Phân phối chương trình STEM lớp 4

Phân phối chương trình STEM lớp 4

Chương trình học STEM là một phương pháp giáo dục tích hợp các yếu tố về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) – để đem cho người học những kiến thức về khoa học, tiếp cận kỹ năng toán học để phát triển khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác và áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Dưới đây là chi tiết Kế hoạch dạy học Chương trình STEM Lớp 4, các thầy cô tham khảo chuẩn bị cho năm học mới.

Chương trình STEM Lớp 4

Hai tuần một buổi, mỗi buổi hai tiết, mỗi tiết 30 phút

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

1

Phát điện gió

HĐ 1: Tìm hiểu về gió và phát điện bằng sức gió

Đọc tài liệu

- Tài liệu “Phát điện gió”

- Máy tính, slides

Chủ đề: Chất (Sự chuyển động của không khí)

Nội dung

Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động

, Sau Bài 37: Tại sao có gió, Sách Khoa học Lớp 4.

2

HĐ 2: Xây dựng mô hình máy phát điện gió

Lắp ghép mô hình

- Tài liệu “Phát điện gió”

- Bộ Kit “Máy phát điện gió”

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

1

Phát điện gió

HĐ 2: Xây dựng mô hình máy phát điện gió

Tiến hành TN

- Máy tính

- Thiết bị CMA (CoachLabII, cảm biến hiệu điện thế)

- Mô hình máy phát điện gió.

Chủ đề: Chất (Sự chuyển động của không khí)

Nội dung

Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động

, Sau Bài 37: Tại sao có gió, Sách Khoa học Lớp 4.

 

2

Thuyết trình + Báo cáo TN

- Giấy A3

- Bút chì

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

1

Âm thanh là gì

Câu hỏi nghiên cứu:

HĐ 1: Âm thanh được tạo ra như thế nào

HĐ 2: Làm cho âm thanh nhìn thấy được

Đọc tài liệu

- Phiếu học tập.

- Máy tính, slides

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh

Sau bài 41: Âm thanh, sách Khoa học lớp 4

2

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

8.

1

Âm thanh là gì

HĐ 2: Làm cho âm thanh nhìn thấy được

Tiến hành TN

+ Báo cáo kết quả TN

- Phiếu học tập

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, WiLab, cáp IE 1394)

- Âm thoa, búa cao su

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh

Sau bài 41: Âm thanh, sách Khoa học lớp 4

2

HĐ 3: Thay đổi âm thanh

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

1

Tạo âm thanh bằng giọng nói Câu hỏi nghiên cứu:

Chúng ta tạo ra âm thanh như thế nào?

HĐ 1: Cảm nhận âm thanh

Đọc tài liệu

Giấy A3

- Bút chì

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh

Sau bài 41: Âm thanh, sách Khoa học lớp 4

2

HĐ 2: Ghi lại giọng nói của em HĐ 3: Khảo sát nguyên âm

Tiến hành TN

- Phiếu học tập

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, WiLab,

cáp IE 1394)

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

1

Tạo âm thanh bằng giọng nói Câu hỏi nghiên cứu:

Chúng ta tạo ra âm thanh như thế nào?

HĐ 2: Ghi lại giọng nói của em HĐ 3: Khảo sát nguyên âm

Thuyết trình + Báo cáo kết quả TN

- Máy tính, Slides

- Giấy A3

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh

Sau bài 41: Âm thanh, sách Khoa học lớp 4

 

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

 

2

 

HĐ 3: Khảo sát nguyên âm

Đọc tài liệu, trả lời các câu hỏi ở cuối hoạt động

Phiếu học tập

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

1

Tạo ra âm nhạc Câu hỏi nghiên cứu: Nhạc cụ phát ra âm thanh như thế nào

HĐ 1: Âm thanh của nhạc cụ

HĐ 2: Âm thanh phát ra từ một dây đàn

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi

- Phiếu học tập

- Máy tính, slides

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Vai trò, ứng dụng của âm thanh trong đời sống

Sau Bài 41: Âm thanh, Bài 43 + 44: Âm thanh trong cuộc sống Sách Khoa học lớp 4

2

HĐ 2: Âm thanh phát ra từ một dây đàn

HĐ 3: Âm thanh của không khí

Tiến hành TN

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

- Hộp đàn một dây

- Ống nghiệm bằng nhựa

 

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

1

Tạo ra âm nhạc Câu hỏi nghiên cứu: Nhạc cụ phát ra âm thanh như thế nào

HĐ 2: Âm thanh phát ra từ một dây đàn

HĐ 3: Âm thanh của không khí

Báo cáo kết quả TN

- Máy tính, Slides

- Giấy A3

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Vai trò, ứng dụng của âm thanh trong đời sống

Sau Bài 41: Âm thanh, Bài 43 + 44: Âm thanh trong cuộc sống Sách Khoa học lớp 4

2

HĐ 4: Chế tạo nhạc cụ

Thiết kế nhạc cụ, đề xuất vật liệu trên lớp. Nếu nhạc cụ đơn giản có thể làm ngay

tại lớp

- Giấy A4

- “Phiếu học tập”

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

1

Âm thanh truyền như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu:

Âm thanh được truyền đi như thế nào và bằng cách nào chúng ta nghe được âm thanh?

HĐ 1: Âm thanh có làm di chuyển mọi thứ không

Đọc tài liệu + Tiến hành TN

- Phiếu học tập

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

- Ống nhựa, hạt nhựa, vỏ bóng bay.

- Còi

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh.

Sau Bài 42: Sự lan truyền âm thanh, Sách Khoa học lớp 4

2

HĐ 2:

Đọc tài liệu + Tiến hành TN

- Phiếu học tập

 - Máy tính

 

 

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

 

 

 

Âm thanh có truyền qua mọi thứ không

 

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

- Còi, thước kẻ, quả bóng nước, quả bóng chứa không khí.

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

1

Âm thanh truyền như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu:

Âm thanh được truyền đi như thế nào và bằng cách nào chúng ta nghe được âm thanh?

HĐ 3: Em nghe thấy âm thanh bằng cách nào

Đọc tài liệu

Phiếu học tập

Lớp 4, Chủ đề: Âm thanh, Nội dung:

− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh.

Sau Bài 42: Sự lan truyền âm thanh, Sách Khoa học lớp 4

2

HĐ 4: Làm sao để có thể nghe được âm thanh tốt hơn

Tiến hành TN

- Phiếu học tập

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

- Còi, miệng loa bằng giấy bìa,

thước kẻ.

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

1

Phòng cách âm

HĐ 1: Tìm hiểu tiếng ồn trong gia đình

Đọc tài liệu

- Phiếu học tập.

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 4, Chủ đề: Năng lượng (Âm thanh), Nội dung: Chống ô nhiễm tiếng ồn.

Sau Bài 44, Sách Khoa học lớp 4

2

HĐ 2: Xây dựng mô hình ngồi nhà

HĐ 3: Thực hiện

giải pháp cách âm cho ngôi nhà

Lắp ráp mô hình ngôi nhà

- Tài liệu “ Phòng cách âm”

- Bộ kit “ Phòng cách âm”

 

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

 

 

 

HĐ 3: Thực hiện

giải pháp cách âm cho ngôi nhà

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

24.

1

Phòng cách âm

HĐ 4: Đánh giá hiệu quả của giải pháp

Tiến hành TN

+ Thuyết trình báo cáo TN

- Giấy A3

- Bút chì

- Phiếu học tập

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab,02 cảm biến âm thanh, cáp IE 1394, WiLab)

- Mô hình nhà cách âm

Lớp 4, Chủ đề: Năng lượng (Âm thanh), Nội dung: Chống ô nhiễm tiếng ồn.

Sau Bài 44, Sách Khoa học lớp 4

2

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

1

Nóng, Lạnh, Ấm! Câu hỏi nghiên cứu: Bạn có tin vào cảm giác của mình không?

HĐ 1: Cảm nhận nhiệt độ

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi

Phiếu học tập

 

Sau Bài 58: Mặt trời, Sách TN&XH

2

HĐ 2: Đo nhiệt độ của nước

Tiến hành TN, Báo cáo TN.

Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, 01 cáp IE 1394

)

- Các cốc nước khác nóng, ấm, lạnh.

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

1

Nóng, Lạnh, Ấm!

 

 

- Phiếu học tập.

 

 

 

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

 

2

Câu hỏi nghiên cứu: Bạn có tin vào cảm giác của mình

không?

HĐ 3: Đo nhiệt độ của các vật khác nhau

Đọc tài liệu, Tiến hành TN, Báo cáo TN

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Lớp 4, Chủ đề : Nhiệt, Nội dung:

− Nhiệt độ; sự truyền nhiệt-

Sau Bài 50 + 51: Nóng lạnh và nhiệt độ, Sách

Khoa học lớp 4

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

1

Cách làm nguội nhanh

Câu hỏi nghiên cứu, Làm thế nào để làm mát đồ vật nhanh hơn?

HĐ 1: Nhiệt

truyền như thế nào?

Đọc tài liệu

- Phiếu học tập Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, 01 cáp IE 1394

)

- Giấy A3

- Bút chì

Lớp 4, Chủ đề : Nhiệt, Nội dung:

− Các vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém; ứng dụng trong đời sống

Sau Bài 51: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt, Sách Khoa học lớp 4

2

HĐ 2: Cách làm nguội tốt nhất?

Đọc tài liệu + Tiến hành TN

+ Báo cáo TN

31.

 

 

 

 

 

 

 

32.

1

Nhà mát

HĐ 1: Tìm hiểu về mô hình nhà mát

Đọc tài liệu

- Tài liệu “ Nhà mát”

Lớp 3, Chủ đề: Trái đất và bầu trời (Một số đặc điểm của TĐ, TĐ trong hệ MT), Nội dung:

- Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.

- Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên

 

2

HĐ 2: Xây dựng nhà mát

Lắp ghép mô hình “Nhà

mát”

- Bộ kit “Nhà mát”

- Tài liệu hưỡng dẫn

 

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

 

 

 

 

 

 

sơ đồ và (hoặc) mô

hình.

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

34.

1

Nhà mát

HĐ 2: Đánh giá giải pháp cách nhiệt cho nhà mát

Tiến hành TN

+ Báo cáo TN

- Phiếu học tập Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, 02 cảm biến nhiệt độ, 01 cáp IE 1394

)

- Giấy A3

- Bút chì

Lớp 4, Chủ đề: Năng lượng (Nhiệt), Nội dung: Các vật dẫn nhiệt tốt, các vật dẫn nhiệt kém

Sau Bài 52, Sách Khoa học lớp 4

2

35.

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra các bạn học sinh và thầy cô tham khảo các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4 để chuẩn bị cho năm học mới tới đây. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
1 24
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 4 Xem thêm