Viết về ngày 8/3 bằng tiếng Anh hay nhất

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 sắp tới và đây là một đề tài rất thú vị để bạn có thể viết bài luận về chủ đề này để nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh của mình. Bài viết sau đây, VnDoc.com sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bài luận tiếng Anh và cung cấp cho các bạn một số bài luận mẫu về chủ đề ngày phụ nữ 8/3 để các bạn tham khảo.

* Xem thêm Lời chúc mừng 8/3 bằng tiếng Anh hay nhất gửi đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp tại:

Chúc mừng 8/3 bằng tiếng Anh

Lời chúc 8 3 bằng tiếng anh cho vợ, người yêu, crush

50 Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh cho mẹ

Ngày Quốc tế Phụ nữ tiếng Anh là gì? Ngày 8 tháng 3 tiếng Anh là gì?

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay ngày 8/3 trong tiếng Anh là International Women’s Day và có thể được nói rút gọn thành Women's Day. Câu chúc ngày Quốc tế Phụ nữ trong tiếng Anh thường là “Happy International Women’s Day!” hoặc "Happy Women's Day!".

1. Cách viết 1 bài luận tiếng Anh cơ bản

1.1. Chuẩn bị dàn ý

Mục đích chính của dàn ý là để phác thảo những ý tưởng của bạn về chủ đề mà bạn viết trên giấy mà không ép buộc các bạn phải theo một trật tự nhất định nào. Đây là giai đoạn quan trọng giúp bài viết của bạn mạch lạc và hay nhất.

1.2. Viết câu chủ đề của bài luận

Câu chủ đề này truyền đạt với người đọc rằng bài luận này chính xác sẽ viết về vấn đề gì và tác giả sẽ nhấn mạnh vào điểm nào?

1.3. Viết phần mở đầu (INTRODUCTION PARAGRAPH)

Bài luận văn tiếng Anh của bạn chỉ hoàn thành khi có đầy đủ cả phần mở đầu (introduction paragraph) và phần kết luận (conclusion paragraph). Phần giới thiệu nhằm thu hút sự chú ý của người đọc và cho họ thấy được trọng tâm của bài luận đó là nói về chủ đề gì

1.4. Viết phần thân của bài luận (BODY PARAGRAPHS)

Khi đã lập được dàn ý của bài viết thì bạn phải triển khai các ý chính ra, câu từ ở phần này nên thể hiện được tầm quan trọng của chủ đề được nói đến đối với cuộc sống của con người. Có thể cho ví dụ chứng minh để bài viết sinh động hơn.

1.5. Kết luận (CONCLUSION PARAGRAPH)

Trong phần này, bạn có thể tổng hợp số điểm chính của bài luận văn tiếng anh hoặc cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề của bài luận. Hãy cố gắng tìm những cách kết luận độc đáo và ấn tượng.

Chú ý: Trước khi bạn hoàn tất bài luận tiếng Anh của mình, bạn phải suy nghĩ về thứ tự của các đoạn văn đã hợp lý chưa? Bạn có muốn sửa hay thêm gì vào bài làm của mình không? Và bước cuối cùng này để bạn xem lại các lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp để chắc chắn rằng bài luận không bị trừ điểm vì những lỗi sai không đáng có. Mỗi tuần bạn nên dành 2-3 buổi luyện viết, mỗi buổi từ 30 – 60 phút.

2. TOP 5 Bài viết tiếng Anh về ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Viết đoạn văn ngắn về ngày 8/3 bằng tiếng Anh - Bài viết số 1

International Woman Day (8 March)

8 March, that is a long history story about the competition for the independence and the happiness of woman over the world. Woman are people who made the history of 8 March, every year, creating a day covered by colorful flower had exchanged a lot of blood and tear fallen in the past. There were many of competitions of woman happened on history March cause of woman's interests and development. Until 1975s, United Nation Organization took 8th of March annual year to become International Woman Day.

Which surprise will you have for your special women on special day? A bunch of flowers, a small gift or a delicious meal by yourself is enough to bring the happiness for a half of the world. 8 March is the day which husbands, daughters and sons.... have an occasion to give the happiness to their woman by the care starting from very deep of heart. And our woman is worthy to be honored!

