Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2021-2022

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài viết Biên bản họp phụ huynh đầu năm dành cho các phụ huynh các cấp từ mầm mon, tiểu học, THCS đến THPT. 

Biên bản họp phụ huynh là gì? Biên bản họp phụ huynh để làm gì? Trong bài viết này VnDOc sẽ giải thích chi tiết cho các bạn hai câu hỏi trên cũng như nói thêm về nội dung cuộc họp phụ huynh đầu năm. Bài viết cũng tổng hợp 4 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm học 2021 -2022 mới nhất gồm: mẫu chung, biên bản họp phụ huynh cho các cấp tiểu học, THCS và THPT. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây.

I. Biên bản họp phụ huynh là gì?

Họp phụ huynh là hình thức do Ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên tổ chức một buổi sinh hoạt có sự tham gia đầy đủ của thầy cô chủ nhiệm, phụ huynh và ban cán sự lớp nhằm thảo luận và giúp các em giải quyết các vấn đề học tập, hạnh kiểm và tất cả các vấn đề sinh hoạt trong lớp.

Trước khi buổi họp phụ huynh diễn ra, giáo viên chủ nhiệm cần phải gửi giấy mời họp đến cho phụ huynh học sinh, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, lý do tổ chức cuộc họp. Trong quá trình họp phụ huynh, biên bản họp phụ huynh học sinh là một biểu mẫu quan trọng được giáo viên và hội phụ huynh học sinh lập ra thông qua sự đồng ý của nhà trường.

II. Biên bản họp phụ huynh để làm gì?

Biên bản họp phụ huynh được dùng để ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh và những quan điểm, ý kiến đóng góp của các bậc phụ huynh học sinh. Thông thường qua các buổi họp phụ huynh thường niên, các biên bản này sẽ được giáo viên chủ nghiệm lưu giữ lại.

III. Nội dung họp phụ huynh đầu năm

1. Phần đầu: ổn định về tổ chức

 • Nêu lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp như giáo viên, phụ huynh
 • Tiến hành cử thư ký của cuộc họp phụ huynh đó
 • Khái quát về nội dung của cuộc họp

2. Phần nội dung của cuộc họp

+ Kết quả của nhà trường đã đạt được:

 • Chất lượng về giáo dục: bao nhiêu em được khen thưởng, bao nhiêu em được lên lớp thẳng, bao nhiêu em hoàn thành chương trình học mầm non?
 • Học sinh khá giỏi đối với những lớp mầm non lớn: bao nhiêu em?, nhà trường đã tạo điều kiện ra sao để các em có thể học tập trong môi trường lành mạnh và tốt nhất.
 • Giáo viên đạt loại giỏi:? giáo viên
 • Trường hiện đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia
 • Danh hiệu thi đua:………………………………………

+ Nhiệm vụ

 • Nhiệm vụ chung: cần tăng cường đẩy mạnh giáo dục và tăng cường nề nếp kỉ cương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với đặc điểm học sinh . Khuyến khích về phát triển kỹ năng sống, học tập và sáng tạo.
 • Nhiệm vụ cụ thể: giáo viên phải là một tấm gương đi đầu trong cuộc vận động các phong trào như xây dựng trường lớp. giữ vững chất lượng và thúc đẩy tăng cường giáo dục. Đổi mới các phương pháp dạy học để đánh giá học sinh

+ Một số hoạt động: bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên, tham gia dự giờ để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy cũng như giáo dục đạo đức, nề nếp từng học sinh.

+ Gia đình, nhà trường và phụ huynh cần phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra giải pháp cũng như quản lý giáo dục học sinh đạt được hiệu quả cao nhất có thể. Các hình thức hiện nhà trường đã triển khai để liên lạc, bao gồm gặp trực tiếp, qua liên hệ điện thoại, thông qua chi hội trường/lớp,…

+ Các khoản mua sắm phục vụ học tập cho học sinh mà phụ huynh cần chủ động chuẩn bị, các khoản phải đóng góp.

Các khoản mua sắm phục vụ học tập cho học sinh mà phụ huynh cần chủ động chuẩn bị: thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì các phụ huynh tự chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp

Các khoản phải đóng góp: Đồng phục, ghế ngồi, chăn mùa đông, khăn mặt, bát thìa, giấy vệ sinh, điện nước, nước uống, khám sức khỏe, các khoản học ngoại khóa,…

Thống kê khoản chi cụ thể, mỗi phụ huynh cần ủng hộ đóng góp?

IV. Biên bản họp phụ huynh đầu năm

1. Biên bản họp phụ huynh đầu năm - Mẫu chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
o0o

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp:........................................................................................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm............................................

- Địa điểm:...............................................................................................................

- Chủ tọa:.................................................................................................................

- Thư ký:..................................................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:..............................................................................................

- Số phụ huynh vắng mặt:...........................................................................................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường........................................................... lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học........................... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh:

1. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội trưởng

2. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội phó

3. Ông/Bà:........................................................................... Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

b) Khó khăn:

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

- Chi ngày lễ, tết

- Quỹ hội cha mẹ:

- Hoạt động đội:

- Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HK II:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

- Học tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày.

