1000 Câu hỏi kiến thức tổng hợp

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
1000 Câu hỏi kiến thức tổng hợp 431,5 KB 29/12/2015 10:49:00 SA
Đây là những câu hỏi kiến thức tổng hợp về tự nhiên - xã hội, địa lý, lịch sử... (khoảng hơn 1000 câu), đại loại như: Hồ tự nhiên lớn nhất thế giới? Caspian Sea. Hòn đảo lớn nhất châu Phi? Madagascar.
Xem thêm các thông tin về 1000 Câu hỏi kiến thức tổng hợp
Sách Văn hóa - Giải trí Xem thêm