Bộ đề môn tín dụng ngân hàng

VnDoc.com xin giới thiệu bộ đề môn tín dụng ngân hàng bao gồm 36 câu hỏi lý thuyết và vấn đáp ( có kèm gợi ý) để các bạn thuận tiện trong quá trình ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả cao trong môn tín dụng ngân hàng. Đây chắc chắn sẽ là tài liệu hữu ích và thật sự cần thiết đối với những ai đang học và làm việc trong ngành ngân hàng.

BỘ ĐỀ MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1. Phân tích chu kỳ ngân quỹ của các doanh nghiệp – từ đó chỉ ra nhu cầu tài trợ ngắn hạn đối với chủ thể kinh tế này.

(a). Chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp:

Vốn của các DN dưới dạng ngân quỹ có chu kỳ hoạt động được chia ra:

  • Chu kỳ hoạt động: từ khi mua nguyên liệu đến khi thu được tiền bán hàng. Được chia ra:

Giai đoạn tồn kho: Từ khi mua hàng tồn kho đến khi bán hàng tồn kho; Dài, ngắn phụ thuộc khoảng cách giữa các lần mua nguyên liệu, thời gian sản xuất, khoảng cách và quy mô giữa các lần tiêu thụ sản phẩm.

Giai đoạn thực hiện khoản phải thu: Từ khi bán tồn kho cho đến khi thu được tiền bán hàng. Dài, ngắn phụ thuộc thời gian bán chịu và tỷ trọng bán chịu so với doanh số bán.

  • Chu kỳ ngân quỹ: = chu kỳ hoạt động – giai đoạn phải trả người bán.

Giai đoạn phải trả người bán: Từ khi mua nguyên vật liệu đến khi phải trả tiền.

(b). Nhu cầu tài trợ ngắn hạn: từ chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp đã xuất hiện sự không ăn khớp nhau về thời gian và quy mô giữa lưu chuyển tiền vào và lưu chuyển tiền ra – một hiện tượng tất yếu – đòi hỏi phải có một nguồn tài trợ về ngân quỹ để đáp ứng mức chênh lệch đó: nhu cầu vay ngắn hạn xuất hiện

2. Phương pháp xác định thời hạn cho vay và định kỳ hạn nợ trong cho vay từng lần? Cho ví dụ minh họa?

Xác định thời hạn vay và định kỳ hạn nợ:

  • Thời hạn cho vay được xác định cho mỗi lần vay cụ thể.
  • Căn cứ xác định: dự báo lưu chuyển tiền tệ, chu kỳ ngân quỹ, hạng rủi ro của doanh nghiệp.
  • Thời hạn cho vay tối đa có thể bằng hoặc nhỏ hơn chu kỳ ngân quỹ.
  • Cụ thể có 2 cách thông dụng như sau:

Cách 1: Xác định theo chu kỳ ngân quỹ bao gồm 2 trường hợp:

Thời hạn cho vay bằng chu kỳ ngân quỹ khi ngân hàng cho vay ở đầu kỳ ngân quỹ và thu nợ ở cuối kỳ ngân quỹ.

Thời hạn cho vay bằng một phần chu kỳ ngân quỹ khi ngân hàng cho vay giữa chu kỳ ngân quỹ và thu nợ ở cuối kỳ ngân quỹ.

Cách 2: Xác định dựa trên lưu chuyển tiền tệ:

Ngân hàng có thể thu nợ ngắn hơn chu kỳ ngân quỹ: nếu căn cứ vào lưu chuyển tiền tệ thời gian trả nợ có thể sớm hơn chu kỳ ngân quỹ. Sở dĩ như vậy vì lưu chuyển tiền không chỉ xuất hiện từ các tài sản hình thành từ vốn vay mà còn từ tài sản hình thành từ các nguồn vốn khác. Sinh viên tự cho ví dụ.

Đánh giá bài viết
1 1.954
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm