Hs Gs GDCD

Bản thân em có trách nhiệm và hành động như thế nào để góp phần bảo tồn

và quảng bá các thành tựu di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam

3
3 Câu trả lời
 • chouuuu ✔
  chouuuu ✔

  - Để góp phần giữ gìn bảo vệ di sản văn hóa em sẽ:

  + Bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa

  + Thực hiện các biện pháp, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hóa

  + Thông báo kịp thời cho chủ sở hữu hay các cơ quan nhà nước khi di sản văn hòa bị mất hoặc có nguy cơ bị hủy hoại

  + Thực hiện quy định của pháp luật về việc bảo vệ di sản văn hóa

  0 Trả lời 10:43 24/03
  • Hươu Con
   Hươu Con

   - Nâng cao giáo dục toàn diện, mở rộng kiến thức về các di sản văn hóa

   - Đẩy mạnh phong trào thi đua, tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo để góp phần quảng bá các thành tựu của các di sản văn hóa


   - Tự hào vì những thành tựu văn minh đó

   0 Trả lời 14:33 24/03
   • Quỳnh Trâm
    Quỳnh Trâm

    Cảm ơn các bạn

    0 Trả lời 14:34 24/03

    GDCD

    Xem thêm