Nội dung dịch

Ngày quốc tế phụ nữ (8 tháng 3)

Ngày 8/3, đó là một câu chuyện lịch sử lâu dài về cuộc đấu tranh giành độc lập và hạnh phúc của người phụ nữ trên toàn thế giới. Phụ nữ là những người đã làm nên lịch sử của ngày 8/3 hàng năm, tạo nên một ngày được bao phủ bởi sắc hoa đã phải đánh đổi rất nhiều máu và nước mắt đã rơi trong quá khứ. Đã có rất nhiều cuộc thi của người phụ nữ xảy ra vào tháng 3 lịch sử vì quyền lợi và sự phát triển của người phụ nữ. Cho đến những năm 1975, Tổ chức Liên hiệp quốc đã lấy ngày 8 tháng 3 hàng năm làm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Bạn sẽ dành bất ngờ nào cho những người phụ nữ đặc biệt của mình trong ngày đặc biệt? Một bó hoa, một món quà nhỏ hay một bữa ăn ngon tự tay bạn làm cũng đủ mang đến niềm hạnh phúc cho một nửa thế giới. Ngày 8/3 là ngày mà những người chồng, người con gái .... có dịp để dành tặng hạnh phúc cho người phụ nữ của mình bằng sự quan tâm bắt đầu từ tận đáy lòng. Và người phụ nữ của chúng ta rất đáng được tôn vinh!

Viết về ngày quốc tế phụ nữ bằng tiếng Anh - Bài viết số 2

International Women’s day on 8th march

On 8th of March, this is a story about history period of the war because of equal right and happiness for women in the world. They themselves who make history of women’s day, so that every year having a flood day of full color was has a lot of tear and blood on some people in the past. There were wars of women to break out on 8th of March world’s history because of women’s interest and progression. In 1975, United Nations used the date 8 of March daily year to make women’s day.

You will give one’s woman surprisingly on this special day, a flower, a small gift or help something from your hand have a delicious meal to bring the happiness for a half of the world. On 8th of March is a day that husband, children bring the happiness to one’s women by interest in them from the heart deeply. And our women are very worth to receive the honor.

Bài dịch

Ngày quốc tế phụ nữ vào ngày 8 tháng 3

Ngày 8/3 là câu chuyện về giai đoạn lịch sử của cuộc chiến tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc của phụ nữ trên thế giới. Chính họ, những người đã làm nên lịch sử của ngày phụ nữ, để năm nào có ngày ngập tràn sắc màu đã lấy rất nhiều nước mắt và máu của một số người trong quá khứ. Có những cuộc chiến tranh dành cho phụ nữ nổ ra vào ngày 8 tháng 3 trong lịch sử thế giới vì sự quan tâm và tiến bộ của phụ nữ. Năm 1975, Liên Hợp Quốc đã sử dụng ngày 8 tháng 3 hàng năm để làm ngày phụ nữ.

Bạn sẽ dành cho người phụ nữ của mình một điều bất ngờ trong ngày đặc biệt này, một bông hoa, một món quà nhỏ hay giúp một món ăn nào đó từ tay bạn để có một bữa ăn ngon để mang lại hạnh phúc cho một nửa thế giới. Ngày 8/3 là ngày mà những người chồng, người con mang lại niềm hạnh phúc cho người phụ nữ bằng sự quan tâm sâu sắc đến họ từ trái tim. Và những người phụ nữ của chúng ta rất đáng để nhận được sự tôn vinh.

Viết về ngày 8/3 bằng tiếng Anh - Bài viết số 3

March 8th, it is a long historical story of the struggle for women’s equality and happiness over the world. The women made historical March 8th; to have an occasion filled with garish flowers every year, they have lost much of blood and tears dropped in the past. There were many women’s battles in the world in historical March for women’s rights and progress. And in 1975, UN designated each year on March 8th to be International Women’s day.

What surprise will you offer to your woman on this special day? A flower, a small gift or prepare a meal yourself is enough to bring joy to one half part of the world. On March 8th, this is a day that husbands, children… bring happiness to their women through their attention from in deep of hearts. And our women are worthy of being honoured.

