Cách viết biên bản họp phụ huynh

Biên bản họp huynh là văn bản cần thiết để ghi chép lại toàn bộ các hoạt động trong buổi phụ huynh để sử dụng làm tài liệu cho các buổi họp tiếp theo. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được cách trình bày biên bản họp phụ huynh sao cho đúng theo quy định thể thức văn bản. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ một số quy định về cách viết biên bản họp phụ huynh chuẩn nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu biên bản họp phụ huynh chung

Để viết được mẫu biên bản họp phụ huynh sao cho đúng, các bạn có thể tham khảo mẫu biên bản được Chính phủ ban hành theo Nghị định 30 để làm căn cứ xây dựng mẫu biên bản họp phụ huynh riêng:

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:.../BB-...3...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

...........4............

Thời gian bắt đầu: ......................................................................................................

Địa điểm: ....................................................................................................................

Thành phần tham dự: .................................................................................................

.....................................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa):..........................................................................................................

Thư ký (người ghi biên bản):........................................................................................

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

....................................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào.... giờ...., ngày.... tháng.... năm..../.

THƯ KÝ

(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức (nếu có)5)

Họ và tên

Nơi nhận:

- ..............;

- Lưu: VT, Hồ sơ.

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp: VD Phòng GDĐT.......

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản: Trường.................

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

4 Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo: Biên bản họp phụ huynh

5 Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần): Giáo viên chủ nhiệm

2. Cách viết biên bản họp phụ huynh

Về phần thể thức văn bản, các bạn nên nắm rõ các quy định về trình bày văn bản được ban hành theo Nghị định 30 2020:

1. Khổ giấy: Khổ A4 (210 mm x 297 mm).

2. Kiểu trình bày: Theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng.

3. Định lề trang: Cách mép trên và mép dưới 20 - 25 mm, cách mép trái 30 - 35 mm, cách mép phải 15 - 20 mm.

4. Phông chữ: Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen.

5. Cỡ chữ và kiểu chữ: Theo quy định cụ thể cho từng yếu tố thể thức.

6. Số trang văn bản: Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

Các nội dung chính trong biên bản họp phụ huynh

  • Tình hình chất lượng và số lượng học sinh
  • Chỉ tiêu học tập trong năm học mới để viết vào trong biên bản. Chỉ tiêu học tập cần được ghi rõ: số lượng thành tích học tập, số lượng đạo đức phấn đấu, …
  • Kế hoạch học tập của nhà trường: Ngoài việc đưa ra các mục tiêu và cột mốc học tập quan trong, trong biên bản cuộc họp cũng cần ghi rõ về biện pháp cũng như cách thức để có thể hoàn thành được kế hoạch đó.
  • Các khoản thu đầu năm
  • Ý kiến của phụ huynh: Phần này không phải để từng phụ huynh viết lại mà giáo viên chủ nhiệm
    cũng như thư ký cuộc họp sẽ tổng hợp ý kiến lại và viết đánh giá chung vào phần này. Ví dụ: 100% phụ huynh học sinh đồng ý, 80% phụ huynh học sinh đồng ý và đóng các khoản thu, …
  • Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: Phần này sẽ ghi lại kết quả của việc bầu cử và ứng cử

3. Một số lưu ý khi viết biên bản họp phụ huynh

Mặc dù có một quy chuẩn chung về cách viết mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm học, song ở mỗi cấp thì phần nội dung sẽ có sự khác nhau. Điều này bắt nguồn từ ý thức tự quản khác nhau của các học sinh cùng với chương trình học và giáo dục riêng biệt từ cấp mầm non cho đến cấp Trung học phổ thông. Cụ thể sự khác biệt ở nội dung các các mẫu biên bản họp này như sau:

Đối với mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm cấp mầm non, kế hoạch học tập có thể được bao gồm cả những kỹ năng, năng khiếu được học và các chương trình về chăm sóc sức khỏe.

Đối với mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm cấp 1 (Tiểu học) kế hoạch học tập chỉ dừng lại ở
việc học văn hóa cũng như ý thức học tập, chưa có các kế hoạch về thi cử nhiều.

Đối với mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm cấp 2 (THCS) kế hoạch học tập sẽ gồm có kế hoạch học tập cơ bản (chung) và kế hoạch học nâng cao (chuyên). Bên cạnh đó với khối 9 sẽ có kế hoạch thi nghề và thi vào lớp 10.

Đối với mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm cấp 3 (THPT) kế hoạch học tập sẽ gồm có kế hoạch học tập cơ bản (chung), kế hoạch học bồi dưỡng theo khối thi đại học, kế hoạch thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt với học sinh lớp 12 còn có kế hoạch thi nghề và kế hoạch thi THPT Quốc gia.

Trên đây là một số hướng dẫn chung về cách viết biên bản họp phụ huynh. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm của VnDoc để nắm được cách viết biên bản họp phụ huynh chi tiết nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 280
Sắp xếp theo
    Tài liệu Nghệ thuật Xem thêm