Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất

. Hãy tìm số đó

7
7 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4

  Vậy số An nghĩ ra là:

  5 x 4 + 4 = 24

  Đáp số: 24.

  Chúc bạn học tốt nha.

  Trả lời hay
  86 Trả lời 23/07/21
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Số dư lớn nhất là 4

  Số đó là

  4 × 5 + 4 = 24

  Vậy số cần tìm là 24.

  Trả lời hay
  51 Trả lời 23/07/21
 • Captain
  Captain

  Đáp số: 24

  Trả lời hay
  25 Trả lời 23/07/21
 • Xucxich14
  Xucxich14

  Số cần tìm là 24 nhé

  Trả lời hay
  25 Trả lời 23/07/21
 • Điện hạ
  Điện hạ

  Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4

  Vậy số đó là: 5 x 4 + 4 = 24

  Trả lời hay
  2 Trả lời 17:22 27/01
 • Kẻ cướp trái tim tôi
  Kẻ cướp trái tim tôi

  Số dư là: 5-1 = 4

  Số An nghĩ là:

  4 x 5 + 4 = 24

  Trả lời hay
  2 Trả lời 17:22 27/01
 • Nương Nguyễn
  Nương Nguyễn

  Nam nghĩ ra một số nếu lấy số đó chia cho 7 thì được thương là 6 và số dư là số dư lớn nhất hãy tìm số đó


  0 Trả lời 13:35 07/05

Toán học

Xem thêm