Đề thi học kỳ 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I sắp tới, các bạn học sinh cần chuẩn bị ôn tập củng cố lại kiến thức đã được học tập trong học kỳ vừa qua, bộ đề thi có đáp án kỳ 1 cho học sinh lớp 8 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 sẽ giúp các em tham khảo để đạt kết quả thi tốt hơn.

Đề thi học kỳ 1 lớp 8 môn: Toán, Văn, Vật lý, Tiếng Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: TOÁN - LỚP 8

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2,0 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) xy - 3x

b) x2 - xy + x - y

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Tìm x, biết: 3x2 + 6x = 0

b) Làm tính chia: (x3 + 2x2 - 2x + 3) : (x + 3)

Câu 3 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

Đề thi học kỳ 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho tam giác đều ABC, trên cạnh BC lấy điểm M; kẻ MD song song với AC (D thuộc AB), kẻ ME song song với AB (E thuộc AC).

a) Chứng minh ADME là hình bình hành.

b) Gọi O là trung điểm của DE. Chứng minh ba điểm A, O, M thẳng hàng.

c) Kẻ MI vuông góc với AB, MK vuông góc với AC (I thuộc AB, K thuộc AC). Tính số đo góc IOK.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho x, y thỏa mãn: 2x2 + y2 + 4 = 4x + 2xy

Tính giá trị của biểu thức: A = x2013y2014 - x2014y2013 + 25xy.

--------------------------------------------------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8

Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3,0 điểm). Cho đoạn văn:

“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”

(Ngữ văn 8, tập một)

a. Đoạn văn nói về nhân vật nào? Trích trong tác phẩm nào? Của ai?

b. Tìm từ tượng hình, tượng thanh trong đoạn?

c. Tìm câu ghép trong đoạn và cho biết mối quan hệ ý nghĩa của các vế trong câu ghép đó?

Câu 2 (2,0 điểm).

Vì sao có thể nói bức tranh vẽ chiếc lá của cụ Bơ-men trong văn bản Chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri là một kiệt tác?

Câu 3 (5,0 điểm).

Thuyết minh về một loài cây ăn quả ở quê hương em.

(Có thể thuyết minh về các loại cây: cam, mít, dừa, chuối, nhãn, vải, bưởi…)

Đánh giá bài viết
2 1.894
Sắp xếp theo
    Lớp 8 Xem thêm