mineru Văn học Lớp 3

Tìm từ ngữ được tạo bởi mỗi tiếng cho trước: siêu, xiêu, sôi, xôi

siêuM: siêu thị
xiêu....................

sôi....................
xôi....................

sinh....................
xinh....................

sử....................
xử....................

9
9 Câu trả lời
 • Cẩm Giang
  Cẩm Giang

  Siêu: siêu nhân, siêu phẩm, siêu âm, siêu việt

  Xiêu: xiêu lòng, xiêu vẹo

  Sôi: sôi động, sôi nổi, sôi máu

  Xôi: xôi thịt, xôi ngũ sắc, xôi nếp

  Sinh: sinh tồn, sinh viên, sinh nhật, sinh hoạt

  Xinh: xinh đẹp, xinh xắn, xinh tươi 

  Sử: sử dụng, sử sách, sử gia

  Xử: xử lý, xử phạt, xử án, xử dụng

  Trả lời hay
  102 Trả lời 22/11/22
  • Đội Trưởng Mỹ
   Đội Trưởng Mỹ

   sôi: nước sôi, sôi nổi, sôi động, sinh sôi, sôi sục

   xôi: nắm xôi, xa xôi, xôi đỗ, đồ xôi

   Trả lời hay
   77 Trả lời 18/11/22
   • Anh nhà tui
    Anh nhà tui

    sử: lịch sử, sử dụng, sử sách

    xử: xử lí, phán xử, xét xử

    Trả lời hay
    64 Trả lời 18/11/22
    • Gà Bông
     Gà Bông

     siêu: siêu nhân, siêu sao, siêu nhiên,

     xiêu: vẹo, liêu xiêu, xiêu lòng

     Trả lời hay
     63 Trả lời 18/11/22
     • Đường tăng
      Đường tăng

      sinh: sin sôi, sinh sản, sinh học, sinh sống

      xinh: xinh đẹp, xinh xắn, xinh xinh, xinh tươi

      Trả lời hay
      62 Trả lời 18/11/22
      • Huế Nguyễn
       Huế Nguyễn

       Siêu tốc,siêu nhanh

       Trả lời hay
       28 Trả lời 17:31 06/11
       • Lê Jelar
        Lê Jelar

        Tham khảo phần bài soạn sgk: https://vndoc.com/tieng-viet-3-trang-99-bai-21-tia-nang-be-nho-phan-viet-270301

        Trả lời hay
        12 Trả lời 18/11/22
        • Minh Triết
         Minh Triết

         Đặt câu với 2 từ ngữ tìm đuợc 

         Trả lời hay
         6 Trả lời 08:44 22/11
         • Minh Triết
          Minh Triết

          Tìm câu có từ siêu, xiêu, sôi,xôi,sinh,xinh, sử và xử

          Trả lời hay
          2 Trả lời 08:47 22/11

          Văn học

          Xem thêm