Chủ tọaThư kíHội trưởng hội cha mẹ học sinh

2. Biên bản họp phụ huynh đầu năm tiểu học

PHÒNG GDĐT ……..

TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

….…., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022

Hôm nay, vào lúc ………. ngày… tháng …. năm ……. Lớp ............tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ………….. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường

I/ Thành phần:

Chủ toạ:…………………………........................................…………..……...…………

Thư ký:……………………….............................................…………..……………...…

Tổng số phụ huynh có mặt:....../........ Vắng:.......……......Lý do:...............................

II/Nội dung:

1/ Tình hình đầu năm học

Tổng số học sinh: ...................... Nữ: ............

Con hộ nghèo: ……. ; Cận nghèo: ……..; Mồ côi cha hoặc mẹ: …..........Học sinh khuyết tật............

a) Ưu điểm: Nhìn chung các em đều lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp.

- Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động , tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập.

- Xây dựng và duy trì phong trào rèn chữ viết, hầu hết các em có ý thức rèn luyện tốt; một số em còn tích cực trong việc rèn chữ, có nhiều em có nhiều cố gắng và có tiến bộ rõ rệt về chữ viết

- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài . Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin. (Các em phát biểu hăng hái hơn nhiều năm trước, kể cả những em học còn yếu cũng phát biểu rất tự tin.)

b) Tồn tại:

- Còn một vài h/s chưa ngoan, có em còn nói chuyện trong giờ học. Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ (Nói Đánh giá nhận xét từng học sinh: (GV đánh giá từng h/s)

- Vệ sinh cá nhân một số em chưa tốt.....

- Chuẩn bị đồ dùng học tập chưa tốt......

- Ra chơi mừng quá ùa ra đùa giỡn, té trầy chân mẻ trán thường xuyên, không chỉ lớp này mà lớp khác rất nhiều.

c) Chỉ tiêu:

- Kiến thức, kĩ năng:

HTXS: ......... em, Tỉ lệ:....................

HTT: ........... em, Tỉ lệ:....................

Hoàn Đạt: ......em.Tỉ lệ:...........; thành:.............em Tỉ lệ:..........

Cần cố gắng:............................................................em Tỉ lệ:....................

- Năng lực, phẩm chất: Tốt: ......em.Tỉ lệ:...........; Đạt: ......em.Tỉ lệ:...........

Cần cố gắng:............................................................em Tỉ lệ:.................…

2/ Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3/ Các khoản thu đầu năm

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4/Ý kiến của phụ huynh:

(Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5/ Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Biên bản này được lập tại …………..lúc ……ngày

Giáo viên chủ nhiệm

Đại diện phụ huynh học sinh

3. Biên bản họp phụ huynh đầu năm THCS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Năm học..............

LỚP ....

Vào lúc giờ phút tại lớp , Trường THCS...........tiến hành họp phụ huynh đầu năm học....................

* Thành phần tham dự:

1. Cô giáo: ................................GVCN - Chủ tọa

…………………….................

2. Bác: ……………………. . . Thư kí

3. Cùng toàn thể các bậc phụ huynh của lớp .

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Có mặt: Phụ huynh Vắng: Phụ huynh

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THCS Hòa Hải, lớp ... tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học..............để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học ......

a) Thuận lợi:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Khó khăn:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Thông qua các khoản thu đầu năm:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ý kiến của phụ huynh:

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...

5. Bầu BCH hội phụ huynh:

 • Bác:……………………………………Chi hội trưởng
 • Bác:……………………………………Chi hội phó
 • Bác:……………………………………Ủy viên

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

4. Biên bản họp phụ huynh học sinh THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Năm học: ...................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ..................................................................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng năm.....

- Địa điểm:.............................................................................................

- Chủ tọa: ..............................................................................................

- Thư ký:..................................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:...............................................................................................

- Số phụ huynh vắng mặt:.....................................................................................................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THPT .............. lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ................... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

2. Bầu BCH hội phụ huynh:

 • Bác Chi hội trưởng
 • Bác Chi hội phó
 • Bác Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

Thuận lợi:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Khó khăn:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

 • Chỉ tiêu:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm (theo quy định của nhà trường).

5. Ý kiến của phụ huynh:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ phút cùng ngày.

Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm là một biểu mẫu sử dụng phổ biến tại trường học, là tài liệu hữu ích mà thầy cô nào cũng nên biết, theo đó mẫu này ghi lại nội dung cuộc họp giữa giáo viên và phụ huynh.

Biên bản họp phụ huynh đầu năm 2021 - 2022 gồm 4 mẫu dành cho cấp Tiểu học, THCS, THPT, giúp các bạn tham khảo để ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp phụ huynh đầu năm học mới. Tại thư mục giáo dục đào tạo thuộc biểu mẫu của hệ thống VnDoc.com, luôn cập nhật các tài liệu tham khảo mới nhất được ban hành, bổ sung liên tục và làm mới các biểu mẫu, tài liệu đã có. Mời thầy cô cùng theo dõi.

Đánh giá bài viết
55 236.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm