủ, quan lại.
 3. Nhà nước phong kiến.
 4. Toàn dân.

Câu 12. Từ nửa sau thế kỉ XVII, tình hình ruộng đất ở Đàng Trong và Đàng Ngoài như thế nào?

 1. Ruộng đất cả hai Đàng đều mở rộng, nhất là ở Đàng Trong.
 2. Ruộng đất Đàng Ngoài mở rộng hơn Đàng Trong.
 3. Ruộng đất Đàng Trong mở rộng, Đàng Ngoài bị thu hẹp.
 4. Ruộng đất cả hai Đàng đều thu hẹp.

Câu 13. Vì sao vào các thế ki XVI - XVII, ở nước ta có sự hình thành và hưng khởi của các đô thị?

 1. Do nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển.
 2. Do sự phát triển của kinh tế hàng hoá.
 3. Do thương nhân nước ngoài vào nước ta quá nhiều.
 4. Do chính sách mở cửa của các chúa Trịnh, Nguyễn.

Câu 14. Nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, nông dân phải rời bỏ ruộng đồng, xóm làng đi lang thang kiếm sống. Đó là tình hình kinh tế:

 1. Ở Đàng Trong.
 2. Ở Đàng Ngoài.
 3. Ở cả hai Đảng.
 4. Thời chúa Nguyễn.

Câu 15. Cho các sự kiện:

1. Toàn bộ phần đất còn lại của Chăm-pa đã được sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong.

2. Nguyễn Phúc Tần mở rộng cương giới đến sông Phan Rang.

3. Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất Đồng Nai, thiệt lập xã, thôn, phường, ấp, khai khẩn đất hoang, lập thêm dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, đặt ra phủ Gia Định để quản lí.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

 1. 2, 1,3.
 2. 2, 3, 1.
 3. 3, 1,2.
 4. 3, 2, 1.

Câu 16. Chúa Nguyễn đã khuyến khích những địa chủ giàu có ở đâu chiêu một những người dân nghèo vào khai khoáng ở Đồng Nai, Gia Định?

 1. Ở Đàng Ngoài
 2. Ở Thuận - Quảng
 3. Ở Quảng Nam
 4. Thuận Quảng

Câu 17. Từ thế kỉ XVII - XVIII, người ta thường buôn bán ở đâu?

 1. Ở cửa hàng
 2. Ở cửa hiệu
 3. Ở chợ
 4. Ở ngã ba đường

Câu 18. Đến năm 1653, ai là người mở rộng cương giới đến sông Phan Rang?

 1. Nguyễn Hoàng
 2. Nguyễn Phúc Tần
 3. Nguyễn Phúc Chu
 4. Nguyễn Hữu Cảnh

Đáp án

1B

2D

3C

4D

5A

6A

7A

8B

9A

10B

11B

12A

13B

14B

15A

16C

17C

18B

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về tình hình phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ XVI - XVIII, tình hình nông nghiệp, tình hình thủ công, thương nghiệp... Bên cạnh đó VnDoc.com còn tổng hợp 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
12 24.431
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 10

  Xem thêm