Hien Phạm Văn học lớp 5

Tìm từ trái nghĩa với từ phong phú?

5
5 Câu trả lời
 • Điện hạ
  Điện hạ

  nghèo nàn, ít ỏi

  Trả lời hay
  137 Trả lời 26/11/22
  • Bơ

   khan hiếm, thưa thớt

   Trả lời hay
   108 Trả lời 26/11/22
   • Cự Giải
    Cự Giải

    thiếu thốn, suy thiếu, thiếu hụt

    Trả lời hay
    99 Trả lời 26/11/22
    • Ánh Trần ngọc
     Ánh Trần ngọc

     thưa thớt,ít ỏi


     Trả lời hay
     2 Trả lời 10:26 18/02
     • Yen Nguyen
      Yen Nguyen

      😡😡😡👎👎👎👎👎

      0 Trả lời 26/11/22
      Tìm thêm: từ trái nghĩa

      Văn học

      Xem thêm