Biết Tuốt Văn học Lớp 8

Đặt câu với các cặp quan hệ từ Nếu....thì, Tuy....nhưng..

Đặt câu các cặp quan hệ từ

Nếu....thì

Tuy....nhưng

Vì ..... nên

Giá...thì

Càng....càng

Không những .... mà

21
21 Câu trả lời
 • Su kem
  Su kem

  Nếu cậu chạy xe nhanh thì sẽ gặp tai nạn đấy.

  Vì lười học nên Nam bị điểm kém.

  Tuy nhà nghèo nhưng Mai luôn đứng đầu lớp ở mọi môn học.

  Hễ bạn không chăm chỉ học tập thì tương lai sẽ khó để có một công việc ổn định.

  Sở dĩ Hi hay ăn cắp vặt nên bây giờ chẳng ai tin cậu ấy vô tội nữa.

  Trả lời hay
  116 Trả lời 09/12/21
 • Tài Phạm
  Tài Phạm

  nếu như đại dịch covi không diễn ra thì sẽ không có nhiều người phài chết


  Trả lời hay
  67 Trả lời 26/03/22
 • Bờm
  Bờm

  1) Nếu trời mưa thì tôi không đi cắm trại.

  2) Tuy trời mưa nhưng tôi vẫn đi học.

  3)Vì lười học nên cuối năm tôi không đạt danh hiệu học sinh giỏi.

  4)Giá chăm học thì nó đã thi đỗ.

  5)Không những nó dốt mà còn lười học .

  Trả lời hay
  66 Trả lời 09/12/21
 • Xucxich14
  Xucxich14

  - Nếu trời mưa thì tôi sẽ hủy cuộc hẹn hôm nay.

  - Vì đạt giải nhất nên bố mẹ tặng tôi chiếc xe đạp.

  - Tuy nhà xa nhưng bạn ấy luôn đến lớp sớm nhất.

  - Hễ mưa thì con đường này lại trơn như đổ mỡ.

  - Sở dĩ tôi thích cái mũ đó vì nó rất đẹp.

  Trả lời hay
  47 Trả lời 09/12/21
 • One piece
  One piece

  gừng càng già càng cay


  Trả lời hay
  37 Trả lời 28/01/22
  • Hưng Tran
   Hưng Tran

   Hảo hán

   22 Trả lời 02/03/22
  • Tuấn Minh Khải
   Tuấn Minh Khải

   Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

   2 Trả lời 20:24 05/01
 • Thị Thảo Trang Thái
  Thị Thảo Trang Thái

  1) Nếu trời mưa thì tôi không đi cắm trại.

  2) Tuy trời mưa nhưng tôi vẫn đi học.

  3)Vì lười học nên cuối năm tôi không đạt danh hiệu học sinh giỏi.

  4)Giá chăm học thì nó đã thi đỗ.

  5)Không những nó dốt mà còn lười học .


  Trả lời hay
  13 Trả lời 27/01/22
  • Quỳnh Nguyễn Thị
   Quỳnh Nguyễn Thị

   câu 5 là biểu thị quan hệ tăng tiến câu của bạn đặt sai rồi nha

   1 Trả lời 19:27 27/12
 • Tong Dang Khoa
  Tong Dang Khoa

  🤣


  0 Trả lời 13/01/22
 • Trong Mai
  Trong Mai

  Nếu.  Thì 

  0 Trả lời 25/03/22
 • Phuong Tu Nhi
  Phuong Tu Nhi

  .com

  0 Trả lời 11/01/22
 • Kiều My
  Kiều My

  Văn

  0 Trả lời 13/01/22

Văn học

Xem thêm