Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 là đề kiểm tra đầu năm học nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh từ lớp 7 lên lớp 8. Tài liệu bao gồm đáp án và đề thi môn Toán và Văn, giúp các em học sinh tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2014 - 2015 trường THCS Trần Quốc Toản, Ninh Thuận

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn năm 2013 - 2014 THCS Suối Ngô, Tây Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: TOÁN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính

1. (-3xy/2)(4x - 6y + 2) 2. (3x - 2y)(3y - 2x)

3. (2x - y)2 + 4xy 4. (x + 2)2 + (x - 2)(x + 2)

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.

1) 2(x + 5) + 6x = -12 3) (2x + 1)(2x - 3) = 0

2) x(3 - 2x) + 2(x2 - 12) = 0 4) (x - 1)2 = 9

Câu 3 (2.0 điểm). Tính nhanh:

1. 772 + 2.77.23 + 232 3. x2 - 6x + 9 với x = 103

2. 1262 - 262 4. (2x + 3y)2 - (2x - 3y)2 với x = -3/2; y = -1/3

Câu 4 (3.0 điểm). Cho tam giác ABC không cân, đường cao AH, trung tuyến AD (H, D thuộc BC). Trên tia đối của các tia HA, DA lần lượt lấy hai điểm G, E sao cho: HG = HA, DE = DA. Chứng minh rằng:

1) AB = EC

2) BAC = BGC

3) Tứ giác BGEC là hình thang cân.

Câu 5 (1.0 điểm). Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống để đa thức sau là bình phương của một đa thức hoặc đơn thức với hệ số nguyên, trong mỗi trường hợp hãy viết từng đẳng thức minh họa cụ thể: 16x4 + 16x2y2 + ...

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Tiếng Việt

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm).

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:

(1) Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. (2) Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. (3) Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

(Theo Ngữ văn lớp 8, tập 1, trang 6)

a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?

b) Các từ in đậm thuộc trường từ vựng nào?

c) Nêu nội dung đoạn văn?

d) Ý nghĩa của phép so sánh ở câu 2?

Câu 2 (3.0 điểm).

Cho câu chủ đề sau: Tình yêu mẹ mãnh liệt của Hồng được thể hiện qua cảm giác sung sướng đến cực điểm khi gặp lại và ở trong lòng mẹ.

Hãy triển khai thành đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) bằng phép diễn dịch.

Câu 3 (5.0 điểm). Viết văn

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Đánh giá bài viết
45 4.901
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm