Hàm chia lấy số dư

Hàm chia lấy số dư - Hàm MOD trong Excel

Hàm MOD, hàm chia lấy số dư giúp bạn lấy số dư của phép chia để kết hợp và sử dụng với các hàm khác thực hiện tính toán trên bảng tính Excel. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm chia lấy số dư ( hàm MOD trong Excel).

Cách chia 1 ô thành 2 ô trong Excel

Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013

Những phím tắt “vô giá” trong Excel

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM MOD TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: MOD (number, divisor)

Trong Đó:

  • Number: bắt buộc. Số bị chia.
  • Divisor: bắt buộc. Số chia.

Chức Năng: Trả về số dư sau khi chia một số cho ước số. Kết quả thu được cùng dấu với ước số (không quan tâm tới dấu của số bị chia).

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau:

Hàm chia trong excel

Yêu cầu tính số dư sau khi lấy số bị chia chia cho số chia. Áp dụng hàm MOD.

Ta có công thức cho ô giá trị C4 là: =MOD(A4,B4). Kết quả là:

Hàm chia trong excel

Sao chép công thức cho các ô còn lại. Để ý kết quả thu được:

Hàm chia trong excel

  • Ở ô kết quả C5. Số chia âm nên kết quả sẽ âm.
  • Ở ô kết quả C7. Số chia bằng 0 nên kết quả sẽ trả về giá trị lỗi.

Ghi chú

  • Kết quả cùng dấu với số chia, không quan tâm đến dấu của số bị chia.
  • Nếu số chia là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi.

Vậy là các bạn đã hiểu rõ về cú pháp và cách dùng của hàm MOD trong Excel rồi đó, nhờ vậy bạn có thể áp dụng hàm này vào thực hiện các phép tính trong bảng tính dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo: Hàm POWER để tính lũy thừa, Hàm Vlookup để dò tìm giá trị theo cột....

Đánh giá bài viết
3 3.734
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm