04 yêu cầu trong xét thi đua, khen thưởng giáo viên nên biết

Tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng ngành giáo dục

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn 04 yêu cầu trong xét thi đua, khen thưởng giáo viên nên biết. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết để biết được Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với giáo viên mới nhất hiện nay.

04 yêu cầu trong xét thi đua, khen thưởng giáo viên nên biết

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Theo đó, Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT quy định yêu cầu đối với việc xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục sẽ áp dụng kể từ ngày 01/10/2020 như sau:

  • Không áp đặt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định;

  • Việc xét TĐ-KT phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được gắn với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân;

  • Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, NLĐ, đảm bảo không quá 1/3 số lượng CCVC, NLĐ được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ là cán bộ quản lý;

  • Đối với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của BGDĐT”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của TTCP, Huân chương các hạng; tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng TĐ-KT hoặc Thường trực Hội đồng TĐ-KT ngành Giáo dục.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết 04 yêu cầu trong xét thi đua, khen thưởng giáo viên nên biết. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 15.576
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm