Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 1

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 dưới đây là tài liệu ôn thi học kì 1 tuyệt vời dành cho các em học sinh lớp 8. Các bạn có thể tải Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán này về tham khảo và luyện tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi hết học kì sắp tới. Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 gồm 4 câu hỏi tự luận, là tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8, giúp các bạn ôn tập và làm bài hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Cam Lộ, Quảng Trị

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Đồng Nai, Lâm Đồng

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 2

Trắc nghiệm online: Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 8

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 4a, 4b và 13 .

Câu 1. Giá trị x thoả mãn x2 + 16 = 8x là

A. x = 8 B. x = 4 C. x = - 8 D. x = - 4

Câu 2. Kết quả của phép tính 15x2y2z : (3xyz) là

A. 5xyz B. 5 x2y2z C. 15xy D. 5xy

Câu 3. Kết quả phân tích đa thức 2x – 1 – x2 thành nhân tử là:

A. (x – 1)2 B. – (x – 1)2 C. – (x + 1)2 D. (- x – 1)2

Câu 4. Điền vào chỗ ( ... ) đa thức thích hợp

a) (2x + y2).(…………………) = 8x3 + y6
b) (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = ………………

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
B. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 3cm, BC = 5cm (Hình 1).Diện tích của tam giác ABC bằng:

A. 6cm2 B. 10cm2 C. 12cm2 D. 15cm2

Câu 11. Trong hình 2 biết ABCD là hình thang vuông, BMC là tam giác đều. Số đo của góc ABC là:

đề thi ktra môn toán lớp 8

A. 60o B. 130o C. 150o D. 120o

Câu 12. Độ dài hai đường chéo của một hình thoi bằng 4cm và 6cm. Độ dài cạnh hình thoi là:

A. 13cm B. 13 cm C. 52 cm D. 52cm

Đánh giá bài viết
175 73.690
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm