Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2014 - 2015 trường THCS Trần Quốc Toản, Ninh Thuận

Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2014 - 2015 trường THCS Trần Quốc Toản, Ninh Thuận được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 7 lên lớp 8, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả. Đây là đề thi đã được chọn lọc nên có chất lượng cao, sẽ là đề kiểm tra năng lực bản thân rất tốt cho các bạn học sinh lớp 8. Mời các bạn tải về và thực hành.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 8 - Trường THCS Tân Trường (Năm học 2013 - 2014)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8:

PHÒNG GD&ĐT NINH SƠN
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm
Môn Toán lớp 8 - Năm học 2014-2015
Thời gian làm bài 60 phút (Không tính thời gian phát đề)

I/ Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn đáp án đúng và viết chữ cái đứng trước đáp án đó vào bài làm

Câu 1: Từ tỉ lệ thức a/b = c/d với a, b, c, d khác 0 ta suy ra tỉ lệ thức:

A. a/c = b/d B. a/b = d/c C. d/b = a/c D. a/b = b/c

Câu 2: Tích của hai đơn thức 2x3y và 3x2y3

A. – 6x5y4 B. 6x5y4 C. 6 x5y3 D. – 6x6y3

Câu 3: Cho a, b, c là các đường thẳng.phân biệt. Nếu ac và bc thì:

A. a cắt b B. a ⊥ b C. a // b D. a ≡ b

Câu 4: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

A. 5x3y2 3xy5 B. 1 + xy C. (2x + 1/2)y D. -2x2y3z

Câu 5: Cho ABC cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. AB = AC B. CA = CB C. BA = BC D. AC = BC

Câu 6: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau :

A. 3cm; 4cm; 5cm B. 4cm; 6cm; 8cm C. 5cm; 7cm; 8cm D. 3cm; 5cm; 7cm

II/ Tư luận (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Trong cuộc điều tra về điểm kiểm tra học kì I môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

69978645
57568486
69787678
678689810

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số và tìm số trung bình cộng?

c) Tìm mốt của dấu hiệu ?

Câu 2: (2,0 điểm) Cho hai đa thức: P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + 5

Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – 1

a) Rút gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(x) + Q(x), P(x )- Q(x).

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm x, y, z biết: x/2 = y/3; y/4 z/5 và x2 - y2 = -16

Câu 4: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến (M BC), trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.

a) Tính dộ dài BC.

b) Chứng minh AB = CD, AB // CD.

c) Chứng minh góc BAM > góc CAM.

Câu 5: (0,5 điểm) Biết rằng :12 + 22 + 33 +...+ 102 = 385. Tính tổng: S = 22 + 42 +...+ 202

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 8 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM:

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

C

D

A

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. TỰ LUẬN:

Câu 1: (1,5đ)

a) Dấu hiệu là: điểm kiểm tra học kì I môn toán của học sinh lớp 7A (0,5đ)

b) Lập đúng bảng tần số (0,5đ)

Tính đúng GTTB: (0,25đ)

c) M0 = 6; M0 = 8 (0,25đ)

Câu 2 (2,0đ)

a) P(x) = – x6 – x4 – 4x3 + 3x2+ 5 (0,5đ)

Q(x) = 2x5 – x4 – x3 + x – 1 (0,5đ)

b) P(x) + Q(x) = – x6 + 2x5– 2x4 – 5x3 + 3x2+ x + 4 (0,5đ)

P(x) – Q(x) = – x6 – 2x5 – 3x3 + 3x2– x + 6 (0,5đ)

Câu 3 (1,0đ)

Do đó: x = 8/√5; y = 12/√5; z = 3√5

Hoặc: x = -8/√5; y = -12/√5; z = -3√5

Câu 4 (2,0đ)

* Vẽ hình, ghi giả thiết kết luận đúng (0,5đ)

a. Tính đúng BC = 5cm (0,5đ)

b. Chứng minh được: AB = CD, AB // CD (0,5đ)

c. Chứng minh được: góc BAM > góc CAM. (0,5đ)

Câu 5 (0,5đ)

S = 22 + 42 +...+ 202 = 22.( 12 + 22 + 33 +...+ 102) = 4 . 385 = 1540 (0,5đ)

Đánh giá bài viết
69 29.338
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm