Đơn xin xác nhận tạm trú

116 363.540

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Đơn xin xác nhận tạm trú là mẫu đơn được sử dụng khi bạn đang cần làm thủ tục hành chính cho mình hoặc gia đình có yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú. Đơn xin xác nhận tạm trú sau đó sẽ được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký tạm trú xác nhận. VnDoc.com xin gửi đến quý độc giả mẫu Đơn xin xác nhận tạm trú cập nhật mới nhất theo đúng mẫu của Bộ Công An, mời các bạn cùng tham khảo và tải dùng trong thủ tục xin xác nhận tạm trú.

Đơn xin tạm trú

Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng, khai nhân khẩu

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú:

Đơn xin xác nhận tạm trú 
Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú của Bộ Công An

Nội dung cơ bản của đơn xin xác nhận tạm trú như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thị trấn....................................................

Tôi tên........................................................................................................................

Ngày sinh....................................................................................................................

Số CMND.........................Do công an.............................................Cấp ngày................

Địa chỉ thường trú........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay.............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thị trấn.........................................

xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày.............................................cho đến nay.

Lý do...........................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thị trấn Ngày......tháng......năm........
Kính đơn

Xin giấy xác nhận tạm trú ở đâu?

Bạn có thể xin giấy xác nhận tạm trú/giấy xác nhận tạm trú dài hạn tại Công an phường/xã nơi bạn đang tạm trú. Nếu bạn chưa biết cách đăng ký tạm trú như thế nào, bạn có thể tham khảo bài viết về Thủ tục đăng ký tạm trú để chuẩn bị tốt hơn.

116 363.540
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin xác nhận tạm trú để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm