Trách nhiệm của tòa án nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em như thế nào?

Trắc nghiệm Luật trẻ em

Trách nhiệm của tòa án nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em như thế nào? là câu hỏi trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về luật trẻ em. Sau đây là nội dung câu hỏi và đáp án chi tiết.

>> Tham khảo: Cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Câu hỏi: Trách nhiệm của tòa án nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em như thế nào?

A. Bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

B. Yêu cầu và biện pháp tư pháp cho trẻ em để tiến hành xét xử hành vi vi phạm quyền trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật.

C. Ra quyết định tư pháp đối với trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án:

D. Cả 3 đáp án trên

Giải thích:

- Bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

- Yêu cầu và biện pháp tư pháp cho trẻ em để tiến hành xét xử hành vi vi phạm quyền trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật.

- Ra quyết định tư pháp đối với trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

Theo Khoản 1, Điều 81. Chương VI – Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em) nên cả 3 đáp án trên đều đúng.

Tham khảo thi Online: Câu hỏi trắc nghiệm về Luật trẻ em

Đánh giá bài viết
1 1.253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu Văn hóa và Giải trí Xem thêm