Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương là đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8, hệ thống kiến thức phổ thông môn Toán lớp 7 giúp các bạn học sinh tự kiểm tra trình độ bản thân và có kế hoạch học tập hiệu quả khi lên lớp 8.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHƯỢNG KỲ

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2013-2014
MÔN: TOÁN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1:

a/ Thực hiện phép nhân rồi thu gọn: x(x2 - x - 2) - (x + 5)( x - 1)

b/ Cho hai đa thức

A(x) = 3x3 - 4x2 - 2x3 + 4x4 - 5x + 3

B(x) = 5x3 - 4x2 - 5x3 - 4x2 - 5x + 3

1/ Thu gọn A(x) và B(x) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.

2/ Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x).

Bài 2: Thực hiện phép tính

Bài 3: Nhân dịp đầu năm trường tổ chức lao động trông cây. Ba lớp 8A, 8B, 8C đã trồng được 45 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng được, biết rằng số cây trồng được của lớp 8A, 8B, 8C thứ tự tỉ lệ với 2, 3, 4

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến (M ϵ BC), trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.

a/ Tính dộ dài BC.

b/ Chứng minh AB = CD, AB // CD.

c/ Chứng minh góc BAM > góc CAM.

d*/ Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.

Đánh giá bài viết
36 6.214
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm