Các thuật ngữ trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả

Các thuật ngữ trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả (Glossary of terms in monitoring, evaluation and results based management) là cuốn sách hữu ích dành cho các bạn tra cứu hoặc tìm hiểu thêm về các thuật ngữ thường dùng trong quản lý dự án, giúp các bạn làm việc với đối tác nước ngoài hiệu quả.

Các thuật ngữ trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả

Các thuật ngữ trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả

Lời nói đầu

Ngày càng có thêm các thuật ngữ trong lĩnh vực quản lý, thực hiện, theo dõi, đánh giá chương trình, dự án. Trong một số trường hợp, các thuật ngữ này chỉ là diễn giải lại. Một số trường hợp khác thì đưa ra các khái niệm chuyên môn hoàn toàn mới. Một số thuật ngữ tuy từng được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày song vẫn còn tương đối khó hiểu. Một số khác được sử dụng rộng rãi bằng tiếng quốc ngữ hoặc bằng tiếng Anh nguyên bản nhưng cũng chưa được hiểu đúng nghĩa. Nhiều thuật ngữ mặc dù đã trở thành quen thuộc nhưng khó có thể dịch ra mọi thứ tiếng.

Mục đích của việc ra đời cuốn thuật ngữ này là giúp các đồng nghiệp giảm bớt các khó khăn trong phiên giải ngữ, nghĩa. Cuốn thuật ngữ cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện, theo dõi, đánh giá và quản lý chương trình do UNFPA tài trợ.
Để góp phần phiên giải chính xác và có cùng chung cách hiểu về các thuật ngữ quốc tế, Văn phòng UNFPA đã lựa chọn và dịch sang tiếng Việt một số thuật ngữ chính (của UNFP A, UNDP, UNICEF, UNDG, OECD/DAC, WB và một số tổ chức khác) được các cán bộ quản lý chương trình dự án và các chuyên gia theo dõi, đánh giá sử dụng. Các thuật ngữ được trình bày song ngữ Anh Việt, theo trình tự chữ cái của từ/thuật ngữ tiếng Anh.

Xin độc giả lưu ý do là các từ, thuật ngữ kỹ thuật nên không tránh khỏi việc phiên giải chưa chọn vẹn đúng hoàn toàn ngữ nghĩa trong tiếng Việt. Vì vậy vẫn mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giúp chúng tôi nâng cao chất lượng lần tái bản tiếp theo.

Ian Howie

Trưởng đại diện

Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam

Đánh giá bài viết
1 955
Sắp xếp theo
    Ngoại ngữ Xem thêm