05 tiêu chuẩn xét "chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với giáo viên năm 2021

Tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng ngành giáo dục

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn 05 tiêu chuẩn xét "chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với giáo viên năm 2021. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết để biết được tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với mỗi nhà giáo.

05 tiêu chuẩn xét "chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với giáo viên năm 2021

Thời điểm cuối năm học 2020-2021, một trong những điều mà các giáo viên quan tâm là việc bình xét các danh hiệu cho năm học đó. Vậy đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thì cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 quy định tiêu chuẩn danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

5. Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Như vậy thì giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên sẽ được xem xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên cần chuẩn 01 bộ hồ sơ (bản chính) gồm có:

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Báo cáo thành tích của cá nhân;;

- Biên bản họp bình xét thi đua;

- Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Trên đây là những thông tin về việc xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đối với giáo viên năm 2021 cần chú ý.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết 05 tiêu chuẩn xét "chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với giáo viên năm 2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 43.156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm