Một số kỹ thuật đánh giá trong lớp học cho môn Tin học

Một số kỹ thuật đánh giá trong lớp học cho môn Tin học

Một số kỹ thuật đánh giá trong lớp học cho môn Tin học tổng hợp một số tiêu chí cơ bản, giúp giáo viên đánh giá chất lượng học tập môn Tin học của học sinh tiểu học théo các mắc độ khác nhau, từ đó có phương pháp dạy học thích hợp cho các em.

Tài liệu tập huấn kiểm tra đánh giá môn Tin học theo Thông tư 22

Đề thi Tin học trẻ tỉnh Đồng Tháp năm 2012 - Bảng A - Cấp tiểu học

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG LỚP HỌC CHO MÔN TIN HỌC

TS. Nguyễn Chí Trung

Tài liệu này được biên soạn dựa trên tài liệu “Một số kỹ thuật đánh giá thường xuyên trên lớp học”dùng chung cho tất cả các môn học của PGS.TS Nguyễn Công Khanh.

1. Nhóm kỹ thuật đánh giá mức độ nhận thức

1.1. Kiểm tra kiến thức nền

Mục đích: Kiểm tra HS kiến thức đã học, làm cơ sở để xác định điểm bắt đầu của kiến thức mới cần dạy. Ngoài ra, có thể giúp HS hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học.

Mô tả: Là kĩ thuật đánh giá HS thông qua một phiếu (gọi là phiếu hỏi kiến thức nền) gồm các câu hỏi tự luận ngắn gọn, hoặc các câu hỏi trắc nghiệm đơn giản nhưng gần như bao phủ được kiến thức đã học.

Cách thực hiện: GV tạo ra một phiếu hỏi kiến thức nền; chuẩn bị trước câu trả lời; yêu cầu HS trả lời vào thời điểm thích hợp, thường là bắt đầu một bài học mới.

Ví dụ: Trước khi cho HS luyện tập sử dụng chuột trong bài 6 (trò chơi Blocks, Tin học lớp 3), ta có thể kiểm tra HS những kiến thức đã biết về chuột máy tính thông qua một phiếu gồm các câu hỏi sau:

1) Chuột máy tính có chức năng gì?

2) Chuột máy tính có những bộ phận nào?

3) Để mở một chương trình trò chơi từ biểu tượng chương trình trên màn hình ta sử dụng thao tác nào sau đây:

A/ nháy chuột vào biểu tượng chương trình

B/ nháy kép chuột vào biểu tượng chương trình

C/ kéo thả chuột vào biểu tượng chương trình

D/ di chuyển chuột vào biểu tượng chương trình

Thảo luận:

  • Khi nào không nên sử dụng kĩ thuật “Kiểm tra kiến thức nền”?
  • Để kiểm tra kiến thức nền có nhất thiết phải dùng phiểu hỏi ngắn hoặc câu hỏi trắc nghiệm không?
  • Hãy đề xuất cách kiểm tra kiến thức nền khi bắt đầu dạy HS tập gõ các phím ở hàng trên (Tin học lớp 3)

1.2. Đánh giá khả năng ghi nhớ

Mục đích: Đánh giá HS về khả năng tái hiện và tổ chức, xác định mối liên hệ giữa các kiến thức cơ bản mà các em đã được học.

Mô tả: Là một kĩ thuật đánh giá HS về khả năng ghi nhớ kiến thức bằng cách sử dụng một bảng (gọi là ma trận ghi nhớ) với các hàng và cột để biểu thị các khái niệm, kiến thức có liên quan với nhau.

Cách thực hiện: GV tạo ra một ma trận ghi nhớ; điền sẵn các câu trả lời vào các ô của bảng; sao chép sang bảng khác và xóa các câu trả lời, rồi yêu cầu HS trả lời vào thời điểm thích hợp, thường vào thời điểm cuối một bài học.

Ví dụ: Khi học đến cuối bài “Dấu hỏi, dấu ngã”, Tin học lớp 3, ta có thể tạo ma trận trí nhớ dưới đây và yêu cầu HS điền vào các ô trống để kiểm tra xem các em có thuộc các cách gõ dấu tiếng Việt không?

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
10 2.173
Sắp xếp theo

    Tin học lớp 5

    Xem thêm