Dung dịch nào sau đây có pH >7

Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7

Dung dịch nào sau đây có pH >7 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến độ pH của dung dịch các chất cũng như hiểu pH là gì, pH > 7 là gì, và ở mỗi giá trị pH là môi trường gì?. Từ đó vận dụng giải các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan 

Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. KOH.

B. H2SO4.

C. BaCl2.

D. HCl.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

A. KOH là dung dịch bazo nên có pH >7

B, D. H2SO4 và HCl là axit nên có pH < 7

C. BaCl2 là muối trung tính nên có pH = 7

pH là gì?

Để đánh giá độ axitv và độ kiềm của dung dịch bằng nồng độ H+. Nhưng dung dịch thường dùng có nồng độ H+ nhỏ. Để tránh ghi nồng độ H+ với số mũ âm, người ta dùng giá trị pH với quy ước như sau:

[H+] = 10-pH M. 

Nếu [H+] = 10-a M => pH = a

Ví dụ: 

[H+] = 1,0.10-2M => pH = 2: môi trường axit 

[H+] = 1,0.10-7M => pH = 7: môi trường trung tính 

[H+] = 1,0.10-10M => pH = 10: môi trường kiềm

Thang pH thường có giá trị từ 1 đến 14

Thang pH

Lưu ý: 

Cách xác định môi trường của một muối:

+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu thì có môi trường axit, pH < 7

+ Muối được tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh thì có môi trường bazo, pH > 7

+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh thì có môi trường trung tính, pH = 7

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy nào sau đây gồm các muối axit?

A. NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3, KHCO3.

B. KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4.

C. NaHS, KHS, Na2HPO3, Na2HPO4.

D. NaHCO3, KHSO3, K3PO4, NaH2PO4.

Xem đáp án
Đáp án B

Muối axit là muối mà H trong anion gốc axit có khả năng phân li ra ion H+.

A. Sai vì K2HPO3 là muối trung hòa, dù còn H trong muối nhưng H này không thể phân li ra H+ được.

C. Sai  vì Na2HPO3 là muối trung hòa.

D. Sai  vì K3PO4 là muối trung hòa

Câu 2. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các muối trung hòa? 

A. NaCl, MgSO4, Fe(NO3)3.

B. NaHCO3, MgCO3, BaCO3.

C. NaOH, ZnCl2, FeCl2.

D. NaCl, HNO3, BaSO4.

Xem đáp án
Đáp án A

Muối trung hoà: Là muối mà gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

=> Dãy gồm các muối trung hòa là: NaCl, MgSO4, Fe(NO3)3.

Loại B vì NaHCO3 là muối axit

Loại C vì NaOH là bazơ, không phải muối

Loại D vì HNO3 là axit, không phải muối

Câu 3. Dãy gồm toàn muối trung hòa là?

A. NaOH, NaCl, Na2SO4

B. Zn(NO3)2, FeS, CuSO3

C. NaHS, K3PO4, KCl

D. H2SO4, NaCl, BaCO3

Xem đáp án
Đáp án B

Muối trung hoà: Là muối mà gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Nên dãy các chất thỏa mãn: Zn(NO3)2, FeS, CuSO3

Loại các đáp án khác vì:

+) NaHS: muối axit

+) H2SO4: axit

+) NaOH: bazơ

Câu 4. Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

A. KOH 

B. Na2SO4

C. HNO3

D. Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Dung dịch muối nào sau đây có pH = 7?

A. Al2(SO4)3

B. NH4Cl

C. KNO3

D. Tất cả 3 dung dịch trên

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH < 7?

A. BaCl2.

B. CH3COOK.

C. NaCl.

D. NH4NO3.

Xem đáp án
Đáp án D

NH4NO3 là muối tạo bởi bazo yếu (NH3) và axit mạnh (HNO3)

=> Thủy phân trong nước tạo môi trường axit (pH < 7)

Câu 7. Dung dịch muối nào sau đây có pH > 7 ?

A. NaNO3.

B. Na2CO3.

C. Ba(NO3)2.

D. NH4Cl.

Xem đáp án
Đáp án B: Na2CO3 là muối tạo bởi bazo mạnh (NaOH) và axit yếu (H2CO3)

.............................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Dung dịch nào sau đây có pH >7, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 58.971
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm