Câu hỏi trắc nghiệm môn tin học căn bản

Câu hỏi trắc nghiệm môn tin học căn bản có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học căn bản có đáp án là tài liệu ôn thi môn tin học căn bản hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết của câu hỏi trắc nghiệm môn tin học căn bản đã được VnDoc sưu tầm và đăng tải, mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm tin học căn bản

1 – Trong PowerPoint cho biết phím tắt để chạy phiên trình chiếu?

a – Phím F5

b – Phím F9

c – Phím F9

d – Phím F3

2 – Câu nào sau đây sai ? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

a – Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

b – Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

c – Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

d – Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

3 – Trong PowerPoint có những dạng hiển thị nào sau đây?

a – Normal

b – Tất cả đáp án trên đều đúng

c – Slide Sorter

d – Notes page

4 – Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)?

a – Vn-times

b – Tahoma

c – Vn-Brush

d – VnTime

5 – Để đóng nhanh một cửa sổ trong Windows ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?

a – ALT – F4

b – ALT – F3

c – ALT – F2

d – ALT – F1

6 – Trong bảng tính Excel, để định dạng chữ đậm cho dữ liệu, ta dùng tổ hợp phím:

a – Ctrl + C

b – Ctrl + A

c – Ctrl + D

d – Ctrl + B

7 – Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thoả một điều kiện cho trước:

a – SUMIF

b – COUNTIF

c – COUNT

d – SUMng nhanh một cửa sổ trong Windows ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?

8 – Trang Web Youtube là gì?

a – Mạng xã hội

b – Thư điện tử

c – Đọc tin tức

d – Trang Web chia sẻ video trực tuyến

9 – Trong PowerPoint, khi đang thực hiện trình chiếu muốn thoát phiên trình chiếu phải làm sao ?

a – Click chuột phải -> Exit

b – Click chuột phải -> Return

c – Click chuột phài -> Quit

d – Click chuột phai -> End show

10 – Trong soạn thảo Word, phím tắt nào sau đây để định dạng chữ in nghiêng:

a – CTRL+L

b – CTRL+R

c – CTRL+I

d – CTRL+B

11 – Phần mềm nào sau đây sử dụng mã nguồn mở?

a – Microsoft Office

b – Photoshop

c – Windows Media

d – Linux

12 – Thiết bị nào sau đây sử dụng cho máy tính?

a – Chuột

b – Bàn phím

c – Máy in

d – Tất cả đáp án trên đều đúng

13 – Cho biết trang Web nào cho phép tạo thư điện tử?

a – Yahoo.com.vn

b – Tất cả các đáp án trên đều đúng

c – Yahoo.com

d – Gmail.com

14 – Trong bảng tính Excel, giá trị trả về của công thức =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là:

a – 15

b – 18

c – 17

d – 16

15 – Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide trong PowerPoint ta sử dụng chức năng?

a – Transitions

b – Animations

c – Slide Show

d – Design

16 – Công dụng của thư điện tử (Email) là gì?

a – Gửi dữ liệu qua mạng

b – Gửi thư quảng cáo qua mạng

c – Gửi thư điện tử

d – Tất cả đáp án trên đều đúng

17 – Trong soạn thảo Word, khi làm việc với văn bản muốn in đậm nội dung văn bản đang chọn khối bạn bấm tổ phím:

a – Ctrl – C

b – Ctrl – B

c – Ctrl – D

d – Ctrl – A

18 – Cho biết cú pháp tìm nội dung ở trang Web zing.vn trên Google?

a – <Nội Dung> Zing.vn

b – Website :zing.vn <Nội dung>

c – Site:zing.vn <Nội dung>

d – Zing.vn <Nội dung>

19 – Cho biết phần mềm nào dùng để duyệt Web?

a – Internet Explorer

b – Mozilla FireFox

c – Google Chrome

d – Tất cả các đáp án trên đều đúng

20 – Trong soạn thảo Word, muốn tạo chữ rơi cho văn bản bạn thực hiện:

a – Home -> Drop cap

b – Insert -> Drop cap

c – View -> Drop cap

d – Page Layout -> Drop cap

21 – Để máy tính có thể làm việc hệ điều hành được cài đặt ờ đâu?

a – Rom

b – Ram

c – Ổ đĩa cứng

d – Tất cả đều sai

22 – Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

a – Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

b – Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

c – Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

d – Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

23 – Bộ xử lý trung tâm của máy tính là?

a – Rom

b – CPU

c – Ram

d – Router

24 – Cho biết phím tắt để lưu trang Web về máy tính?

a – Ctrl – O

b – Ctrl – S

c – Ctrl – B

d – Ctrl – A

25 – Ý nghĩa Recycle Bin trong Windows?

a – Phần mềm duyệt Web

b – Nơi chứa các tập tin, thư mục quan trọng

c – Nơi chứa các tập tin, thư mục đã xóa

d – Phần mềm chơi game

26 – Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:

a – Rename

b – Properties

c – Search

d – Create shortcut

27 – Trong soạn thảo Word, khi làm việc VỚI văn bản muốn phục hồi lại thao tác vừa thực hiện bạn bấm tổ hợp phím:

a – Ctrl – Z

b – Ctrl – X

c – Ctrl – A

d – Ctrl – B

28 – Trong Windows Explorer muốn tạo thư mục mới thực hiện?

a – Tool -> New -> Folder

b – View -> New -> Folder

c – File -> New -> Folder

d – Edit -> New -> Folder

29 – Trong PowerPoint để vẽ một biểu đồ, chọn?

a – Design -> chart

b – Insert -> Illustration chart

c – Amination -> chart

d – Home -> chart

30 – Trong soạn thảo Word, để định dạng đường khung cho một đoạn văn bản bạn chọn:

a – Picture

b – Clip Art

c – Word Art

d – Tất cả đáp án trên đều sai

Đáp án

1.A

2.A

3.B

4.D

5.A

6.D

7.A

8.D

9.D

10.C

11.D

12.D

13.B

14.C

15.B

16.D

17.B

18.C

19.D

20.B

21.C

22.A

23.B

24.B

25.C

26.A

27.A

28.C

29.B

30.D

Đánh giá bài viết
2 3.486
Sắp xếp theo

Ôn thi CĐ - ĐH

Xem thêm