Hướng dẫn dịch

Ngày 8 tháng 3, đó là một câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc của phụ nữ trên toàn thế giới. Những người phụ nữ đã làm nên ngày 8/3 lịch sử; để có một dịp ngập tràn sắc hoa rực rỡ hàng năm, họ đã mất nhiều máu và nước mắt trong quá khứ. Đã có nhiều cuộc chiến của phụ nữ trên thế giới trong tháng 3 lịch sử vì quyền và sự tiến bộ của phụ nữ. Và vào năm 1975, Liên Hợp Quốc đã chỉ định mỗi năm ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ.

Bạn sẽ dành bất ngờ gì cho người phụ nữ của mình trong ngày đặc biệt này? Một bông hoa, một món quà nhỏ hay tự tay chuẩn bị một bữa ăn cũng đủ mang lại niềm vui cho một nửa thế giới. Ngày 8/3 là ngày mà những người chồng, người con… mang lại hạnh phúc cho những người phụ nữ của mình thông qua sự quan tâm từ sâu thẳm trái tim. Và phụ nữ chúng ta rất đáng được tôn vinh.

Viết đoạn văn về ngày 8/3 bằng tiếng Anh ngắn gọn - Bài viết số 4

The eighth of March, that is a long historical story about the right to equality and happiness for women all over the world. Women themselves are people making the historical day 8/3. To have a day overwhelming with flowers each year, so much blood and tear fell in the past. There were many women's struggles, which happened in the historical March for the right and progress of women in the world. And in 1975, United Nations stipulated the eighth of March for International Women's Day.

Which surprise will you intend for your woman on this special day? A flower, a small gift or making a nice meal by yourself also takes happiness to a half of the world. 8/3 is a day, when the husbands, the children ... take happiness to their woman by the deep care inside their heart. And our women deserve to be respected like that.

Bài dịch:

Ngày 8/3, đó là một câu chuyện lịch sử dài về quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ trên toàn thế giới. Chính phụ nữ là những người đã làm nên lịch sử ngày 8/3. Để có một ngày tràn ngập sắc hoa mỗi năm, họ đã phải đánh đổ rất nhiều máu và nước mắt trong quá khứ. Có nhiều cuộc đấu tranh của phụ nữ, diễn ra vào tháng 3 lịch sử vì quyền và sự tiến bộ của phụ nữ trên thế giới. Và vào năm 1975, Liên Hợp Quốc đã quy định ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Bạn định sẽ mang lại điều bất ngờ gì cho người phụ nữ của mình vào ngày đặc biệt này? Một bông hoa, một món quà nhỏ hoặc tự mình làm một bữa ăn ngon cũng mang lại hạnh phúc cho một nửa thế giới. 8/3 chính là ngày mà những người chồng, những đứa con ... dành hạnh phúc cho người phụ nữ của mình bằng sự quan tâm sâu sắc bên trong trái tim họ. Và phụ nữ của chúng tôi xứng đáng được tôn trọng như thế.

Viết đoạn văn tiếng Anh ngắn về ngày 8 3 - Bài viết số 5

Annual 8th March is one of important days in Vietnam and many different countries in the world. It is an essential event when people express their respects and thanks to their beloved women. On these days, the younger person or the man will give flowers, present and best wishes to their mother, their wife, girl friend and female colleagues.  This is also a day for women to feel respected and appreciated.

Google dịch

Ngày 8/3 hàng năm là một trong những ngày quan trọng ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Là một sự kiện cần thiết khi mọi người bày tỏ lòng kính trọng và lời cảm ơn đến những người phụ nữ thân yêu của mình. Vào những ngày này, những người trẻ tuổi hoặc những người đàn ông sẽ tặng hoa, những món quà và những lời chúc tốt đẹp nhất cho mẹ, vợ, bạn gái và đồng nghiệp nữ của họ. Đây cũng là ngày để phụ nữ cảm thấy được tôn trọng và tôn vinh.

Trên đây là một số Bài luận tiếng Anh về ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Hy vọng bài viết này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp bạn trau dồi kỹ năng viết bài luận của mình. Ngoài việc luyện các kỹ năng tiếng Anh, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu về Ngữ pháp tiếng AnhTừ vựng tiếng Anh để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé.

Đánh giá bài viết
9 11.308
Sắp xếp theo
    Quốc Tế Phụ Nữ Xem thêm