Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn. Đề thi bao gồm đề kiểm tra đầu năm môn Toán và môn Văn, có đáp án đi kèm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 6 lên lớp 7, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức Toán, Văn hiệu quả.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Ngữ văn năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: TOÁN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Câu 3 (2.0 điểm). Hãy sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự tăng dần:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Câu 4 (3.0 điểm). Cho hai tia chung gốc đối nhau Ox, Oy. Trong cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz, Ot sao cho góc xOz = 30o, góc xOt = 105o

1) Tính số đo góc zOt?

2) Chứng tỏ rằng tia Ot là tia phân giác của góc zOy.

Câu 5 (1.0 điểm). Tìm tất cả các số tự nhiên x, sao cho: (x + 2)(x - 3)(x - 6) < 0.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Ngữ văn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm).

Đọc câu văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:

Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra".

(Theo Ngữ văn lớp 7, tập 1, trang 7)

a) Câu văn trên được trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?

b) Tìm 2 từ ghép đẳng lập có trong câu văn?

c) Theo em, thế giới kì diệu khi bước qua cánh cổng trường là những gì?

d) Nêu ý nghĩa của câu văn trên?

Câu 2 (3.0 điểm).

Phát hiện và phân tích giá trị của phép tu từ trong bài ca dao:

Công cha như núi ngất trời,

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

Núi cao biển rộng mênh mông,

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

(Theo Ngữ văn lớp 7, tập 1, trang 35)

Câu 3 (5.0 điểm).

Kể lại một câu chuyện đã cho em bài học về kĩ năng sống.

Đánh giá bài viết
159 18.273
Sắp xếp theo
    Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm